Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων

03.03.2015

Κατόπιν αιτημάτων των Παραγωγών ΔΕΗ Α.Ε. και  Protergia Α.Ε, έχει αναθεωρηθεί και έχει δημοσιευτεί στην αντίστοιχη θέση της ιστοσελίδας μας το Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το τρέχον έτος Αξιοπιστίας (έκδοση 9/3-3-2015).

Στο αναθεωρημένο πρόγραμμα απεικονίζονται αλλαγές στα διαστήματα συντήρησης των Μονάδων ΑΗΣ Λαυρίου Νο.4, Korinthos Power και Protergia_CC καθώς και η προσθήκη τετραήμερης συντήρησης του ΘΗΣ Κομοτηνής.

Επιπλέον, κατόπιν συνεννοήσεων με την ΔΕΗ Α.Ε. επισπεύδεται η έναρξη λειτουργίας συντήρησης της μονάδας Νο. 5 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου κατά μία εβδομάδα.