Διακοπή Λειτουργίας HVDC Link Ελλάδας-Ιταλίας

09.10.2017

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο εναέριο τμήμα (Ελληνικό Σύστημα) του HVDC Link Ελλάδας-Ιταλίας, δεν προέκυψαν ευρήματα σε αυτό. Ο έλεγχος συνεχίζεται στο υποθαλλάσιο-υπόγειο τμήμα από την πλευρά της TERNA.