Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

27.05.2015

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το Έτος Αξιοπιστίας 2014-2015. Η αλλαγές στην παρούσα έκδοση του προγράμματος (version 14) αφορούν σε εγκεκριμένες παρατάσεις των συντηρήσεων των Μονάδων ΑΗΣ Λαυρίου 4-Α/Σ 2 και Protergia CC, κατόπιν αιτημάτων των αντίστοιχων Παραγωγών.