Βλάβη διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (HV DC 400kV)

14.10.2015

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι η διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (HV DC Link 400kV) βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από 20:00 ώρα Ελλάδας της 10/10/2015.

Αναμένεται εκτίμηση διάρκειας εργασιών αποκατάστασης.