Επέκταση Συντήρησησης Protergia CC

03.06.2015

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού Προτέργια Α.Ε., σας ενημερώνουμε οτι παρατείνεται η συντήρηση της μονάδας Protergia CC μέχρι και τις 8/6/2015.

Επίσης η συντήρηση της μονάδας Korinthos Power θα ολοκληρωθεί πέντε ημέρες νωρίτερα, οπότε η μονάδα θα είναι διαθέσιμη από τις 8/6/2015.