Παράταση συντήρησης HERON CC

22.05.2015

Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του παραγωγού HERON A.E., σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η συντήρηση της μονάδας HERON CC μέχρι και τις 25/5/2015.