Αναβολή συντήρησης Αγ. Δημητρίου Νο.3

02.03.2018

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη της συντήρησης της Μονάδας Νο.3 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον παραγωγό ΔΕΗ Α.Ε στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία και μετατίθεται για τις 10 Απριλίου 2018.

Η παραπάνω μεταβολή αυξάνει το διάστημα ταυτόχρονης κράτησης των Μονάδων Νο.1 και Νο.3 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου για εργασίες μείωσης εκπομπών ΝΟx, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάσει το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων του τρέχοντος και του επόμενου Έτους Αξιοπιστίας.