Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για τα προσεχή Έτη Αξιοπιστίας

30.05.2014

Ανακοινώνεται, ότι έχει αναρτηθεί στην αντίστοιχη θέση της ιστοσελίδας του ΑΔΜΗΕ, το οριστικό Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων για το Έτος Αξιοπιστίας 2014-2015 καθώς και τα ενδεικτικά Προγράμματα Συντήρησης Μονάδων για τα Έτη Αξιοπιστίας 2015-2016 και 2016-2017.