Αποκατάσταση τροφοδοσίας νήσου Κεφαλλήνιας

25.09.2015

Την 25.09.2015 και ώρα 15:10, κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων στο Ιόνιο,  έγινε διακοπή τροφοδοσίας των καταναλωτών της νήσου Κεφαλλήνιας (Υποσταθμός 150 KV Αργοστολίου εκτός λειτουργίας) και του αιολικού πάρκου Μύρτος 1-2.

Η αποκατάσταση, στο δίκτυο 150 KV ολοκληρώθηκε σε 2,5 ώρες από τον ΑΔΜΗΕ και στην συνέχεια ακολούθησε η σταδιακή τροφοδότηση των καταναλωτών από τον ΔΕΔΔΗΕ.