Δοκιμαστική λειτουργία διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας

11.07.2014

Μετά από την ενημέρωση που είχαμε από τον Ιταλό Διαχειριστή, σας ενημερώνουμε ότι το καλώδιο 400KV DC διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014.

Στη περίπτωση επιτυχούς έκβασης των δοκιμών, η διασύνδεση θα τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία (500 MW και στις δύο κατευθύνσεις) από την πρώτη ώρα της Πέμπτης 17 Ιουλίου 2014.