Παράταση συντήρησης ΑΗΣ Μελίτης.

01.04.2015

Κατόπιν αιτιολογημένων αιτημάτων του Παραγωγού ΔΕΗ, σας ενημερώνουμε οτι το πέρας της συντήρησης του ΑΗΣ Μελίτης παρατείνεται μέχρι και τις 17 Απριλίου 2015.

Λόγω της παραπάνω παράτασης μετατίθεται και το διάστημα συντήρησης της Μονάδας Νο.4 του ΑΗΣ Καρδιάς για το διάστημα 18/4/2015 έως 15/5/2015.