Επέκταση Συντήρησης Μονάδας No.3 ΑΗΣ Καρδιάς

04.06.2015

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., σας ενημερώνουμε οτι παρατείνεται η συντήρηση της μονάδας Νο3 του ΑΗΣ Καρδιάς μέχρι και τις 7/6/2015.