Αναβολή έναρξης συντήρησης ΑΗΣ Μελίτης

04.09.2015

Κατοπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε. σας ενημερώνουμε οτι η έναρξη της συντήρησης της μονάδας ΑΗΣ Μελίτης αναβάλλεται κατι μία ημέρα και θα ξεκινήσει στις 9/9/2015. Μετα το τέλος της συντήρησης της παραπάνω μονάδας θα ξεκινήσει η συντήρησης της μονάδας Νο3 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.