Παράταση συντήρησης Μον.5 ΑΗΣ Λαυρίου

12.02.2015

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει οτι έχει εγκριθεί παράταση της συντήρησης της μονάδας Νο.5 του ΑΗΣ Λαυρίου μέχρι και τις 25 Φεβρουαρίου 2015.

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Συντήρησης (έκδοση 8), έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ.