Δοκιμαστική Λειτουργία ΑΗΣ Μεγαλόπολης V συνεχούς διάρκειας

18.12.2015

Κατόπιν αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., και για τις ανάγκες διεξαγωγής των απαραιτήτων δοκιμών στη μονάδα V του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, έχει γίνει αποδεκτό πρόγραμμα συνεχούς λειτουργίας της εν λόγω μονάδας, αιτηθείσας διάρκειας 8 ημερών με έναρξη το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2015.