Αποτελέσματα
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
17-09-2019 20190917 IDS (InterZonalConstraints)  
16-09-2019 20190916 IDS (InterZonalConstraints)  
13-09-2019 20190913 IDS (InterZonalConstraints)  
06-09-2019 20190906 IDS (InterZonalConstraints)  
04-09-2019 20190904 IDS (InterZonalConstraints)  
03-09-2019 20190903 IDS (InterZonalConstraints)  
31-08-2019 20190831 IDS (InterZonalConstraints)  
21-08-2019 20190821 IDS (InterZonalConstraints)  
16-08-2019 20190816 IDS (InterZonalConstraints)  
12-08-2019 20190812 IDS (InterZonalConstraints)  
04-08-2019 20190804 IDS (InterZonalConstraints)  
02-08-2019 20190802 IDS (InterZonalConstraints)  
30-07-2019 20190730 IDS (InterZonalConstraints)  
26-07-2019 20190726 IDS (InterZonalConstraints)  
23-07-2019 20190723 IDS (InterZonalConstraints)  
22-07-2019 20190722 IDS (InterZonalConstraints)  
21-07-2019 20190721 IDS (InterZonalConstraints)  
19-07-2019 20190719 IDS (InterZonalConstraints)  
17-07-2019 20190717 IDS (InterZonalConstraints)  
14-07-2019 20190714 IDS (InterZonalConstraints)  
13-07-2019 20190713 IDS (InterZonalConstraints)  
12-07-2019 20190712 IDS (InterZonalConstraints)  
11-07-2019 20190711 IDS (InterZonalConstraints)  
09-07-2019 20190709 IDS (InterZonalConstraints)  
06-07-2019 20190706 IDS (InterZonalConstraints)  
01-07-2019 20190701 IDS (InterZonalConstraints)  
29-06-2019 20190629 IDS (InterZonalConstraints)  
27-06-2019 20190627 IDS (InterZonalConstraints)  
25-06-2019 20190625 IDS (InterZonalConstraints)  
24-06-2019 20190624 IDS (InterZonalConstraints)  
23-06-2019 20190623 IDS (InterZonalConstraints)  
21-06-2019 20190621 IDS (InterZonalConstraints)  
20-06-2019 20190620 IDS (InterZonalConstraints)  
16-06-2019 20190616 IDS (InterZonalConstraints)  
12-06-2019 20190612 IDS (InterZonalConstraints)  
11-06-2019 20190611 IDS (InterZonalConstraints)  
31-05-2019 20190531 IDS (InterZonalConstraints)  
29-05-2019 20190529 IDS (InterZonalConstraints)  
28-05-2019 20190528 IDS (InterZonalConstraints)  
24-05-2019 20190524 IDS (InterZonalConstraints)  
08-05-2019 20190508 IDS (InterZonalConstraints)  
06-05-2019 20190506 IDS (InterZonalConstraints)  
03-05-2019 20190503 IDS (InterZonalConstraints)  
01-05-2019 20190501 IDS (InterZonalConstraints)  
23-04-2019 20190423 IDS (InterZonalConstraints)  
15-04-2019 20190415 IDS (InterZonalConstraints)  
13-04-2019 20190413 IDS (InterZonalConstraints)  
12-04-2019 20190412 IDS (InterZonalConstraints)  
11-04-2019 20190411 IDS (InterZonalConstraints)  
10-04-2019 20190410 IDS (InterZonalConstraints)  
06-04-2019 20190406 IDS (InterZonalConstraints)  
05-04-2019 20190405 IDS (InterZonalConstraints)  
03-04-2019 20190403 IDS (InterZonalConstraints)  
02-04-2019 20190402 IDS (InterZonalConstraints)  
31-03-2019 20190331 IDS (InterZonalConstraints)  
28-03-2019 20190328 IDS (InterZonalConstraints)  
25-03-2019 20190325 IDS (InterZonalConstraints)  
24-03-2019 20190324 IDS (InterZonalConstraints)  
22-03-2019 20190322 IDS (InterZonalConstraints)  
21-03-2019 20190321 IDS (InterZonalConstraints)  
17-03-2019 20190317 IDS (InterZonalConstraints)  
10-03-2019 20190310 IDS (InterZonalConstraints)  
01-03-2019 20190301 IDS (InterZonalConstraints)  
27-02-2019 20190227 IDS (InterZonalConstraints)  
26-02-2019 20190226 IDS (InterZonalConstraints)  
23-02-2019 20190223 IDS (InterZonalConstraints)  
21-02-2019 20190221 IDS (InterZonalConstraints)  
20-02-2019 20190220 IDS (InterZonalConstraints)  
19-02-2019 20190219 IDS (InterZonalConstraints)  
18-02-2019 20190218 IDS (InterZonalConstraints)  
14-02-2019 20190214 IDS (InterZonalConstraints)  
13-02-2019 20190213 IDS (InterZonalConstraints)  
09-02-2019 20190209 IDS (InterZonalConstraints)  
05-02-2019 20190205 IDS (InterZonalConstraints)  
01-02-2019 20190201 IDS (InterZonalConstraints)  
27-01-2019 20190127 IDS (InterZonalConstraints)  
26-01-2019 20190126 IDS (InterZonalConstraints)  
24-01-2019 20190124 IDS (InterZonalConstraints)  
22-01-2019 20190122 IDS (InterZonalConstraints)  
19-01-2019 20190119 IDS (InterZonalConstraints)  
14-01-2019 20190114 IDS (InterZonalConstraints)  
12-01-2019 20190112 IDS (InterZonalConstraints)  
11-01-2019 20190111 IDS (InterZonalConstraints)  
10-01-2019 20190110 IDS (InterZonalConstraints)  
09-01-2019 20190109 IDS (InterZonalConstraints)  
04-01-2019 20190104 IDS (InterZonalConstraints)  
03-01-2019 20190103 IDS (InterZonalConstraints)  
02-01-2019 20190102 IDS (InterZonalConstraints)  
30-12-2018 20181230 IDS (InterZonalConstraints)  
28-12-2018 20181228 IDS (InterZonalConstraints)  
25-12-2018 20181225 IDS (InterZonalConstraints)  
16-12-2018 20181216 IDS (InterZonalConstraints)  
14-12-2018 20181214 IDS (InterZonalConstraints)  
13-12-2018 20181213 IDS (InterZonalConstraints)  
12-12-2018 20181212 IDS (InterZonalConstraints)  
08-12-2018 20181208 IDS (InterZonalConstraints)  
29-11-2018 20181129 IDS (InterZonalConstraints)  
28-11-2018 20181128 IDS (InterZonalConstraints)  
22-11-2018 20181122 IDS (InterZonalConstraints)  
21-11-2018 20181121 IDS (InterZonalConstraints)  
19-11-2018 20181119 IDS (InterZonalConstraints)  
14-11-2018 20181114 IDS (InterZonalConstraints)  
13-11-2018 20181113 IDS (InterZonalConstraints)  
12-11-2018 20181112 IDS (InterZonalConstraints)  
11-11-2018 20181111 IDS (InterZonalConstraints)  
09-11-2018 20181109 IDS (InterZonalConstraints)  
03-11-2018 20181103 IDS (InterZonalConstraints)  
31-10-2018 20181031 IDS (InterZonalConstraints)  
30-10-2018 20181030 IDS (InterZonalConstraints)  
26-10-2018 20181026 IDS (InterZonalConstraints)  
25-10-2018 20181025 IDS (InterZonalConstraints)  
23-10-2018 20181023 IDS (InterZonalConstraints)  
22-10-2018 20181022 IDS (InterZonalConstraints)  
21-10-2018 20181021 IDS (InterZonalConstraints)  
20-10-2018 20181020 IDS (InterZonalConstraints)  
19-10-2018 20181019 IDS (InterZonalConstraints)  
13-10-2018 20181013 IDS (InterZonalConstraints)  
12-10-2018 20181012 IDS (InterZonalConstraints)  
05-10-2018 20181005 IDS (InterZonalConstraints)  
30-09-2018 20180930 IDS (InterZonalConstraints)  
13-09-2018 20180913 IDS (InterZonalConstraints)  
12-09-2018 20180912 IDS (InterZonalConstraints)  
11-09-2018 20180911 IDS (InterZonalConstraints)  
07-09-2018 20180907 IDS (InterZonalConstraints)  
06-09-2018 20180906 IDS (InterZonalConstraints)  
04-09-2018 20180904 IDS (InterZonalConstraints)  
03-09-2018 20180903 IDS (InterZonalConstraints)  
02-09-2018 20180902 IDS (InterZonalConstraints)  
01-09-2018 20180901 IDS (InterZonalConstraints)  
31-08-2018 20180831 IDS (InterZonalConstraints)  
20-08-2018 20180820 IDS (InterZonalConstraints)  
15-08-2018 20180815 IDS (InterZonalConstraints)  
14-08-2018 20180814 IDS (InterZonalConstraints)  
04-08-2018 20180804 IDS (InterZonalConstraints)  
30-07-2018 20180730 IDS (InterZonalConstraints)  
28-07-2018 20180728 IDS (InterZonalConstraints)  
27-07-2018 20180727 IDS (InterZonalConstraints)  
26-07-2018 20180726 IDS (InterZonalConstraints)  
25-07-2018 20180725 IDS (InterZonalConstraints)  
24-07-2018 20180724 IDS (InterZonalConstraints)  
23-07-2018 20180723 IDS (InterZonalConstraints)  
22-07-2018 20180722 IDS (InterZonalConstraints)  
21-07-2018 20180721 IDS (InterZonalConstraints)  
20-07-2018 20180720 IDS (InterZonalConstraints)  
19-07-2018 20180719 IDS (InterZonalConstraints)  
17-07-2018 20180717 IDS (InterZonalConstraints)  
16-07-2018 20180716 IDS (InterZonalConstraints)  
15-07-2018 20180715 IDS (InterZonalConstraints)  
13-07-2018 20180713 IDS (InterZonalConstraints)  
10-07-2018 20180710 IDS (InterZonalConstraints)  
09-07-2018 20180709 IDS (InterZonalConstraints)  
06-07-2018 20180706 IDS (InterZonalConstraints)  
05-07-2018 20180705 IDS (InterZonalConstraints)  
04-07-2018 20180704 IDS (InterZonalConstraints)  
03-07-2018 20180703 IDS (InterZonalConstraints)  
02-07-2018 20180702 IDS (InterZonalConstraints)  
21-06-2018 20180621 IDS (InterZonalConstraints)  
20-06-2018 20180620 IDS (InterZonalConstraints)  
19-06-2018 20180619 IDS (InterZonalConstraints)  
14-06-2018 20180614 IDS (InterZonalConstraints)  
06-06-2018 20180606 IDS (InterZonalConstraints)  
05-06-2018 20180605 IDS (InterZonalConstraints)  
04-06-2018 20180604 IDS (InterZonalConstraints)  
31-05-2018 20180531 IDS (InterZonalConstraints)  
30-05-2018 20180530 IDS (InterZonalConstraints)  
19-05-2018 20180519 IDS (InterZonalConstraints)  
17-05-2018 20180517 IDS (InterZonalConstraints)  
16-05-2018 20180516 IDS (InterZonalConstraints)  
04-05-2018 20180504 IDS (InterZonalConstraints)  
23-04-2018 20180423 IDS (InterZonalConstraints)  
18-04-2018 20180418 IDS (InterZonalConstraints)  
17-04-2018 20180417 IDS (InterZonalConstraints)  
16-04-2018 20180416 IDS (InterZonalConstraints)  
11-04-2018 20180411 IDS (InterZonalConstraints)  
08-04-2018 20180408 IDS (InterZonalConstraints)  
06-04-2018 20180406 IDS (InterZonalConstraints)  
05-04-2018 20180405 IDS (InterZonalConstraints)  
04-04-2018 20180404 IDS (InterZonalConstraints)  
03-04-2018 20180403 IDS (InterZonalConstraints)  
01-04-2018 20180401 IDS (InterZonalConstraints)  
29-03-2018 20180329 IDS (InterZonalConstraints)  
26-03-2018 20180326 IDS (InterZonalConstraints)  
22-03-2018 20180322 IDS (InterZonalConstraints)  
21-03-2018 20180321 IDS (InterZonalConstraints)  
19-03-2018 20180319 IDS (InterZonalConstraints)  
18-03-2018 20180318 IDS (InterZonalConstraints)  
16-03-2018 20180316 IDS (InterZonalConstraints)  
08-03-2018 20180308 IDS (InterZonalConstraints)  
07-03-2018 20180307 IDS (InterZonalConstraints)  
04-03-2018 20180304 IDS (InterZonalConstraints)  
02-03-2018 20180302 IDS (InterZonalConstraints)  
01-03-2018 20180301 IDS (InterZonalConstraints)  
27-02-2018 20180227 IDS (InterZonalConstraints)  
26-02-2018 20180226 IDS (InterZonalConstraints)  
22-02-2018 20180222 IDS (InterZonalConstraints)  
21-02-2018 20180221 IDS (InterZonalConstraints)  
20-02-2018 20180220 IDS (InterZonalConstraints)  
19-02-2018 20180219 IDS (InterZonalConstraints)  
15-02-2018 20180215 IDS (InterZonalConstraints)  
13-02-2018 20180213 IDS (InterZonalConstraints)  
09-02-2018 20180209 IDS (InterZonalConstraints)  
08-02-2018 20180208 IDS (InterZonalConstraints)  
07-02-2018 20180207 IDS (InterZonalConstraints)  
06-02-2018 20180206 IDS (InterZonalConstraints)  
04-02-2018 20180204 IDS (InterZonalConstraints)  
03-02-2018 20180203 IDS (InterZonalConstraints)  
02-02-2018 20180202 IDS (InterZonalConstraints)  
25-01-2018 20180125 IDS (InterZonalConstraints)  
24-01-2018 20180124 IDS (InterZonalConstraints)  
22-01-2018 20180122 IDS (InterZonalConstraints)  
21-01-2018 20180121 IDS (InterZonalConstraints)  
19-01-2018 20180119 IDS (InterZonalConstraints)  
18-01-2018 20180118 IDS (InterZonalConstraints)  
12-01-2018 20180112 IDS (InterZonalConstraints)  
05-01-2018 20180105 IDS (InterZonalConstraints)  
03-01-2018 20180103 IDS (InterZonalConstraints)  
28-12-2017 20171228 IDS (InterZonalConstraints)  
27-12-2017 20171227 IDS (InterZonalConstraints)  
23-12-2017 20171223 IDS (InterZonalConstraints)  
22-12-2017 20171222 IDS (InterZonalConstraints)  
20-12-2017 20171220 IDS (InterZonalConstraints)  
19-12-2017 20171219 IDS (InterZonalConstraints)  
18-12-2017 20171218 IDS (InterZonalConstraints)  
17-12-2017 20171217 IDS (InterZonalConstraints)  
16-12-2017 20171216 IDS (InterZonalConstraints)  
15-12-2017 20171215 IDS (InterZonalConstraints)  
14-12-2017 20171214 IDS (InterZonalConstraints)  
13-12-2017 20171213 IDS (InterZonalConstraints)  
12-12-2017 20171212 IDS (InterZonalConstraints)  
11-12-2017 20171211 IDS (InterZonalConstraints)  
28-11-2017 20171128 IDS (InterZonalConstraints)  
27-11-2017 20171127 IDS (InterZonalConstraints)  
25-11-2017 20171125 IDS (InterZonalConstraints)  
24-11-2017 20171124 IDS (InterZonalConstraints)  
15-11-2017 20171115 IDS (InterZonalConstraints)  
10-11-2017 20171110 IDS (InterZonalConstraints)  
09-11-2017 20171109 IDS (InterZonalConstraints)  
08-11-2017 20171108 IDS (InterZonalConstraints)  
06-11-2017 20171106 IDS (InterZonalConstraints)  
05-11-2017 20171105 IDS (InterZonalConstraints)  
04-11-2017 20171104 IDS (InterZonalConstraints)  
01-11-2017 20171101 IDS (InterZonalConstraints)  
31-10-2017 20171031 IDS (InterZonalConstraints)  
26-10-2017 20171026 IDS (InterZonalConstraints)  
21-10-2017 20171021 IDS (InterZonalConstraints)  
20-10-2017 20171020 IDS (InterZonalConstraints)  
15-10-2017 20171015 IDS (InterZonalConstraints)  
14-10-2017 20171014 IDS (InterZonalConstraints)  
13-10-2017 20171013 IDS (InterZonalConstraints)  
12-10-2017 20171012 IDS (InterZonalConstraints)  
11-10-2017 20171011 IDS (InterZonalConstraints)  
10-10-2017 20171010 IDS (InterZonalConstraints)  
09-10-2017 20171009 IDS (InterZonalConstraints)  
08-10-2017 20171008 IDS (InterZonalConstraints)  
07-10-2017 20171007 IDS (InterZonalConstraints)  
05-10-2017 20171005 IDS (InterZonalConstraints)  
04-10-2017 20171004 IDS (InterZonalConstraints)  
03-10-2017 20171003 IDS (InterZonalConstraints)  
01-10-2017 20171001 IDS (InterZonalConstraints)  
26-09-2017 20170926 IDS (InterZonalConstraints)  
25-09-2017 20170925 IDS (InterZonalConstraints)  
22-09-2017 20170922 IDS (InterZonalConstraints)  
20-09-2017 20170920 IDS (InterZonalConstraints)  
19-09-2017 20170919 IDS (InterZonalConstraints)  
18-09-2017 20170918 IDS (InterZonalConstraints)  
16-09-2017 20170916 IDS (InterZonalConstraints)  
15-09-2017 20170915 IDS (InterZonalConstraints)  
13-09-2017 20170913 IDS (InterZonalConstraints)  
10-09-2017 20170910 IDS (InterZonalConstraints)  
04-09-2017 20170904 IDS (InterZonalConstraints)  
02-09-2017 20170902 IDS (InterZonalConstraints)  
01-09-2017 20170901 IDS (InterZonalConstraints)  
29-08-2017 20170829 IDS (InterZonalConstraints)  
27-08-2017 20170827 IDS (InterZonalConstraints)  
25-08-2017 20170825 IDS (InterZonalConstraints)  
24-08-2017 20170824 IDS (InterZonalConstraints)  
18-08-2017 20170818 IDS (InterZonalConstraints)  
17-08-2017 20170817 IDS (InterZonalConstraints)  
12-08-2017 20170812 IDS (InterZonalConstraints)  
11-08-2017 20170811 IDS (InterZonalConstraints)  
10-08-2017 20170810 IDS (InterZonalConstraints)  
09-08-2017 20170809 IDS (InterZonalConstraints)  
08-08-2017 20170808 IDS (InterZonalConstraints)  
04-08-2017 20170804 IDS (InterZonalConstraints)  
02-08-2017 20170802 IDS (InterZonalConstraints)  
28-07-2017 20170728 IDS (InterZonalConstraints)  
27-07-2017 20170727 IDS (InterZonalConstraints)  
24-07-2017 20170724 IDS (InterZonalConstraints)  
23-07-2017 20170723 IDS (InterZonalConstraints)  
22-07-2017 20170722 IDS (InterZonalConstraints)  
19-07-2017 20170719 IDS (InterZonalConstraints)  
17-07-2017 20170717 IDS (InterZonalConstraints)  
15-07-2017 20170715 IDS (InterZonalConstraints)  
14-07-2017 20170714 IDS (InterZonalConstraints)  
13-07-2017 20170713 IDS (InterZonalConstraints)  
11-07-2017 20170711 IDS (InterZonalConstraints)  
10-07-2017 20170710 IDS (InterZonalConstraints)  
09-07-2017 20170709 IDS (InterZonalConstraints)  
04-07-2017 20170704 IDS (InterZonalConstraints)  
03-07-2017 20170703 IDS (InterZonalConstraints)  
02-07-2017 20170702 IDS (InterZonalConstraints)  
01-07-2017 20170701 IDS (InterZonalConstraints)  
28-06-2017 20170628 IDS (InterZonalConstraints)  
22-06-2017 20170622 IDS (InterZonalConstraints)  
20-06-2017 20170620 IDS (InterZonalConstraints)  
15-06-2017 20170615 IDS (InterZonalConstraints)  
14-06-2017 20170614 IDS (InterZonalConstraints)  
07-06-2017 20170607 IDS (InterZonalConstraints)  
31-05-2017 20170531 IDS (InterZonalConstraints)  
27-05-2017 20170527 IDS (InterZonalConstraints)  
26-05-2017 20170526 IDS (InterZonalConstraints)  
25-05-2017 20170525 IDS (InterZonalConstraints)  
24-05-2017 20170524 IDS (InterZonalConstraints)  
18-05-2017 20170518 IDS (InterZonalConstraints)  
09-05-2017 20170509 IDS (InterZonalConstraints)  
07-05-2017 20170507 IDS (InterZonalConstraints)  
06-05-2017 20170506 IDS (InterZonalConstraints)  
03-05-2017 20170503 IDS (InterZonalConstraints)  
26-04-2017 20170426 IDS (InterZonalConstraints)  
20-04-2017 20170420 IDS (InterZonalConstraints)  
11-04-2017 20170411 IDS (InterZonalConstraints)  
31-03-2017 20170331 IDS (InterZonalConstraints)  
30-03-2017 20170330 IDS (InterZonalConstraints)  
29-03-2017 20170329 IDS (InterZonalConstraints)  
25-03-2017 20170325 IDS (InterZonalConstraints)  
22-03-2017 20170322 IDS (InterZonalConstraints)  
18-03-2017 20170318 IDS (InterZonalConstraints)  
17-03-2017 20170317 IDS (InterZonalConstraints)  
16-03-2017 20170316 IDS (InterZonalConstraints)  
10-03-2017 20170310 IDS (InterZonalConstraints)  
09-03-2017 20170309 IDS (InterZonalConstraints)  
08-03-2017 20170308 IDS (InterZonalConstraints)  
05-03-2017 20170305 IDS (InterZonalConstraints)  
03-03-2017 20170303 IDS (InterZonalConstraints)  
24-02-2017 20170224 IDS (InterZonalConstraints)  
13-02-2017 20170213 IDS (InterZonalConstraints)  
08-02-2017 20170208 IDS (InterZonalConstraints)  
07-02-2017 20170207 IDS (InterZonalConstraints)  
03-02-2017 20170203 IDS (InterZonalConstraints)  
02-02-2017 20170202 IDS (InterZonalConstraints)  
23-01-2017 20170123 IDS (InterZonalConstraints)  
21-01-2017 20170121 IDS (InterZonalConstraints)  
19-01-2017 20170119 IDS (InterZonalConstraints)  
18-01-2017 20170118 IDS (InterZonalConstraints)  
14-01-2017 20170114 IDS (InterZonalConstraints)  
13-01-2017 20170113 IDS (InterZonalConstraints)  
12-01-2017 20170112 IDS (InterZonalConstraints)  
08-01-2017 20170108 IDS (InterZonalConstraints)  
04-01-2017 20170104 IDS (InterZonalConstraints)  
02-01-2017 20170102 IDS (InterZonalConstraints)  
01-01-2017 20170101 IDS (InterZonalConstraints)  
31-12-2016 20161231 IDS (InterZonalConstraints)  
27-12-2016 20161227 IDS (InterZonalConstraints)  
23-12-2016 20161223 IDS (InterZonalConstraints)  
22-12-2016 20161222 IDS (InterZonalConstraints)  
20-12-2016 20161220 IDS (InterZonalConstraints)  
19-12-2016 20161219 IDS (InterZonalConstraints)  
17-12-2016 20161217 IDS (InterZonalConstraints)  
16-12-2016 20161216 IDS (InterZonalConstraints)  
15-12-2016 20161215 IDS (InterZonalConstraints)  
14-12-2016 20161214 IDS (InterZonalConstraints)  
13-12-2016 20161213 IDS (InterZonalConstraints)  
12-12-2016 20161212 IDS (InterZonalConstraints)  
05-12-2016 20161205 IDS (InterZonalConstraints)  
02-12-2016 20161202 IDS (InterZonalConstraints)  
01-12-2016 20161201 IDS (InterZonalConstraints)  
30-11-2016 20161130 IDS (InterZonalConstraints)  
22-11-2016 20161122 IDS (InterZonalConstraints)  
21-11-2016 20161121 IDS (InterZonalConstraints)  
18-11-2016 20161118 IDS (InterZonalConstraints)  
16-11-2016 20161116 IDS (InterZonalConstraints)  
09-11-2016 20161109 IDS (InterZonalConstraints)  
04-11-2016 20161104 IDS (InterZonalConstraints)  
27-10-2016 20161027 IDS (InterZonalConstraints)  
26-10-2016 20161026 IDS (InterZonalConstraints)  
21-10-2016 20161021 IDS (InterZonalConstraints)  
20-10-2016 20161020 IDS (InterZonalConstraints)  
19-10-2016 20161019 IDS (InterZonalConstraints)  
18-10-2016 20161018 IDS (InterZonalConstraints)  
17-10-2016 20161017 IDS (InterZonalConstraints)  
07-10-2016 20161007 IDS (InterZonalConstraints)  
03-10-2016 20161003 IDS (InterZonalConstraints)  
30-09-2016 20160930 IDS (InterZonalConstraints)  
28-09-2016 20160928 IDS (InterZonalConstraints)  
27-09-2016 20160927 IDS (InterZonalConstraints)  
26-09-2016 20160926 IDS (InterZonalConstraints)  
25-09-2016 20160925 IDS (InterZonalConstraints)  
19-09-2016 20160919 IDS (InterZonalConstraints)  
18-09-2016 20160918 IDS (InterZonalConstraints)  
16-09-2016 20160916 IDS (InterZonalConstraints)  
15-09-2016 20160915 IDS (InterZonalConstraints)  
14-09-2016 20160914 IDS (InterZonalConstraints)  
09-09-2016 20160909 IDS (InterZonalConstraints)  
03-09-2016 20160903 IDS (InterZonalConstraints)  
29-08-2016 20160829 IDS (InterZonalConstraints)  
25-08-2016 20160825 IDS (InterZonalConstraints)  
23-08-2016 20160823 IDS (InterZonalConstraints)  
19-08-2016 20160819 IDS (InterZonalConstraints)  
17-08-2016 20160817 IDS (InterZonalConstraints)  
16-08-2016 20160816 IDS (InterZonalConstraints)  
15-08-2016 20160815 IDS (InterZonalConstraints)  
14-08-2016 20160814 IDS (InterZonalConstraints)  
13-08-2016 20160813 IDS (InterZonalConstraints)  
03-08-2016 20160803 IDS (InterZonalConstraints)  
02-08-2016 20160802 IDS (InterZonalConstraints)  
31-07-2016 20160731 IDS (InterZonalConstraints)  
30-07-2016 20160730 IDS (InterZonalConstraints)  
28-07-2016 20160728 IDS (InterZonalConstraints)  
25-07-2016 20160725 IDS (InterZonalConstraints)  
14-07-2016 20160714 IDS (InterZonalConstraints)  
13-07-2016 20160713 IDS (InterZonalConstraints)  
07-07-2016 20160707 IDS (InterZonalConstraints)  
06-07-2016 20160706 IDS (InterZonalConstraints)  
03-07-2016 20160703 IDS (InterZonalConstraints)  
01-07-2016 20160701 IDS (InterZonalConstraints)  
29-06-2016 20160629 IDS (InterZonalConstraints)  
28-06-2016 20160628 IDS (InterZonalConstraints)  
27-06-2016 20160627 IDS (InterZonalConstraints)  
26-06-2016 20160626 IDS (InterZonalConstraints)  
25-06-2016 20160625 IDS (InterZonalConstraints)  
24-06-2016 20160624 IDS (InterZonalConstraints)  
23-06-2016 20160623 IDS (InterZonalConstraints)  
22-06-2016 20160622 IDS (InterZonalConstraints)  
18-06-2016 20160618 IDS (InterZonalConstraints)  
17-06-2016 20160617 IDS (InterZonalConstraints)  
16-06-2016 20160616 IDS (InterZonalConstraints)  
12-06-2016 20160612 IDS (InterZonalConstraints)  
10-06-2016 20160610 IDS (InterZonalConstraints)  
06-06-2016 20160606 IDS (InterZonalConstraints)  
28-05-2016 20160528 IDS (InterZonalConstraints)  
26-05-2016 20160526 IDS (InterZonalConstraints)  
19-05-2016 20160519 IDS (InterZonalConstraints)  
14-05-2016 20160514 IDS (InterZonalConstraints)  
12-05-2016 20160512 IDS (InterZonalConstraints)  
11-05-2016 20160511 IDS (InterZonalConstraints)  
10-05-2016 20160510 IDS (InterZonalConstraints)  
03-05-2016 20160503 IDS (InterZonalConstraints)  
02-05-2016 20160502 IDS (InterZonalConstraints)  
01-05-2016 20160501 IDS (InterZonalConstraints)  
23-04-2016 20160423 IDS (InterZonalConstraints)  
22-04-2016 20160422 IDS (InterZonalConstraints)  
18-04-2016 20160418 IDS (InterZonalConstraints)  
14-04-2016 20160414 IDS (InterZonalConstraints)  
13-04-2016 20160413 IDS (InterZonalConstraints)  
11-04-2016 20160411 IDS (InterZonalConstraints)  
09-04-2016 20160409 IDS (InterZonalConstraints)  
08-04-2016 20160408 IDS (InterZonalConstraints)  
30-03-2016 20160330 IDS (InterZonalConstraints)  
29-03-2016 20160329 IDS (InterZonalConstraints)  
28-03-2016 20160328 IDS (InterZonalConstraints)  
27-03-2016 20160327 IDS (InterZonalConstraints)  
26-03-2016 20160326 IDS (InterZonalConstraints)  
23-03-2016 20160323 IDS (InterZonalConstraints)  
16-03-2016 20160316 IDS (InterZonalConstraints)  
15-03-2016 20160315 IDS (InterZonalConstraints)  
13-03-2016 20160313 IDS (InterZonalConstraints)  
12-03-2016 20160312 IDS (InterZonalConstraints)  
07-03-2016 20160307 IDS (InterZonalConstraints)  
04-03-2016 20160304 IDS (InterZonalConstraints)  
03-03-2016 20160303 IDS (InterZonalConstraints)  
02-03-2016 20160302 IDS (InterZonalConstraints)  
29-02-2016 20160229 IDS (InterZonalConstraints)  
28-02-2016 20160228 IDS (InterZonalConstraints)  
26-02-2016 20160226 IDS (InterZonalConstraints)  
16-02-2016 20160216 IDS (InterZonalConstraints)  
11-02-2016 20160211 IDS (InterZonalConstraints)  
10-02-2016 20160210 IDS (InterZonalConstraints)  
09-02-2016 20160209 IDS (InterZonalConstraints)  
08-02-2016 20160208 IDS (InterZonalConstraints)  
06-02-2016 20160206 IDS (InterZonalConstraints)  
05-02-2016 20160205 IDS (InterZonalConstraints)  
28-01-2016 20160128 IDS (InterZonalConstraints)  
22-01-2016 20160122 IDS (InterZonalConstraints)  
20-01-2016 20160120 IDS (InterZonalConstraints)  
19-01-2016 20160119 IDS (InterZonalConstraints)  
18-01-2016 20160118 IDS (InterZonalConstraints)  
11-01-2016 20160111 IDS (InterZonalConstraints)  
10-01-2016 20160110 IDS (InterZonalConstraints)  
07-01-2016 20160107 IDS (InterZonalConstraints)  
05-01-2016 20160105 IDS (InterZonalConstraints)  
04-01-2016 20160104 IDS (InterZonalConstraints)  
31-12-2015 20151231 IDS (InterZonalConstraints)  
30-12-2015 20151230 IDS (InterZonalConstraints)  
29-12-2015 20151229 IDS (InterZonalConstraints)  
28-12-2015 20151228 IDS (InterZonalConstraints)  
25-12-2015 20151225 IDS (InterZonalConstraints)  
24-12-2015 20151224 IDS (InterZonalConstraints)  
21-12-2015 20151221 IDS (InterZonalConstraints)  
20-12-2015 20151220 IDS (InterZonalConstraints)  
19-12-2015 20151219 IDS (InterZonalConstraints)  
14-12-2015 20151214 IDS (InterZonalConstraints)  
05-12-2015 20151205 IDS (InterZonalConstraints)  
30-11-2015 20151130 IDS (InterZonalConstraints)  
27-11-2015 20151127 IDS (InterZonalConstraints)  
26-11-2015 20151126 IDS (InterZonalConstraints)  
25-11-2015 20151125 IDS (InterZonalConstraints)  
20-11-2015 20151120 IDS (InterZonalConstraints)  
19-11-2015 20151119 IDS (InterZonalConstraints)  
10-11-2015 20151110 IDS (InterZonalConstraints)  
09-11-2015 20151109 IDS (InterZonalConstraints)  
08-11-2015 20151108 IDS (InterZonalConstraints)  
07-11-2015 20151107 IDS (InterZonalConstraints)  
06-11-2015 20151106 IDS (InterZonalConstraints)  
03-11-2015 20151103 IDS (InterZonalConstraints)  
02-11-2015 20151102 IDS (InterZonalConstraints)  
31-10-2015 20151031 IDS (InterZonalConstraints)  
30-10-2015 20151030 IDS (InterZonalConstraints)  
24-10-2015 20151024 IDS (InterZonalConstraints)  
22-10-2015 20151022 IDS (InterZonalConstraints)  
21-10-2015 20151021 IDS (InterZonalConstraints)  
19-10-2015 20151019 IDS (InterZonalConstraints)  
18-10-2015 20151018 IDS (InterZonalConstraints)  
16-10-2015 20151016 IDS (InterZonalConstraints)  
15-10-2015 20151015 IDS (InterZonalConstraints)  
11-10-2015 20151011 IDS (InterZonalConstraints)  
10-10-2015 20151010 IDS (InterZonalConstraints)  
08-10-2015 20151008 IDS (InterZonalConstraints)  
05-10-2015 20151005 IDS (InterZonalConstraints)  
03-10-2015 20151003 IDS (InterZonalConstraints)  
02-10-2015 20151002 IDS (InterZonalConstraints)  
30-09-2015 20150930 IDS (InterZonalConstraints)  
26-09-2015 20150926 IDS (InterZonalConstraints)  
25-09-2015 20150925 IDS (InterZonalConstraints)  
24-09-2015 20150924 IDS (InterZonalConstraints)  
23-09-2015 20150923 IDS (InterZonalConstraints)  
22-09-2015 20150922 IDS (InterZonalConstraints)  
21-09-2015 20150921 IDS (InterZonalConstraints)  
18-09-2015 20150918 IDS (InterZonalConstraints)  
15-09-2015 20150915 IDS (InterZonalConstraints)  
11-09-2015 20150911 IDS (InterZonalConstraints)  
10-09-2015 20150910 IDS (InterZonalConstraints)  
07-09-2015 20150907 IDS (InterZonalConstraints)  
06-09-2015 20150906 IDS (InterZonalConstraints)  
05-09-2015 20150905 IDS (InterZonalConstraints)  
02-09-2015 20150902 IDS (InterZonalConstraints)  
01-09-2015 20150901 IDS (InterZonalConstraints)  
31-08-2015 20150831 IDS (InterZonalConstraints)  
29-08-2015 20150829 IDS (InterZonalConstraints)  
28-08-2015 20150828 IDS (InterZonalConstraints)  
27-08-2015 20150827 IDS (InterZonalConstraints)  
26-08-2015 20150826 IDS (InterZonalConstraints)  
25-08-2015 20150825 IDS (InterZonalConstraints)  
24-08-2015 20150824 IDS (InterZonalConstraints)  
22-08-2015 20150822 IDS (InterZonalConstraints)  
21-08-2015 20150821 IDS (InterZonalConstraints)  
20-08-2015 20150820 IDS (InterZonalConstraints)  
19-08-2015 20150819 IDS (InterZonalConstraints)  
18-08-2015 20150818 IDS (InterZonalConstraints)  
17-08-2015 20150817 IDS (InterZonalConstraints)  
14-08-2015 20150814 IDS (InterZonalConstraints)  
13-08-2015 20150813 IDS (InterZonalConstraints)  
11-08-2015 20150811 IDS (InterZonalConstraints)  
10-08-2015 20150810 IDS (InterZonalConstraints)  
09-08-2015 20150809 IDS (InterZonalConstraints)  
06-08-2015 20150806 IDS (InterZonalConstraints)  
05-08-2015 20150805 IDS (InterZonalConstraints)  
04-08-2015 20150804 IDS (InterZonalConstraints)  
03-08-2015 20150803 IDS (InterZonalConstraints)  
02-08-2015 20150802 IDS (InterZonalConstraints)  
29-07-2015 20150729 IDS (InterZonalConstraints)  
28-07-2015 20150728 IDS (InterZonalConstraints)  
27-07-2015 20150727 IDS (InterZonalConstraints)  
24-07-2015 20150724 IDS (InterZonalConstraints)  
23-07-2015 20150723 IDS (InterZonalConstraints)  
22-07-2015 20150722 IDS (InterZonalConstraints)  
20-07-2015 20150720 IDS (InterZonalConstraints)  
19-07-2015 20150719 IDS (InterZonalConstraints)  
17-07-2015 20150717 IDS (InterZonalConstraints)  
16-07-2015 20150716 IDS (InterZonalConstraints)  
15-07-2015 20150715 IDS (InterZonalConstraints)  
14-07-2015 20150714 IDS (InterZonalConstraints)  
13-07-2015 20150713 IDS (InterZonalConstraints)  
12-07-2015 20150712 IDS (InterZonalConstraints)  
11-07-2015 20150711 IDS (InterZonalConstraints)  
08-07-2015 20150708 IDS (InterZonalConstraints)  
07-07-2015 20150707 IDS (InterZonalConstraints)  
06-07-2015 20150706 IDS (InterZonalConstraints)  
05-07-2015 20150705 IDS (InterZonalConstraints)  
04-07-2015 20150704 IDS (InterZonalConstraints)  
03-07-2015 20150703 IDS (InterZonalConstraints)  
30-06-2015 20150630 IDS (InterZonalConstraints)  
29-06-2015 20150629 IDS (InterZonalConstraints)  
23-06-2015 20150623 IDS (InterZonalConstraints)  
21-06-2015 20150621 IDS (InterZonalConstraints)  
18-06-2015 20150618 IDS (InterZonalConstraints)  
16-06-2015 20150616 IDS (InterZonalConstraints)  
15-06-2015 20150615 IDS (InterZonalConstraints)  
14-06-2015 20150614 IDS (InterZonalConstraints)  
13-06-2015 20150613 IDS (InterZonalConstraints)  
12-06-2015 20150612 IDS (InterZonalConstraints)  
11-06-2015 20150611 IDS (InterZonalConstraints)  
10-06-2015 20150610 IDS (InterZonalConstraints)  
09-06-2015 20150609 IDS (InterZonalConstraints)  
03-06-2015 20150603 IDS (InterZonalConstraints)  
02-06-2015 20150602 IDS (InterZonalConstraints)  
01-06-2015 20150601 IDS (InterZonalConstraints)  
28-05-2015 20150528 IDS (InterZonalConstraints)  
26-05-2015 20150526 IDS (InterZonalConstraints)  
25-05-2015 20150525 IDS (InterZonalConstraints)  
23-05-2015 20150523 IDS (InterZonalConstraints)  
22-05-2015 20150522 IDS (InterZonalConstraints)  
21-05-2015 20150521 IDS (InterZonalConstraints)  
19-05-2015 20150519 IDS (InterZonalConstraints)  
18-05-2015 20150518 IDS (InterZonalConstraints)  
14-05-2015 20150514 IDS (InterZonalConstraints)  
13-05-2015 20150513 IDS (InterZonalConstraints)  
12-05-2015 20150512 IDS (InterZonalConstraints)  
11-05-2015 20150511 IDS (InterZonalConstraints)  
09-05-2015 20150509 IDS (InterZonalConstraints)  
07-05-2015 20150507 IDS (InterZonalConstraints)  
06-05-2015 20150506 IDS (InterZonalConstraints)  
05-05-2015 20150505 IDS (InterZonalConstraints)  
04-05-2015 20150504 IDS (InterZonalConstraints)  
03-05-2015 20150503 IDS (InterZonalConstraints)  
30-04-2015 20150430 IDS (InterZonalConstraints)  
29-04-2015 20150429 IDS (InterZonalConstraints)  
27-04-2015 20150427 IDS (InterZonalConstraints)  
25-04-2015 20150425 IDS (InterZonalConstraints)  
24-04-2015 20150424 IDS (InterZonalConstraints)  
23-04-2015 20150423 IDS (InterZonalConstraints)  
22-04-2015 20150422 IDS (InterZonalConstraints)  
20-04-2015 20150420 IDS (InterZonalConstraints)  
19-04-2015 20150419 IDS (InterZonalConstraints)  
18-04-2015 20150418 IDS (InterZonalConstraints)  
16-04-2015 20150416 IDS (InterZonalConstraints)  
15-04-2015 20150415 IDS (InterZonalConstraints)  
13-04-2015 20150413 IDS (InterZonalConstraints)  
09-04-2015 20150409 IDS (InterZonalConstraints)  
08-04-2015 20150408 IDS (InterZonalConstraints)  
07-04-2015 20150407 IDS (InterZonalConstraints)  
05-04-2015 20150405 IDS (InterZonalConstraints)  
04-04-2015 20150404 IDS (InterZonalConstraints)  
03-04-2015 20150403 IDS (InterZonalConstraints)  
02-04-2015 20150402 IDS (InterZonalConstraints)  
01-04-2015 20150401 IDS (InterZonalConstraints)  
31-03-2015 20150331 IDS (InterZonalConstraints)  
30-03-2015 20150330 IDS (InterZonalConstraints)  
27-03-2015 20150327 IDS (InterZonalConstraints)  
25-03-2015 20150325 IDS (InterZonalConstraints)  
23-03-2015 20150323 IDS (InterZonalConstraints)  
17-03-2015 20150317 IDS (InterZonalConstraints)  
16-03-2015 20150316 IDS (InterZonalConstraints)  
15-03-2015 20150315 IDS (InterZonalConstraints)  
14-03-2015 20150314 IDS (InterZonalConstraints)  
13-03-2015 20150313 IDS (InterZonalConstraints)  
12-03-2015 20150312 IDS (InterZonalConstraints)  
11-03-2015 20150311 IDS (InterZonalConstraints)  
10-03-2015 20150310 IDS (InterZonalConstraints)  
09-03-2015 20150309 IDS (InterZonalConstraints)  
08-03-2015 20150308 IDS (InterZonalConstraints)  
05-03-2015 20150305 IDS (InterZonalConstraints)  
03-03-2015 20150303 IDS (InterZonalConstraints)  
02-03-2015 20150302 IDS (InterZonalConstraints)  
27-02-2015 20150227 IDS (InterZonalConstraints)  
26-02-2015 20150226 IDS (InterZonalConstraints)  
24-02-2015 20150224 IDS (InterZonalConstraints)  
23-02-2015 20150223 IDS (InterZonalConstraints)  
22-02-2015 20150222 IDS (InterZonalConstraints)  
21-02-2015 20150221 IDS (InterZonalConstraints)  
20-02-2015 20150220 IDS (InterZonalConstraints)  
18-02-2015 20150218 IDS (InterZonalConstraints)  
16-02-2015 20150216 IDS (InterZonalConstraints)  
12-02-2015 20150212 IDS (InterZonalConstraints)  
11-02-2015 20150211 IDS (InterZonalConstraints)  
09-02-2015 20150209 IDS (InterZonalConstraints)  
08-02-2015 20150208 IDS (InterZonalConstraints)  
07-02-2015 20150207 IDS (InterZonalConstraints)  
06-02-2015 20150206 IDS (InterZonalConstraints)  
04-02-2015 20150204 IDS (InterZonalConstraints)  
01-02-2015 20150201 IDS (InterZonalConstraints)  
31-01-2015 20150131 IDS (InterZonalConstraints)  
26-01-2015 20150126 IDS (InterZonalConstraints)  
23-01-2015 20150123 IDS (InterZonalConstraints)  
19-01-2015 20150119 IDS (InterZonalConstraints)  
17-01-2015 20150117 IDS (InterZonalConstraints)  
16-01-2015 20150116 IDS (InterZonalConstraints)  
10-01-2015 20150110 IDS (InterZonalConstraints)  
09-01-2015 20150109 IDS (InterZonalConstraints)  
06-01-2015 20150106 IDS (InterZonalConstraints)  
05-01-2015 20150105 IDS (InterZonalConstraints)  
04-01-2015 20150104 IDS (InterZonalConstraints)  
03-01-2015 20150103 IDS (InterZonalConstraints)  
02-01-2015 20150102 IDS (InterZonalConstraints)  
01-01-2015 20150101 IDS (InterZonalConstraints)  
31-12-2014 20141231 IDS (InterZonalConstraints)  
30-12-2014 20141230 IDS (InterZonalConstraints)  
26-12-2014 20141226 IDS (InterZonalConstraints)  
25-12-2014 20141225 IDS (InterZonalConstraints)  
24-12-2014 20141224 IDS (InterZonalConstraints)  
23-12-2014 20141223 IDS (InterZonalConstraints)  
22-12-2014 20141222 IDS (InterZonalConstraints)  
19-12-2014 20141219 IDS (InterZonalConstraints)  
17-12-2014 20141217 IDS (InterZonalConstraints)  
16-12-2014 20141216 IDS (InterZonalConstraints)  
14-12-2014 20141214 IDS (InterZonalConstraints)  
13-12-2014 20141213 IDS (InterZonalConstraints)  
12-12-2014 20141212 IDS (InterZonalConstraints)  
11-12-2014 20141211 IDS (InterZonalConstraints)  
09-12-2014 20141209 IDS (InterZonalConstraints)  
08-12-2014 20141208 IDS (InterZonalConstraints)  
07-12-2014 20141207 IDS (InterZonalConstraints)  
04-12-2014 20141204 IDS (InterZonalConstraints)  
28-11-2014 20141128 IDS (InterZonalConstraints)  
26-11-2014 20141126 IDS (InterZonalConstraints)  
25-11-2014 20141125 IDS (InterZonalConstraints)  
24-11-2014 20141124 IDS (InterZonalConstraints)  
23-11-2014 20141123 IDS (InterZonalConstraints)  
21-11-2014 20141121 IDS (InterZonalConstraints)  
18-11-2014 20141118 IDS (InterZonalConstraints)  
17-11-2014 20141117 IDS (InterZonalConstraints)  
16-11-2014 20141116 IDS (InterZonalConstraints)  
13-11-2014 20141113 IDS (InterZonalConstraints)  
12-11-2014 20141112 IDS (InterZonalConstraints)  
11-11-2014 20141111 IDS (InterZonalConstraints)  
10-11-2014 20141110 IDS (InterZonalConstraints)  
09-11-2014 20141109 IDS (InterZonalConstraints)  
08-11-2014 20141108 IDS (InterZonalConstraints)  
07-11-2014 20141107 IDS (InterZonalConstraints)  
05-11-2014 20141105 IDS (InterZonalConstraints)  
04-11-2014 20141104 IDS (InterZonalConstraints)  
02-11-2014 20141102 IDS (InterZonalConstraints)  
01-11-2014 20141101 IDS (InterZonalConstraints)  
31-10-2014 20141031 IDS (InterZonalConstraints)  
30-10-2014 20141030 IDS (InterZonalConstraints)  
29-10-2014 20141029 IDS (InterZonalConstraints)  
28-10-2014 20141028 IDS (InterZonalConstraints)  
25-10-2014 20141025 IDS (InterZonalConstraints)  
24-10-2014 20141024 IDS (InterZonalConstraints)  
23-10-2014 20141023 IDS (InterZonalConstraints)  
22-10-2014 20141022 IDS (InterZonalConstraints)  
21-10-2014 20141021 IDS (InterZonalConstraints)  
20-10-2014 20141020 IDS (InterZonalConstraints)  
16-10-2014 20141016 IDS (InterZonalConstraints)  
05-10-2014 20141005 IDS (InterZonalConstraints)  
03-10-2014 20141003 IDS (InterZonalConstraints)  
02-10-2014 20141002 IDS (InterZonalConstraints)  
30-09-2014 20140930 IDS (InterZonalConstraints)  
29-09-2014 20140929 IDS (InterZonalConstraints)  
26-09-2014 20140926 IDS (InterZonalConstraints)  
25-09-2014 20140925 IDS (InterZonalConstraints)  
24-09-2014 20140924 IDS (InterZonalConstraints)  
23-09-2014 20140923 IDS (InterZonalConstraints)  
13-09-2014 20140913 IDS (InterZonalConstraints)  
12-09-2014 20140912 IDS (InterZonalConstraints)  
09-09-2014 20140909 IDS (InterZonalConstraints)  
08-09-2014 20140908 IDS (InterZonalConstraints)  
04-09-2014 20140904 IDS (InterZonalConstraints)  
23-08-2014 20140823 IDS (InterZonalConstraints)  
21-08-2014 20140821 IDS (InterZonalConstraints)  
20-08-2014 20140820 IDS (InterZonalConstraints)  
17-08-2014 20140817 IDS (InterZonalConstraints)  
15-08-2014 20140815 IDS (InterZonalConstraints)  
14-08-2014 20140814 IDS (InterZonalConstraints)  
13-08-2014 20140813 IDS (InterZonalConstraints)  
10-08-2014 20140810 IDS (InterZonalConstraints)  
07-08-2014 20140807 IDS (InterZonalConstraints)  
03-08-2014 20140803 IDS (InterZonalConstraints)  
02-08-2014 20140802 IDS (InterZonalConstraints)  
31-07-2014 20140731 IDS (InterZonalConstraints)  
30-07-2014 20140730 IDS (InterZonalConstraints)  
29-07-2014 20140729 IDS (InterZonalConstraints)  
28-07-2014 20140728 IDS (InterZonalConstraints)  
27-07-2014 20140727 IDS (InterZonalConstraints)  
26-07-2014 20140726 IDS (InterZonalConstraints)  
23-07-2014 20140723 IDS (InterZonalConstraints)  
22-07-2014 20140722 IDS (InterZonalConstraints)  
21-07-2014 20140721 IDS (InterZonalConstraints)  
20-07-2014 20140720 IDS (InterZonalConstraints)  
17-07-2014 20140717 IDS (InterZonalConstraints)  
16-07-2014 20140716 IDS (InterZonalConstraints)  
14-07-2014 20140714 IDS (InterZonalConstraints)  
13-07-2014 20140713 IDS (InterZonalConstraints)  
12-07-2014 20140712 IDS (InterZonalConstraints)  
10-07-2014 20140710 IDS (InterZonalConstraints)  
08-07-2014 20140708 IDS (InterZonalConstraints)  
07-07-2014 20140707 IDS (InterZonalConstraints)  
06-07-2014 20140706 IDS (InterZonalConstraints)  
05-07-2014 20140705 IDS (InterZonalConstraints)  
03-07-2014 20140703 IDS (InterZonalConstraints)  
02-07-2014 20140702 IDS (InterZonalConstraints)  
01-07-2014 20140701 IDS (InterZonalConstraints)  
30-06-2014 20140630 IDS (InterZonalConstraints)  
27-06-2014 20140627 IDS (InterZonalConstraints)  
26-06-2014 20140626 IDS (InterZonalConstraints)  
25-06-2014 20140625 IDS (InterZonalConstraints)  
24-06-2014 20140624 IDS (InterZonalConstraints)  
23-06-2014 20140623 IDS (InterZonalConstraints)  
22-06-2014 20140622 IDS (InterZonalConstraints)  
19-06-2014 20140619 IDS (InterZonalConstraints)  
17-06-2014 20140617 IDS (InterZonalConstraints)  
13-06-2014 20140613 IDS (InterZonalConstraints)  
12-06-2014 20140612 IDS (InterZonalConstraints)  
11-06-2014 20140611 IDS (InterZonalConstraints)  
09-06-2014 20140609 IDS (InterZonalConstraints)  
08-06-2014 20140608 IDS (InterZonalConstraints)  
07-06-2014 20140607 IDS (InterZonalConstraints)  
06-06-2014 20140606 IDS (InterZonalConstraints)  
05-06-2014 20140605 IDS (InterZonalConstraints)  
04-06-2014 20140604 IDS (InterZonalConstraints)  
03-06-2014 20140603 IDS (InterZonalConstraints)  
31-05-2014 20140531 IDS (InterZonalConstraints)  
30-05-2014 20140530 IDS (InterZonalConstraints)  
29-05-2014 20140529 IDS (InterZonalConstraints)  
28-05-2014 20140528 IDS (InterZonalConstraints)  
27-05-2014 20140527 IDS (InterZonalConstraints)  
26-05-2014 20140526 IDS (InterZonalConstraints)  
24-05-2014 20140524 IDS (InterZonalConstraints)  
23-05-2014 20140523 IDS (InterZonalConstraints)  
22-05-2014 20140522 IDS (InterZonalConstraints)  
21-05-2014 20140521 IDS (InterZonalConstraints)  
20-05-2014 20140520 IDS (InterZonalConstraints)  
19-05-2014 20140519 IDS (InterZonalConstraints)  
17-05-2014 20140517 IDS (InterZonalConstraints)  
16-05-2014 20140516 IDS (InterZonalConstraints)  
15-05-2014 20140515 IDS (InterZonalConstraints)  
14-05-2014 20140514 IDS (InterZonalConstraints)  
13-05-2014 20140513 IDS (InterZonalConstraints)  
12-05-2014 20140512 IDS (InterZonalConstraints)  
11-05-2014 20140511 IDS (InterZonalConstraints)  
10-05-2014 20140510 IDS (InterZonalConstraints)  
08-05-2014 20140508 IDS (InterZonalConstraints)  
07-05-2014 20140507 IDS (InterZonalConstraints)  
05-05-2014 20140505 IDS (InterZonalConstraints)  
02-05-2014 20140502 IDS (InterZonalConstraints)  
01-05-2014 20140501 IDS (InterZonalConstraints)  
30-04-2014 20140430 IDS (InterZonalConstraints)  
29-04-2014 20140429 IDS (InterZonalConstraints)  
28-04-2014 20140428 IDS (InterZonalConstraints)  
26-04-2014 20140426 IDS (InterZonalConstraints)  
24-04-2014 20140424 IDS (InterZonalConstraints)  
23-04-2014 20140423 IDS (InterZonalConstraints)  
21-04-2014 20140421 IDS (InterZonalConstraints)  
18-04-2014 20140418 IDS (InterZonalConstraints)  
10-04-2014 20140410 IDS (InterZonalConstraints)  
09-04-2014 20140409 IDS (InterZonalConstraints)  
07-04-2014 20140407 IDS (InterZonalConstraints)  
06-04-2014 20140406 IDS (InterZonalConstraints)  
05-04-2014 20140405 IDS (InterZonalConstraints)  
30-03-2014 20140330 IDS (InterZonalConstraints)  
29-03-2014 20140329 IDS (InterZonalConstraints)  
28-03-2014 20140328 IDS (InterZonalConstraints)  
25-03-2014 20140325 IDS (InterZonalConstraints)  
22-03-2014 20140322 IDS (InterZonalConstraints)  
21-03-2014 20140321 IDS (InterZonalConstraints)  
07-03-2014 20140307 IDS (InterZonalConstraints)  
05-03-2014 20140305 IDS (InterZonalConstraints)  
03-03-2014 20140303 IDS (InterZonalConstraints)  
28-02-2014 20140228 IDS (InterZonalConstraints)  
27-02-2014 20140227 IDS (InterZonalConstraints)  
26-02-2014 20140226 IDS (InterZonalConstraints)  
20-02-2014 20140220 IDS (InterZonalConstraints)  
16-02-2014 20140216 IDS (InterZonalConstraints)  
15-02-2014 20140215 IDS (InterZonalConstraints)  
11-02-2014 20140211 IDS (InterZonalConstraints)  
10-02-2014 20140210 IDS (InterZonalConstraints)  
09-02-2014 20140209 IDS (InterZonalConstraints)  
07-02-2014 20140207 IDS (InterZonalConstraints)  
05-02-2014 20140205 IDS (InterZonalConstraints)  
31-01-2014 20140131 IDS (InterZonalConstraints)  
28-01-2014 20140128 IDS (InterZonalConstraints)  
25-01-2014 20140125 IDS (InterZonalConstraints)  
20-01-2014 20140120 IDS (InterZonalConstraints)  
16-01-2014 20140116 IDS (InterZonalConstraints)  
15-01-2014 20140115 IDS (InterZonalConstraints)  
14-01-2014 20140114 IDS (InterZonalConstraints)  
11-01-2014 20140111 IDS (InterZonalConstraints)  
10-01-2014 20140110 IDS (InterZonalConstraints)  
09-01-2014 20140109 IDS (InterZonalConstraints)  
08-01-2014 20140108 IDS (InterZonalConstraints)  
06-01-2014 20140106 IDS (InterZonalConstraints)  
05-01-2014 20140105 IDS (InterZonalConstraints)  
01-01-2014 20140101 IDS (InterZonalConstraints)  
31-12-2013 20131231 IDS (InterZonalConstraints)  
29-12-2013 20131229 IDS (InterZonalConstraints)  
27-12-2013 20131227 IDS (InterZonalConstraints)  
26-12-2013 20131226 IDS (InterZonalConstraints)  
18-12-2013 20131218 IDS (InterZonalConstraints)  
17-12-2013 20131217 IDS (InterZonalConstraints)  
14-12-2013 20131214 IDS (InterZonalConstraints)  
12-12-2013 20131212 IDS (InterZonalConstraints)  
09-12-2013 20131209 IDS (InterZonalConstraints)  
04-12-2013 20131204 IDS (InterZonalConstraints)  
01-12-2013 20131201 IDS (InterZonalConstraints)  
30-11-2013 20131130 IDS (InterZonalConstraints)  
28-11-2013 20131128 IDS (InterZonalConstraints)  
26-11-2013 20131126 IDS (InterZonalConstraints)  
25-11-2013 20131125 IDS (InterZonalConstraints)  
24-11-2013 20131124 IDS (InterZonalConstraints)  
21-11-2013 20131121 IDS (InterZonalConstraints)  
20-11-2013 20131120 IDS (InterZonalConstraints)  
18-11-2013 20131118 IDS (InterZonalConstraints)  
16-11-2013 20131116 IDS (InterZonalConstraints)  
15-11-2013 20131115 IDS (InterZonalConstraints)  
14-11-2013 20131114 IDS (InterZonalConstraints)  
13-11-2013 20131113 IDS (InterZonalConstraints)  
12-11-2013 20131112 IDS (InterZonalConstraints)  
04-11-2013 20131104 IDS (InterZonalConstraints)  
02-11-2013 20131102 IDS (InterZonalConstraints)  
01-11-2013 20131101 IDS (InterZonalConstraints)  
31-10-2013 20131031 IDS (InterZonalConstraints)  
30-10-2013 20131030 IDS (InterZonalConstraints)  
29-10-2013 20131029 IDS (InterZonalConstraints)  
26-10-2013 20131026 IDS (InterZonalConstraints)  
25-10-2013 20131025 IDS (InterZonalConstraints)  
24-10-2013 20131024 IDS (InterZonalConstraints)  
23-10-2013 20131023 IDS (InterZonalConstraints)  
22-10-2013 20131022 IDS (InterZonalConstraints)  
21-10-2013 20131021 IDS (InterZonalConstraints)  
19-10-2013 20131019 IDS (InterZonalConstraints)  
18-10-2013 20131018 IDS (InterZonalConstraints)  
17-10-2013 20131017 IDS (InterZonalConstraints)  
15-10-2013 20131015 IDS (InterZonalConstraints)  
13-10-2013 20131013 IDS (InterZonalConstraints)  
12-10-2013 20131012 IDS (InterZonalConstraints)  
11-10-2013 20131011 IDS (InterZonalConstraints)  
09-10-2013 20131009 IDS (InterZonalConstraints)  
08-10-2013 20131008 IDS (InterZonalConstraints)  
07-10-2013 20131007 IDS (InterZonalConstraints)  
06-10-2013 20131006 IDS (InterZonalConstraints)  
01-10-2013 20131001 IDS (InterZonalConstraints)  
30-09-2013 20130930 IDS (InterZonalConstraints)  
27-09-2013 20130927 IDS (InterZonalConstraints)  
23-09-2013 20130923 IDS (InterZonalConstraints)  
22-09-2013 20130922 IDS (InterZonalConstraints)  
19-09-2013 20130919 IDS (InterZonalConstraints)  
17-09-2013 20130917 IDS (InterZonalConstraints)  
16-09-2013 20130916 IDS (InterZonalConstraints)  
15-09-2013 20130915 IDS (InterZonalConstraints)  
11-09-2013 20130911 IDS (InterZonalConstraints)  
10-09-2013 20130910 IDS (InterZonalConstraints)  
09-09-2013 20130909 IDS (InterZonalConstraints)  
08-09-2013 20130908 IDS (InterZonalConstraints)  
06-09-2013 20130906 IDS (InterZonalConstraints)  
05-09-2013 20130905 IDS (InterZonalConstraints)  
04-09-2013 20130904 IDS (InterZonalConstraints)  
30-08-2013 20130830 IDS (InterZonalConstraints)  
29-08-2013 20130829 IDS (InterZonalConstraints)  
28-08-2013 20130828 IDS (InterZonalConstraints)  
26-08-2013 20130826 IDS (InterZonalConstraints)  
25-08-2013 20130825 IDS (InterZonalConstraints)  
24-08-2013 20130824 IDS (InterZonalConstraints)  
20-08-2013 20130820 IDS (InterZonalConstraints)  
17-08-2013 20130817 IDS (InterZonalConstraints)  
15-08-2013 20130815 IDS (InterZonalConstraints)  
09-08-2013 20130809 IDS (InterZonalConstraints)  
08-08-2013 20130808 IDS (InterZonalConstraints)  
06-08-2013 20130806 IDS (InterZonalConstraints)  
04-08-2013 20130804 IDS (InterZonalConstraints)  
31-07-2013 20130731 IDS (InterZonalConstraints)  
30-07-2013 20130730 IDS (InterZonalConstraints)  
28-07-2013 20130728 IDS (InterZonalConstraints)  
25-07-2013 20130725 IDS (InterZonalConstraints)  
24-07-2013 20130724 IDS (InterZonalConstraints)  
23-07-2013 20130723 IDS (InterZonalConstraints)  
21-07-2013 20130721 IDS (InterZonalConstraints)  
18-07-2013 20130718 IDS (InterZonalConstraints)  
17-07-2013 20130717 IDS (InterZonalConstraints)  
12-07-2013 20130712 IDS (InterZonalConstraints)  
08-07-2013 20130708 IDS (InterZonalConstraints)  
07-07-2013 20130707 IDS (InterZonalConstraints)  
06-07-2013 20130706 IDS (InterZonalConstraints)  
02-07-2013 20130702 IDS (InterZonalConstraints)  
30-06-2013 20130630 IDS (InterZonalConstraints)  
28-06-2013 20130628 IDS (InterZonalConstraints)  
27-06-2013 20130627 IDS (InterZonalConstraints)  
26-06-2013 20130626 IDS (InterZonalConstraints)  
24-06-2013 20130624 IDS (InterZonalConstraints)  
23-06-2013 20130623 IDS (InterZonalConstraints)  
22-06-2013 20130622 IDS (InterZonalConstraints)  
21-06-2013 20130621 IDS (InterZonalConstraints)  
20-06-2013 20130620 IDS (InterZonalConstraints)  
18-06-2013 20130618 IDS (InterZonalConstraints)  
17-06-2013 20130617 IDS (InterZonalConstraints)  
16-06-2013 20130616 IDS (InterZonalConstraints)  
13-06-2013 20130613 IDS (InterZonalConstraints)  
11-06-2013 20130611 IDS (InterZonalConstraints)  
09-06-2013 20130609 IDS (InterZonalConstraints)  
06-06-2013 20130606 IDS (InterZonalConstraints)  
05-06-2013 20130605 IDS (InterZonalConstraints)  
31-05-2013 20130531 IDS (InterZonalConstraints)  
25-05-2013 20130525 IDS (InterZonalConstraints)  
24-05-2013 20130524 IDS (InterZonalConstraints)  
23-05-2013 20130523 IDS (InterZonalConstraints)  
22-05-2013 20130522 IDS (InterZonalConstraints)  
21-05-2013 20130521 IDS (InterZonalConstraints)  
18-05-2013 20130518 IDS (InterZonalConstraints)  
17-05-2013 20130517 IDS (InterZonalConstraints)  
14-05-2013 20130514 IDS (InterZonalConstraints)  
11-05-2013 20130511 IDS (InterZonalConstraints)  
10-05-2013 20130510 IDS (InterZonalConstraints)  
04-05-2013 20130504 IDS (InterZonalConstraints)  
03-05-2013 20130503 IDS (InterZonalConstraints)  
01-05-2013 20130501 IDS (InterZonalConstraints)  
29-04-2013 20130429 IDS (InterZonalConstraints)  
27-04-2013 20130427 IDS (InterZonalConstraints)  
26-04-2013 20130426 IDS (InterZonalConstraints)  
24-04-2013 20130424 IDS (InterZonalConstraints)  
22-04-2013 20130422 IDS (InterZonalConstraints)  
21-04-2013 20130421 IDS (InterZonalConstraints)  
20-04-2013 20130420 IDS (InterZonalConstraints)  
19-04-2013 20130419 IDS (InterZonalConstraints)  
18-04-2013 20130418 IDS (InterZonalConstraints)  
17-04-2013 20130417 IDS (InterZonalConstraints)  
16-04-2013 20130416 IDS (InterZonalConstraints)  
15-04-2013 20130415 IDS (InterZonalConstraints)  
11-04-2013 20130411 IDS (InterZonalConstraints)  
30-03-2013 20130330 IDS (InterZonalConstraints)  
29-03-2013 20130329 IDS (InterZonalConstraints)  
28-03-2013 20130328 IDS (InterZonalConstraints)  
26-03-2013 20130326 IDS (InterZonalConstraints)  
24-03-2013 20130324 IDS (InterZonalConstraints)  
21-03-2013 20130321 IDS (InterZonalConstraints)  
19-03-2013 20130319 IDS (InterZonalConstraints)  
18-03-2013 20130318 IDS (InterZonalConstraints)  
14-03-2013 20130314 IDS (InterZonalConstraints)  
13-03-2013 20130313 IDS (InterZonalConstraints)  
12-03-2013 20130312 IDS (InterZonalConstraints)  
11-03-2013 20130311 IDS (InterZonalConstraints)  
10-03-2013 20130310 IDS (InterZonalConstraints)  
09-03-2013 20130309 IDS (InterZonalConstraints)  
08-03-2013 20130308 IDS (InterZonalConstraints)  
04-03-2013 20130304 IDS (InterZonalConstraints)  
03-03-2013 20130303 IDS (InterZonalConstraints)  
28-02-2013 20130228 IDS (InterZonalConstraints)  
26-02-2013 20130226 IDS (InterZonalConstraints)  
25-02-2013 20130225 IDS (InterZonalConstraints)  
21-02-2013 20130221 IDS (InterZonalConstraints)  
19-02-2013 20130219 IDS (InterZonalConstraints)  
17-02-2013 20130217 IDS (InterZonalConstraints)  
16-02-2013 20130216 IDS (InterZonalConstraints)  
15-02-2013 20130215 IDS (InterZonalConstraints)  
12-02-2013 20130212 IDS (InterZonalConstraints)  
10-02-2013 20130210 IDS (InterZonalConstraints)  
09-02-2013 20130209 IDS (InterZonalConstraints)  
08-02-2013 20130208 IDS (InterZonalConstraints)  
03-02-2013 20130203 IDS (InterZonalConstraints)  
01-02-2013 20130201 IDS (InterZonalConstraints)  
31-01-2013 20130131 IDS (InterZonalConstraints)  
30-01-2013 20130130 IDS (InterZonalConstraints)  
26-01-2013 20130126 IDS (InterZonalConstraints)  
25-01-2013 20130125 IDS (InterZonalConstraints)  
18-01-2013 20130118 IDS (InterZonalConstraints)  
14-01-2013 20130114 IDS (InterZonalConstraints)  
13-01-2013 20130113 IDS (InterZonalConstraints)  
12-01-2013 20130112 IDS (InterZonalConstraints)  
08-01-2013 20130108 IDS (InterZonalConstraints)  
07-01-2013 20130107 IDS (InterZonalConstraints)  
05-01-2013 20130105 IDS (InterZonalConstraints)  
31-12-2012 20121231 IDS (InterZonalConstraints)  
30-12-2012 20121230 IDS (InterZonalConstraints)  
27-12-2012 20121227 IDS (InterZonalConstraints)  
26-12-2012 20121226 IDS (InterZonalConstraints)  
25-12-2012 20121225 IDS (InterZonalConstraints)  
24-12-2012 20121224 IDS (InterZonalConstraints)  
23-12-2012 20121223 IDS (InterZonalConstraints)  
22-12-2012 20121222 IDS (InterZonalConstraints)  
21-12-2012 20121221 IDS (InterZonalConstraints)  
19-12-2012 20121219 IDS (InterZonalConstraints)  
18-12-2012 20121218 IDS (InterZonalConstraints)  
16-12-2012 20121216 IDS (InterZonalConstraints)  
14-12-2012 20121214 IDS (InterZonalConstraints)  
13-12-2012 20121213 IDS (InterZonalConstraints)  
12-12-2012 20121212 IDS (InterZonalConstraints)  
11-12-2012 20121211 IDS (InterZonalConstraints)  
09-12-2012 20121209 IDS (InterZonalConstraints)  
05-12-2012 20121205 IDS (InterZonalConstraints)  
04-12-2012 20121204 IDS (InterZonalConstraints)  
03-12-2012 20121203 IDS (InterZonalConstraints)  
01-12-2012 20121201 IDS (InterZonalConstraints)  
30-11-2012 20121130 IDS (InterZonalConstraints)  
28-11-2012 20121128 IDS (InterZonalConstraints)  
27-11-2012 20121127 IDS (InterZonalConstraints)  
22-11-2012 20121122 IDS (InterZonalConstraints)  
18-11-2012 20121118 IDS (InterZonalConstraints)  
16-11-2012 20121116 IDS (InterZonalConstraints)  
15-11-2012 20121115 IDS (InterZonalConstraints)  
14-11-2012 20121114 IDS (InterZonalConstraints)  
12-11-2012 20121112 IDS (InterZonalConstraints)  
11-11-2012 20121111 IDS (InterZonalConstraints)  
08-11-2012 20121108 IDS (InterZonalConstraints)  
07-11-2012 20121107 IDS (InterZonalConstraints)  
06-11-2012 20121106 IDS (InterZonalConstraints)  
05-11-2012 20121105 IDS (InterZonalConstraints)  
04-11-2012 20121104 IDS (InterZonalConstraints)  
02-11-2012 20121102 IDS (InterZonalConstraints)  
30-10-2012 20121030 IDS (InterZonalConstraints)  
29-10-2012 20121029 IDS (InterZonalConstraints)  
28-10-2012 20121028 IDS (InterZonalConstraints)  
26-10-2012 20121026 IDS (InterZonalConstraints)  
24-10-2012 20121024 IDS (InterZonalConstraints)  
23-10-2012 20121023 IDS (InterZonalConstraints)  
21-10-2012 20121021 IDS (InterZonalConstraints)  
19-10-2012 20121019 IDS (InterZonalConstraints)  
18-10-2012 20121018 IDS (InterZonalConstraints)  
17-10-2012 20121017 IDS (InterZonalConstraints)  
16-10-2012 20121016 IDS (InterZonalConstraints)  
15-10-2012 20121015 IDS (InterZonalConstraints)  
14-10-2012 20121014 IDS (InterZonalConstraints)  
12-10-2012 20121012 IDS (InterZonalConstraints)  
29-09-2012 20120929 IDS (InterZonalConstraints)  
28-09-2012 20120928 IDS (InterZonalConstraints)  
27-09-2012 20120927 IDS (InterZonalConstraints)  
25-09-2012 20120925 IDS (InterZonalConstraints)  
24-09-2012 20120924 IDS (InterZonalConstraints)  
14-09-2012 20120914 IDS (InterZonalConstraints)  
13-09-2012 20120913 IDS (InterZonalConstraints)  
12-09-2012 20120912 IDS (InterZonalConstraints)  
10-09-2012 20120910 IDS (InterZonalConstraints)  
07-09-2012 20120907 IDS (InterZonalConstraints)  
06-09-2012 20120906 IDS (InterZonalConstraints)  
04-09-2012 20120904 IDS (InterZonalConstraints)  
03-09-2012 20120903 IDS (InterZonalConstraints)  
23-08-2012 20120823 IDS (InterZonalConstraints)  
22-08-2012 20120822 IDS (InterZonalConstraints)  
21-08-2012 20120821 IDS (InterZonalConstraints)  
20-08-2012 20120820 IDS (InterZonalConstraints)  
19-08-2012 20120819 IDS (InterZonalConstraints)  
17-08-2012 20120817 IDS (InterZonalConstraints)  
14-08-2012 20120814 IDS (InterZonalConstraints)  
13-08-2012 20120813 IDS (InterZonalConstraints)  
12-08-2012 20120812 IDS (InterZonalConstraints)  
11-08-2012 20120811 IDS (InterZonalConstraints)  
10-08-2012 20120810 IDS (InterZonalConstraints)  
07-08-2012 20120807 IDS (InterZonalConstraints)  
06-08-2012 20120806 IDS (InterZonalConstraints)  
31-07-2012 20120731 IDS (InterZonalConstraints)  
30-07-2012 20120730 IDS (InterZonalConstraints)  
28-07-2012 20120728 IDS (InterZonalConstraints)  
24-07-2012 20120724 IDS (InterZonalConstraints)  
16-07-2012 20120716 IDS (InterZonalConstraints)  
15-07-2012 20120715 IDS (InterZonalConstraints)  
14-07-2012 20120714 IDS (InterZonalConstraints)  
09-07-2012 20120709 IDS (InterZonalConstraints)  
08-07-2012 20120708 IDS (InterZonalConstraints)  
04-07-2012 20120704 IDS (InterZonalConstraints)  
03-07-2012 20120703 IDS (InterZonalConstraints)  
02-07-2012 20120702 IDS (InterZonalConstraints)  
01-07-2012 20120701 IDS (InterZonalConstraints)  
30-06-2012 20120630 IDS (InterZonalConstraints)  
29-06-2012 20120629 IDS (InterZonalConstraints)  
28-06-2012 20120628 IDS (InterZonalConstraints)  
27-06-2012 20120627 IDS (InterZonalConstraints)  
26-06-2012 20120626 IDS (InterZonalConstraints)  
23-06-2012 20120623 IDS (InterZonalConstraints)  
22-06-2012 20120622 IDS (InterZonalConstraints)  
20-06-2012 20120620 IDS (InterZonalConstraints)  
18-06-2012 20120618 IDS (InterZonalConstraints)  
17-06-2012 20120617 IDS (InterZonalConstraints)  
13-06-2012 20120613 IDS (InterZonalConstraints)  
11-06-2012 20120611 IDS (InterZonalConstraints)  
10-06-2012 20120610 IDS (InterZonalConstraints)  
09-06-2012 20120609 IDS (InterZonalConstraints)  
08-06-2012 20120608 IDS (InterZonalConstraints)  
07-06-2012 20120607 IDS (InterZonalConstraints)  
06-06-2012 20120606 IDS (InterZonalConstraints)  
05-06-2012 20120605 IDS (InterZonalConstraints)  
03-06-2012 20120603 IDS (InterZonalConstraints)  
01-06-2012 20120601 IDS (InterZonalConstraints)  
29-05-2012 20120529 IDS (InterZonalConstraints)  
28-05-2012 20120528 IDS (InterZonalConstraints)  
27-05-2012 20120527 IDS (InterZonalConstraints)  
26-05-2012 20120526 IDS (InterZonalConstraints)  
25-05-2012 20120525 IDS (InterZonalConstraints)  
24-05-2012 20120524 IDS (InterZonalConstraints)  
23-05-2012 20120523 IDS (InterZonalConstraints)  
22-05-2012 20120522 IDS (InterZonalConstraints)  
21-05-2012 20120521 IDS (InterZonalConstraints)  
19-05-2012 20120519 IDS (InterZonalConstraints)  
18-05-2012 20120518 IDS (InterZonalConstraints)  
06-05-2012 20120506 IDS (InterZonalConstraints)  
04-05-2012 20120504 IDS (InterZonalConstraints)  
03-05-2012 20120503 IDS (InterZonalConstraints)  
26-04-2012 20120426 IDS (InterZonalConstraints)  
25-04-2012 20120425 IDS (InterZonalConstraints)  
20-04-2012 20120420 IDS (InterZonalConstraints)  
17-04-2012 20120417 IDS (InterZonalConstraints)  
16-04-2012 20120416 IDS (InterZonalConstraints)  
10-04-2012 20120410 IDS (InterZonalConstraints)  
08-04-2012 20120408 IDS (InterZonalConstraints)  
04-04-2012 20120404 IDS (InterZonalConstraints)  
03-04-2012 20120403 IDS (InterZonalConstraints)  
30-03-2012 20120330 IDS (InterZonalConstraints)  
27-03-2012 20120327 IDS (InterZonalConstraints)  
26-03-2012 20120326 IDS (InterZonalConstraints)  
21-03-2012 20120321 IDS (InterZonalConstraints)  
16-03-2012 20120316 IDS (InterZonalConstraints)  
15-03-2012 20120315 IDS (InterZonalConstraints)  
14-03-2012 20120314 IDS (InterZonalConstraints)  
13-03-2012 20120313 IDS (InterZonalConstraints)  
12-03-2012 20120312 IDS (InterZonalConstraints)  
11-03-2012 20120311 IDS (InterZonalConstraints)  
08-03-2012 20120308 IDS (InterZonalConstraints)  
07-03-2012 20120307 IDS (InterZonalConstraints)  
03-03-2012 20120303 IDS (InterZonalConstraints)  
02-03-2012 20120302 IDS (InterZonalConstraints)  
23-02-2012 20120223 IDS (InterZonalConstraints)  
22-02-2012 20120222 IDS (InterZonalConstraints)  
21-02-2012 20120221 IDS (InterZonalConstraints)  
20-02-2012 20120220 IDS (InterZonalConstraints)  
15-02-2012 20120215 IDS  
08-02-2012 20120208 IDS (InterZonalConstraints)  
07-02-2012 20120207 IDS (InterZonalConstraints)  
06-02-2012 20120206 IDS (InterZonalConstraints)  
04-02-2012 20120204 IDS (InterZonalConstraints)  
03-02-2012 20120203 IDS (InterZonalConstraints)  
02-02-2012 20120202 IDS (InterZonalConstraints)  
01-02-2012 20120201 IDS (InterZonalConstraints)  
31-01-2012 20120131 IDS (InterZonalConstraints)  
29-01-2012 20120129 IDS (InterZonalConstraints)  
27-01-2012 20120127 IDS (InterZonalConstraints)  
24-01-2012 20120124 IDS (InterZonalConstraints)  
23-01-2012 20120123 IDS (InterZonalConstraints)  
21-01-2012 20120121 IDS (InterZonalConstraints)  
19-01-2012 20120119 IDS (InterZonalConstraints)  
16-01-2012 20120116 IDS (InterZonalConstraints)  
14-01-2012 20120114 IDS (InterZonalConstraints)  
13-01-2012 20120113 IDS (InterZonalConstraints)  
12-01-2012 20120112 IDS (InterZonalConstraints)  
11-01-2012 20120111 IDS (InterZonalConstraints)  
08-01-2012 20120108 IDS (InterZonalConstraints)  
05-01-2012 20120105 IDS (InterZonalConstraints)  
04-01-2012 20120104 IDS (InterZonalConstraints)  
30-12-2011 20111230 IDS (InterZonalConstraints)  
29-12-2011 20111229 IDS (InterZonalConstraints)  
27-12-2011 20111227 IDS (InterZonalConstraints)  
21-12-2011 20111221 IDS (InterZonalConstraints)  
20-12-2011 20111220 IDS (InterZonalConstraints)  
14-12-2011 20111214 IDS (InterZonalConstraints)  
13-12-2011 20111213 IDS (InterZonalConstraints)  
08-12-2011 20111208 IDS (InterZonalConstraints)  
02-12-2011 20111202 IDS (InterZonalConstraints)  
30-11-2011 20111130 IDS (InterZonalConstraints)  
29-11-2011 20111129 IDS (InterZonalConstraints)  
20-11-2011 20111120 IDS (InterZonalConstraints)  
19-11-2011 20111119 IDS (InterZonalConstraints)  
18-11-2011 20111118 IDS (InterZonalConstraints)  
07-11-2011 20111107 IDS (InterZonalConstraints)  
06-11-2011 20111106 IDS (InterZonalConstraints)  
05-11-2011 20111105 IDS (InterZonalConstraints)  
01-11-2011 20111101 IDS (InterZonalConstraints)  
27-10-2011 20111027 IDS (InterZonalConstraints)  
26-10-2011 20111026 IDS (InterZonalConstraints)  
24-10-2011 20111024 IDS (InterZonalConstraints)  
18-10-2011 20111018 IDS (InterZonalConstraints)  
17-10-2011 20111017 IDS (InterZonalConstraints)  
14-10-2011 20111014 IDS (InterZonalConstraints)  
10-10-2011 20111010 IDS (InterZonalConstraints)  
09-10-2011 20111009 IDS (InterZonalConstraints)  
08-10-2011 20111008 IDS  
05-10-2011 20111005 IDS (InterZonalConstraints)  
02-10-2011 20111002 IDS (InterZonalConstraints)  
01-10-2011 20111001 IDS (InterZonalConstraints)  
28-09-2011 20110928 IDS (InterZonalConstraints)  
24-09-2011 20110924 IDS (InterZonalConstraints)  
19-09-2011 20110919 IDS (InterZonalConstraints)  
18-09-2011 20110918 IDS (InterZonalConstraints)  
17-09-2011 20110917 IDS (InterZonalConstraints)  
15-09-2011 20110915 IDS (InterZonalConstraints)  
14-09-2011 20110914 IDS (InterZonalConstraints)  
13-09-2011 20110913 IDS (InterZonalConstraints)  
11-09-2011 20110911 IDS (InterZonalConstraints)  
09-09-2011 20110909 IDS (InterZonalConstraints)  
08-09-2011 20110908 IDS (InterZonalConstraints)  
06-09-2011 20110906 IDS (InterZonalConstraints)  
05-09-2011 20110905 IDS (InterZonalConstraints)  
03-09-2011 20110903 IDS (InterZonalConstraints)  
02-09-2011 20110902 IDS (InterZonalConstraints)  
01-09-2011 20110901 IDS (InterZonalConstraints)  
26-08-2011 20110826 IDS (InterZonalConstraints)  
20-08-2011 20110820 IDS (InterZonalConstraints)  
19-08-2011 20110819 IDS (InterZonalConstraints)  
17-08-2011 20110817 IDS (InterZonalConstraints)  
11-08-2011 20110811 IDS (InterZonalConstraints)  
10-08-2011 20110810 IDS (InterZonalConstraints)  
09-08-2011 20110809 IDS (InterZonalConstraints)  
07-08-2011 20110807 IDS (InterZonalConstraints)  
29-07-2011 20110729 IDS (InterZonalConstraints)  
27-07-2011 20110727 IDS (InterZonalConstraints)  
25-07-2011 20110725 IDS (InterZonalConstraints)  
23-07-2011 20110723 IDS (InterZonalConstraints)  
22-07-2011 20110722 IDS (InterZonalConstraints)  
20-07-2011 20110720 IDS (InterZonalConstraints)  
15-07-2011 20110715 IDS (InterZonalConstraints)  
13-07-2011 20110713 IDS (InterZonalConstraints)  
08-07-2011 20110708 IDS (InterZonalConstraints)  
05-07-2011 20110705 IDS (InterZonalConstraints)  
03-07-2011 20110703 IDS (InterZonalConstraints)  
01-07-2011 20110701 IDS (InterZonalConstraints)  
23-06-2011 20110623 IDS (InterZonalConstraints)  
14-06-2011 20110614 IDS (InterZonalConstraints)  
09-06-2011 20110609 IDS (InterZonalConstraints)  
07-06-2011 20110607 IDS (InterZonalConstraints)  
03-06-2011 20110603 IDS (InterZonalConstraints)  
02-06-2011 20110602 IDS (InterZonalConstraints)  
29-05-2011 20110529 IDS (InterZonalConstraints)  
28-05-2011 20110528 IDS (InterZonalConstraints)  
27-05-2011 20110527 IDS (InterZonalConstraints)  
25-05-2011 20110525 IDS (InterZonalConstraints)  
24-05-2011 20110524 IDS (InterZonalConstraints)  
19-05-2011 20110519 IDS (InterZonalConstraints)  
18-05-2011 20110518 IDS (InterZonalConstraints)  
12-05-2011 20110512 IDS (InterZonalConstraints)  
08-05-2011 20110508 IDS (InterZonalConstraints)  
03-05-2011 20110503 IDS (InterZonalConstraints)  
29-04-2011 20110429 IDS (InterZonalConstraints)  
26-04-2011 20110426 IDS (InterZonalConstraints)  
23-04-2011 20110423 IDS (InterZonalConstraints)  
18-04-2011 20110418 IDS (InterZonalConstraints)  
14-04-2011 20110414 IDS (InterZonalConstraints)  
11-04-2011 20110411 IDS (InterZonalConstraints)  
08-04-2011 20110408 IDS (InterZonalConstraints)  
04-04-2011 20110404 IDS (InterZonalConstraints)  
03-04-2011 20110403 IDS (InterZonalConstraints)  
02-04-2011 20110402 IDS (InterZonalConstraints)  
01-04-2011 20110401 IDS (InterZonalConstraints)  
31-03-2011 20110331 IDS (InterZonalConstraints)  
16-03-2011 20110316 IDS (InterZonalConstraints)  
15-03-2011 20110315 IDS (InterZonalConstraints)  
14-03-2011 20110314 IDS (InterZonalConstraints)  
13-03-2011 20110313 IDS (InterZonalConstraints)  
11-03-2011 20110311 IDS (InterZonalConstraints)  
07-03-2011 20110307 IDS (InterZonalConstraints)  
06-03-2011 20110306 IDS (InterZonalConstraints)  
05-03-2011 20110305 IDS (InterZonalConstraints)  
03-03-2011 20110303 IDS (InterZonalConstraints)  
02-03-2011 20110302 IDS (InterZonalConstraints)  
01-03-2011 20110301 IDS (InterZonalConstraints)  
27-02-2011 20110227 IDS (InterZonalConstraints)  
24-02-2011 20110224 IDS (InterZonalConstraints)  
22-02-2011 20110222 IDS (InterZonalConstraints)  
17-02-2011 20110217 IDS (InterZonalConstraints)  
16-02-2011 20110216 IDS (InterZonalConstraints)  
06-02-2011 20110206 IDS (InterZonalConstraints)  
05-02-2011 20110205 IDS (InterZonalConstraints)  
04-02-2011 20110204 IDS (InterZonalConstraints)  
01-02-2011 20110201 IDS (InterZonalConstraints)  
31-01-2011 20110131 IDS (InterZonalConstraints)  
28-01-2011 20110128 IDS (InterZonalConstraints)  
25-01-2011 20110125 IDS (InterZonalConstraints)  
24-01-2011 20110124 IDS (InterZonalConstraints)  
21-01-2011 20110121 IDS (InterZonalConstraints)  
20-01-2011 20110120 IDS (InterZonalConstraints)  
18-01-2011 20110118 IDS (InterZonalConstraints)  
16-01-2011 20110116 IDS (InterZonalConstraints)  
13-01-2011 20110113 IDS (InterZonalConstraints)  
08-01-2011 20110108 IDS (InterZonalConstraints)  
04-01-2011 20110104 IDS (InterZonalConstraints)  
02-01-2011 20110102 IDS (InterZonalConstraints)  
προηγούμενα επόμενα