Αναβολή έναρξης συντήρησης ΑΗΣ Καρδιας Νο.3

22.05.2015

Για τη διασφάλιση της επάρκειας τροφοδοσίας και της ασφάλειας λειτουργίας του Συστήματος, o ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει οτι αναβάλλεται η έναρξη της συντήρησης της μονάδας Νο.3 του ΑΗΣ Καρδιάς μέχρι τη Τρίτη 26/5/2015.