Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης θερμικών Μονάδων

14.05.2014

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η νέα έκδοση του Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων για το τρέχον Έτος Αξιοπιστίας (έκδοση 12/ 14-5-2014) που περιλαμβάνει τις παρακάτω αλλαγές:

  • Προσθήκη διήμερης συντήρησης των μονάδων ΗΡΩΝ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, στις 19 και 20 Μαΐου 2014.
  • Προσθήκη πενθήμερης συντήρησης της Μονάδας ΘΗΣ Αγ. Θεοδώρων στο τέλος της θερινής περιόδου.
  • Προσθήκη συντήρησης του Αεροστροβίλου GT No.3 του ΑΗΣ Λαυρίου 4 στο τρέχον Έτος Αξιοπιστίας και συγκεκριμένα για το διάστημα 19-5-2014 ως 7-6-2014. Η εν λόγω συντήρηση ήταν προγραμματισμένη για τις αρχές του Έτους Αξιοπιστίας 2014-2015 και μετακινήθηκε στο παρόν Έτος κατόπιν αιτήματος του παραγωγού ΔΕΗ Α.Ε., για την εξασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας της Μονάδας ΑΗΣ Λαυρίου 4 ενόψει θερινής περιόδου.
  • Η προγραμματισμένη συντήρηση του ΘΗΣ Αγ. Νικολάου για τις 22-5-2014 αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί από τις 1-9-2014 ως τις 20-9-2014 κατόπιν αιτήματος του παραγωγού PROTERGIA S.A..