Παράταση συντήρησης ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου Νο.2

18.12.2015

Κατόπιν αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η συντήρηση της μονάδας Νο.2 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου μέχρι και τις 21/12/2015.