Διακοπή Γραμμής Μεταφοράς διπλού κυκλώματος 400 KV ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ- ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ

21.11.2017

Λόγω αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης βλαβών του διπλού κυκλώματος 400KV ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ (873, 853) - ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ (903,923), το ως άνω κύκλωμα θα τίθεται καθημερινά εκτός λειτουργίας από τις 07:00 ως τις 15:00 για το διάστημα από την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 έως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017. Συνεπώς, η μεταφορική ικανότητα Βορρά - Νότου στο ΕΣΜΗΕ θα περιοριστεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα.