Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων

25.01.2017

Με βάση τη διαμορφωθείσα κατάσταση στο ηλεκτρικό Σύστημα που περιλαμβάνει την κηρυχθείσα Κατάσταση Συναγερμού Επιπέδου 2 από τον ΔΕΣΦΑ και την καταγραφείσα πρόοδο εργασιών αποκατάστασης βλαβών των μονάδων ΑΗΣ Καρδιάς Νο4 και ΑΗΣ Λαυρίου Νο5, σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες συντηρήσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, για τις μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται οι κρατήσεις των μονάδων Νο2 και Νο3 λόγω της μη ολοκλήρωσης των έργων περιβαλλοντικής αναβάθμισης εντός των αναμενόμενων προθεσμιών των μονάδων Νο1 και Νο4 αντίστοιχα. 

Οι συντηρήσεις των μονάδων Νο2 και Νο3 ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου θα προγραμματιστούν ξανά μετά την ολοκλήρωση των έργων στις μονάδες Νο1 και Νο4.

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων (έκδοση 4) έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη θέση της ιστοσελίδας μας.