Διακοπή Γραμμής Μεταφοράς Μονού Κυκλώματος 150KV ΥΗΣ ΛΟΥΡΟΣ – Υ/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ι

01.10.2015

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει ότι η Γ.Μ. μονού κυκλώματος 150KV ΥΗΣ ΛΟΥΡΟΣ (Ρ20) – Y/Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι (Ρ30), θα τεθεί εκτός από τις 07:00 στις 04/10/2015 έως τις 15:00 στις 18/10/2015, λόγω αναγκαίων έργων μετακίνησης πυλώνων για την κατασκευή της Ιονίας Οδού.

Κατά την ανωτέρω διακοπή ο ΑΔΜΗΕ θα χρησιμοποιήσει όλα τα διατιθέμενα μέσα, ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία των καταναλωτών της περιοχής.