Αιτιολόγηση Λειτουργίας Συστήματος
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
26-06-2019 20190626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2019 20190625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2019 20190624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2019 20190623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2019 20190622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2019 20190621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2019 20190620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2019 20190619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2019 20190618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2019 20190617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2019 20190616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2019 20190615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2019 20190614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2019 20190613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2019 20190612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2019 20190611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2019 20190610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2019 20190609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2019 20190608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2019 20190607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2019 20190606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2019 20190605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2019 20190604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2019 20190603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2019 20190602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2019 20190601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2019 20190531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2019 20190530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2019 20190529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2019 20190528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2019 20190527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2019 20190526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2019 20190525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2019 20190524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2019 20190523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2019 20190522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2019 20190521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2019 20190520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2019 20190519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2019 20190518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2019 20190517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2019 20190516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2019 20190515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2019 20190514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2019 20190513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2019 20190512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2019 20190511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2019 20190510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2019 20190509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2019 20190508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2019 20190507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2019 20190506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2019 20190505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2019 20190504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2019 20190503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2019 20190502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2019 20190501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2019 20190430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2019 20190429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2019 20190428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2019 20190427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2019 20190426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2019 20190425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2019 20190424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2019 20190423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2019 20190422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2019 20190421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2019 20190420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2019 20190419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2019 20190418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2019 20190417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2019 20190416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2019 20190415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2019 20190414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2019 20190413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2019 20190412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2019 20190411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2019 20190410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2019 20190409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2019 20190408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2019 20190407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2019 20190406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2019 20190405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2019 20190404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2019 20190403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2019 20190402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2019 20190401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2019 20190331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2019 20190330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2019 20190329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2019 20190328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2019 20190327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2019 20190326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2019 20190325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2019 20190324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2019 20190323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2019 20190322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2019 20190321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2019 20190320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2019 20190319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2019 20190318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2019 20190317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2019 20190316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2019 20190315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2019 20190314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2019 20190313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2019 20190312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2019 20190311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2019 20190310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2019 20190309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2019 20190308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2019 20190307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2019 20190306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2019 20190305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2019 20190304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2019 20190303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2019 20190302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2019 20190301 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2019 20190228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2019 20190227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2019 20190226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2019 20190225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2019 20190224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2019 20190223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2019 20190222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2019 20190221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2019 20190220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2019 20190219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2019 20190218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2019 20190217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2019 20190216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2019 20190215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2019 20190214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2019 20190213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2019 20190212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2019 20190211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2019 20190210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2019 20190209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2019 20190208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2019 20190207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2019 20190206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2019 20190205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2019 20190204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2019 20190203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2019 20190202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2019 20190201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2019 20190131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2019 20190130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2019 20190129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2019 20190128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2019 20190127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2019 20190126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2019 20190125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2019 20190124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2019 20190123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2019 20190122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2019 20190121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2019 20190120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2019 20190119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2019 20190118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2019 20190117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2019 20190116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2019 20190115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2019 20190114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2019 20190113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2019 20190112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2019 20190111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2019 20190110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2019 20190109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2019 20190108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2019 20190107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2019 20190106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2019 20190105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2019 20190104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2019 20190103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2019 20190102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2019 20190101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2018 20181231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2018 20181230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2018 20181229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2018 20181228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2018 20181227 DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2018 20181226 DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2018 20181225 DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2018 20181224 DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2018 20181223 DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2018 20181222 DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2018 20181221 DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2018 20181220 DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2018 20181219 DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2018 20181218 DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2018 20181217 DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2018 20181216 DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2018 20181215 DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2018 20181214 DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2018 20181213 DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2018 20181212 DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2018 20181211 DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2018 20181210 DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2018 20181209 DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2018 20181208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2018 20181207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2018 20181206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2018 20181205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2018 20181204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2018 20181203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2018 20181202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2018 20181201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2018 20181130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2018 20181129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2018 20181128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2018 20181127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2018 20181126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2018 20181125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2018 20181124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2018 20181123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2018 20181122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2018 20181121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2018 20181120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2018 20181119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2018 20181118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2018 20181117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2018 20181116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2018 20181115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2018 20181114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2018 20181113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2018 20181112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2018 20181111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2018 20181110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2018 20181109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2018 20181108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2018 20181107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2018 20181106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2018 20181105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2018 20181104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2018 20181103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2018 20181102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2018 20181101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2018 20181031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2018 20181030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2018 20181029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2018 20181028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2018 20181027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2018 20181026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2018 20181025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2018 20181024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2018 20181023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2018 20181022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2018 20181021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2018 20181020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2018 20181019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2018 20181018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2018 20181017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2018 20181016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2018 20181015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2018 20181014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2018 20181013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2018 20181012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2018 20181011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2018 20181010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2018 20181009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2018 20181008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2018 20181007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2018 20181006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2018 20181005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2018 20181004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2018 20181003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2018 20181002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2018 20181001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2018 20180930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2018 20180929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2018 20180928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2018 20180927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2018 20180926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2018 20180925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2018 20180924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2018 20180923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2018 20180922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2018 20180921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2018 20180920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2018 20180919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2018 20180918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2018 20180917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2018 20180916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2018 20180915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2018 20180914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2018 20180913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2018 20180912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2018 20180911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2018 20180910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2018 20180909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2018 20180908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2018 20180907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2018 20180906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2018 20180905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2018 20180904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2018 20180903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2018 20180902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2018 20180901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2018 20180831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2018 20180830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2018 20180829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2018 20180828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2018 20180827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2018 20180826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2018 20180825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2018 20180824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2018 20180823 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2018 20180821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2018 20180820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2018 20180819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2018 20180818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2018 20180817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2018 20180816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2018 20180815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2018 20180814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2018 20180813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2018 20180812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2018 20180811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2018 20180810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2018 20180809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2018 20180808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2018 20180807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2018 20180806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2018 20180805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2018 20180804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2018 20180803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2018 20180802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2018 20180801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2018 20180731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2018 20180730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2018 20180729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2018 20180728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2018 20180727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2018 20180726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2018 20180725 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2018 20180722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2018 20180721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2018 20180720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2018 20180719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2018 20180718 DAS Actual Operation Comparison  
17-07-2018 20180717 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2018 20180716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2018 20180715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2018 20180714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2018 20180713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2018 20180712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2018 20180711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2018 20180710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2018 20180709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2018 20180708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2018 20180707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2018 20180706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2018 20180705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2018 20180704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2018 20180703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2018 20180702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2018 20180701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2018 20180630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2018 20180629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2018 20180628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2018 20180627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2018 20180626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2018 20180625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2018 20180624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2018 20180623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2018 20180622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2018 20180621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2018 20180620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2018 20180619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2018 20180618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2018 20180617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2018 20180616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2018 20180615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2018 20180614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2018 20180613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2018 20180612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2018 20180611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2018 20180610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2018 20180609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2018 20180608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2018 20180607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2018 20180606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2018 20180605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2018 20180604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2018 20180603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2018 20180602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2018 20180601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2018 20180531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2018 20180530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2018 20180529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2018 20180528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2018 20180527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2018 20180526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2018 20180525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2018 20180524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2018 20180523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2018 20180522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2018 20180521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2018 20180520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2018 20180519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2018 20180518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2018 20180517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2018 20180516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2018 20180515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2018 20180514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2018 20180513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2018 20180512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2018 20180511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2018 20180510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2018 20180509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2018 20180508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2018 20180507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2018 20180506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2018 20180505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2018 20180504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2018 20180503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2018 20180502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2018 20180501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2018 20180430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2018 20180429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2018 20180428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2018 20180427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2018 20180426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2018 20180425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2018 20180424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2018 20180423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2018 20180422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2018 20180421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2018 20180420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2018 20180419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2018 20180418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2018 20180417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2018 20180416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2018 20180415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2018 20180414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2018 20180413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2018 20180412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2018 20180411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2018 20180410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2018 20180409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2018 20180408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2018 20180407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2018 20180406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2018 20180405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2018 20180404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2018 20180403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2018 20180402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2018 20180401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2018 20180331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2018 20180330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2018 20180329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2018 20180328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2018 20180327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2018 20180326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2018 20180325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2018 20180324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2018 20180323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2018 20180322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2018 20180321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2018 20180320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2018 20180319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2018 20180318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2018 20180317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2018 20180316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2018 20180315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2018 20180314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2018 20180313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2018 20180312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2018 20180311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2018 20180310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2018 20180309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2018 20180308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2018 20180307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2018 20180306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2018 20180305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2018 20180304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2018 20180303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2018 20180302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2018 20180301 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2018 20180228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2018 20180227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2018 20180226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2018 20180225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2018 20180224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2018 20180223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2018 20180222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2018 20180221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2018 20180220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2018 20180219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2018 20180218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2018 20180217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2018 20180216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2018 20180215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2018 20180214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2018 20180213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2018 20180212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2018 20180211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2018 20180210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2018 20180209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2018 20180208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2018 20180207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2018 20180206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2018 20180205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2018 20180204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2018 20180203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2018 20180202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2018 20180201 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2018 20180130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2018 20180129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2018 20180128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2018 20180127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2018 20180126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2018 20180125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2018 20180124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2018 20180123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2018 20180122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2018 20180121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2018 20180120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2018 20180119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2018 20180118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2018 20180117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2018 20180116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2018 20180115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2018 20180114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2018 20180113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2018 20180112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2018 20180111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2018 20180110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2018 20180109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2018 20180108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2018 20180107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2018 20180106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2018 20180105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2018 20180104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2018 20180103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2018 20180102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2018 20180101 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2017 20171001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2017 20170930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2017 20170929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2017 20170928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2017 20170927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2017 20170926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2017 20170925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2017 20170924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2017 20170923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2017 20170922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2017 20170921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2017 20170920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2017 20170919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2017 20170918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2017 20170917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2017 20170916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2017 20170915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2017 20170914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2017 20170913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2017 20170912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2017 20170911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2017 20170910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2017 20170909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2017 20170908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2017 20170907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2017 20170906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2017 20170905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2017 20170904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2017 20170903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2017 20170902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2017 20170901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2017 20170831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2017 20170830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2017 20170829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2017 20170828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2017 20170827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2017 20170826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2017 20170825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2017 20170824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2017 20170823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2017 20170822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2017 20170821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2017 20170820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2017 20170819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2017 20170818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2017 20170817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2017 20170816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2017 20170815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2017 20170814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2017 20170813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2017 20170812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2017 20170811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2017 20170810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2017 20170809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2017 20170808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2017 20170807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2017 20170806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2017 20170805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2017 20170804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2017 20170803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2017 20170802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2017 20170801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2017 20170731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2017 20170730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2017 20170729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2017 20170728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2017 20170727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2017 20170726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2017 20170725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2017 20170724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2017 20170723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2017 20170722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2017 20170721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2017 20170720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2017 20170719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2017 20170718 DAS Actual Operation Comparison  
17-07-2017 20170717 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2017 20170716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2017 20170715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2017 20170714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2017 20170713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2017 20170712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2017 20170711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2017 20170710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2017 20170709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2017 20170708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2017 20170707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2017 20170706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2017 20170705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2017 20170704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2017 20170703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2017 20170702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2017 20170701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2017 20170630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2017 20170629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2017 20170628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2017 20170627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2017 20170626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2017 20170625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2017 20170624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2017 20170623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2017 20170622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2017 20170621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2017 20170620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2017 20170619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2017 20170618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2017 20170617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2017 20170616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2017 20170615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2017 20170614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2017 20170613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2017 20170612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2017 20170611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2017 20170610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2017 20170609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2017 20170608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2017 20170607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2017 20170606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2017 20170605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2017 20170604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2017 20170603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2017 20170602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2017 20170601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2017 20170531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2017 20170530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2017 20170529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2017 20170528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2017 20170527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2017 20170526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2017 20170525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2017 20170524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2017 20170523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2017 20170522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2017 20170521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2017 20170520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2017 20170519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2017 20170518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2017 20170517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2017 20170516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2017 20170515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2017 20170514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2017 20170513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2017 20170512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2017 20170511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2017 20170510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2017 20170509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2017 20170508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2017 20170507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2017 20170506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2017 20170505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2017 20170504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2017 20170503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2017 20170502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2017 20170501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2017 20170430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2017 20170429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2017 20170428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2017 20170427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2017 20170426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2017 20170425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2017 20170424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2017 20170423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2017 20170422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2017 20170421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2017 20170420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2017 20170419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2017 20170418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2017 20170417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2017 20170416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2017 20170415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2017 20170414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2017 20170413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2017 20170412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2017 20170411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2017 20170410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2017 20170409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2017 20170408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2017 20170407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2017 20170406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2017 20170405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2017 20170404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2017 20170403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2017 20170402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2017 20170401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2017 20170331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2017 20170330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2017 20170329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2017 20170328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2017 20170327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2017 20170326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2017 20170325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2017 20170324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2017 20170323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2017 20170322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2017 20170321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2017 20170320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2017 20170319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2017 20170318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2017 20170317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2017 20170316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2017 20170315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2017 20170314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2017 20170313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2017 20170312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2017 20170311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2017 20170310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2017 20170309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2017 20170308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2017 20170307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2017 20170306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2017 20170305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2017 20170304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2017 20170303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2017 20170302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2017 20170301 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2017 20170228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2017 20170227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2017 20170226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2017 20170225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2017 20170224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2017 20170223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2017 20170222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2017 20170221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2017 20170220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2017 20170219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2017 20170218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2017 20170217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2017 20170216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2017 20170215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2017 20170214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2017 20170213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2017 20170212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2017 20170211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2017 20170210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2017 20170209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2017 20170208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2017 20170207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2017 20170206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2017 20170205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2017 20170204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2017 20170203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2017 20170202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2017 20170201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2017 20170131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2017 20170130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2017 20170129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2017 20170128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2017 20170127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2017 20170126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2017 20170125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2017 20170124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2017 20170123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2017 20170122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2017 20170121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2017 20170120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2017 20170119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2017 20170118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2017 20170117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2017 20170116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2017 20170115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2017 20170114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2017 20170113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2017 20170112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2017 20170111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2017 20170110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2017 20170109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2017 20170108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2017 20170107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2017 20170106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2017 20170105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2017 20170104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2017 20170103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2017 20170102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2017 20170101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2016 20161231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2016 20161230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2016 20161229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2016 20161228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2016 20161227DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2016 20161226DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2016 20161225DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2016 20161224DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2016 20161223DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2016 20161222DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2016 20161221DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2016 20161220DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2016 20161219DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2016 20161218DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2016 20161217DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2016 20161216DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2016 20161215DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2016 20161214DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2016 20161213DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2016 20161212DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2016 20161211DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2016 20161210DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2016 20161209DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2016 20161208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2016 20161207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2016 20161206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2016 20161205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2016 20161204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2016 20161203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2016 20161202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2016 20161201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2016 20161130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2016 20161129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2016 20161128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2016 20161127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2016 20161126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2016 20161125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2016 20161124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2016 20161123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2016 20161122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2016 20161121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2016 20161120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2016 20161119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2016 20161118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2016 20161117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2016 20161116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2016 20161115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2016 20161114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2016 20161113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2016 20161112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2016 20161111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2016 20161110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2016 20161109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2016 20161108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2016 20161107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2016 20161106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2016 20161105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2016 20161104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2016 20161103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2016 20161102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2016 20161101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2016 20161031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2016 20161030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2016 20161029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2016 20161028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2016 20161027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2016 20161026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2016 20161025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2016 20161024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2016 20161023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2016 20161022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2016 20161021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2016 20161020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2016 20161019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2016 20161018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2016 20161017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2016 20161016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2016 20161015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2016 20161014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2016 20161013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2016 20161012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2016 20161011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2016 20161010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2016 20161009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2016 20161008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2016 20161007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2016 20161006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2016 20161005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2016 20161004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2016 20161003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2016 20161002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2016 20161001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2016 20160930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2016 20160929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2016 20160928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2016 20160927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2016 20160926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2016 20160925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2016 20160924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2016 20160923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2016 20160922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2016 20160921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2016 20160920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2016 20160919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2016 20160918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2016 20160917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2016 20160916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2016 20160915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2016 20160914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2016 20160913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2016 20160912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2016 20160911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2016 20160910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2016 20160909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2016 20160908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2016 20160907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2016 20160906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2016 20160905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2016 20160904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2016 20160903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2016 20160902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2016 20160901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2016 20160831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2016 20160830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2016 20160829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2016 20160828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2016 20160827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2016 20160826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2016 20160825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2016 20160824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2016 20160823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2016 20160822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2016 20160821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2016 20160820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2016 20160819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2016 20160818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2016 20160817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2016 20160816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2016 20160815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2016 20160814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2016 20160813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2016 20160812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2016 20160811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2016 20160810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2016 20160809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2016 20160808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2016 20160807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2016 20160806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2016 20160805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2016 20160804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2016 20160803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2016 20160802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2016 20160801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2016 20160731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2016 20160730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2016 20160729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2016 20160728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2016 20160727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2016 20160726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2016 20160725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2016 20160724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2016 20160723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2016 20160722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2016 20160721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2016 20160720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2016 20160719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2016 20160718 DAS Actual Operation Comparison  
17-07-2016 20160717 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2016 20160716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2016 20160715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2016 20160714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2016 20160713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2016 20160712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2016 20160711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2016 20160710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2016 20160709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2016 20160708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2016 20160707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2016 20160706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2016 20160705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2016 20160704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2016 20160703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2016 20160702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2016 20160701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2016 20160630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2016 20160629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2016 20160628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2016 20160627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2016 20160626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2016 20160625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2016 20160624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2016 20160623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2016 20160622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2016 20160621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2016 20160620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2016 20160619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2016 20160618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2016 20160617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2016 20160616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2016 20160615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2016 20160614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2016 20160613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2016 20160612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2016 20160611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2016 20160610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2016 20160609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2016 20160608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2016 20160607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2016 20160606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2016 20160605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2016 20160604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2016 20160603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2016 20160602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2016 20160601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2016 20160531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2016 20160530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2016 20160529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2016 20160528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2016 20160527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2016 20160526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2016 20160525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2016 20160524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2016 20160523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2016 20160522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2016 20160521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2016 20160520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2016 20160519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2016 20160518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2016 20160517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2016 20160516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2016 20160515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2016 20160514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2016 20160513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2016 20160512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2016 20160511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2016 20160510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2016 20160509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2016 20160508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2016 20160507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2016 20160506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2016 20160505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2016 20160504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2016 20160503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2016 20160502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2016 20160501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2016 20160430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2016 20160429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2016 20160428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2016 20160427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2016 20160426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2016 20160425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2016 20160424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2016 20160423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2016 20160422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2016 20160421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2016 20160420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2016 20160419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2016 20160418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2016 20160417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2016 20160416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2016 20160415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2016 20160414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2016 20160413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2016 20160412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2016 20160411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2016 20160410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2016 20160409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2016 20160408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2016 20160407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2016 20160406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2016 20160405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2016 20160404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2016 20160403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2016 20160402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2016 20160401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2016 20160331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2016 20160330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2016 20160329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2016 20160328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2016 20160327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2016 20160326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2016 20160325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2016 20160324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2016 20160323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2016 20160322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2016 20160321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2016 20160320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2016 20160319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2016 20160318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2016 20160317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2016 20160316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2016 20160315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2016 20160314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2016 20160313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2016 20160312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2016 20160311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2016 20160310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2016 20160309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2016 20160308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2016 20160307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2016 20160306 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2016 20160304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2016 20160303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2016 20160302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2016 20160301 DAS Actual Operation Comparison  
29-02-2016 20160229 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2016 20160228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2016 20160227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2016 20160226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2016 20160225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2016 20160224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2016 20160223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2016 20160222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2016 20160221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2016 20160220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2016 20160219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2016 20160218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2016 20160217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2016 20160216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2016 20160215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2016 20160214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2016 20160213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2016 20160212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2016 20160211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2016 20160210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2016 20160209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2016 20160208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2016 20160207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2016 20160206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2016 20160205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2016 20160204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2016 20160203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2016 20160202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2016 20160201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2016 20160131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2016 20160130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2016 20160129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2016 20160128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2016 20160127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2016 20160126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2016 20160125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2016 20160124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2016 20160123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2016 20160122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2016 20160121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2016 20160120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2016 20160119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2016 20160118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2016 20160117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2016 20160116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2016 20160115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2016 20160114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2016 20160113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2016 20160112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2016 20160111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2016 20160110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2016 20160109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2016 20160108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2016 20160107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2016 20160106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2016 20160105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2016 20160104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2016 20160103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2016 20160102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2016 20160101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2015 20151231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2015 20151230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2015 20151229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2015 20151228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2015 20151227 DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2015 20151226 DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2015 20151225 DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2015 20151224 DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2015 20151223 DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2015 20151222 DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2015 20151221 DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2015 20151220 DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2015 20151219 DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2015 20151218 DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2015 20151217 DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2015 20151216 DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2015 20151215 DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2015 20151214 DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2015 20151213 DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2015 20151212 DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2015 20151211 DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2015 20151210 DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2015 20151209 DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2015 20151208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2015 20151207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2015 20151206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2015 20151205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2015 20151204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2015 20151203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2015 20151202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2015 20151201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2015 20151130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2015 20151129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2015 20151128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2015 20151127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2015 20151126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2015 20151125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2015 20151124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2015 20151123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2015 20151122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2015 20151121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2015 20151120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2015 20151119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2015 20151118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2015 20151117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2015 20151116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2015 20151115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2015 20151114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2015 20151113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2015 20151112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2015 20151111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2015 20151110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2015 20151109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2015 20151108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2015 20151107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2015 20151106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2015 20151105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2015 20151104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2015 20151103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2015 20151102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2015 20151101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2015 20151031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2015 20151030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2015 20151029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2015 20151028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2015 20151027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2015 20151026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2015 20151025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2015 20151024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2015 20151023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2015 20151022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2015 20151021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2015 20151020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2015 20151019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2015 20151018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2015 20151017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2015 20151016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2015 20151015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2015 20151014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2015 20151013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2015 20151012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2015 20151011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2015 20151010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2015 20151009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2015 20151008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2015 20151007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2015 20151006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2015 20151005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2015 20151004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2015 20151003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2015 20151002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2015 20151001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2015 20150930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2015 20150929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2015 20150928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2015 20150927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2015 20150926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2015 20150925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2015 20150924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2015 20150923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2015 20150922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2015 20150921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2015 20150920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2015 20150919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2015 20150918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2015 20150917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2015 20150916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2015 20150915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2015 20150914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2015 20150913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2015 20150912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2015 20150911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2015 20150910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2015 20150909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2015 20150908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2015 20150907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2015 20150906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2015 20150905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2015 20150904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2015 20150903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2015 20150902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2015 20150901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2015 20150831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2015 20150830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2015 20150829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2015 20150828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2015 20150827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2015 20150826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2015 20150825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2015 20150824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2015 20150823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2015 20150822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2015 20150821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2015 20150820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2015 20150819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2015 20150818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2015 20150817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2015 20150816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2015 20150815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2015 20150814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2015 20150813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2015 20150812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2015 20150811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2015 20150810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2015 20150809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2015 20150808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2015 20150807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2015 20150806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2015 20150805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2015 20150804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2015 20150803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2015 20150802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2015 20150801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2015 20150731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2015 20150730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2015 20150729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2015 20150728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2015 20150727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2015 20150726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2015 20150725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2015 20150724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2015 20150723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2015 20150722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2015 20150721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2015 20150720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2015 20150719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2015 20150718 DAS Actual Operation Comparison  
17-07-2015 20150717 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2015 20150716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2015 20150715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2015 20150714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2015 20150713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2015 20150712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2015 20150711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2015 20150710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2015 20150709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2015 20150708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2015 20150707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2015 20150706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2015 20150705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2015 20150704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2015 20150703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2015 20150702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2015 20150701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2015 20150630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2015 20150629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2015 20150628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2015 20150627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2015 20150626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2015 20150625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2015 20150624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2015 20150623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2015 20150622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2015 20150621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2015 20150620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2015 20150619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2015 20150618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2015 20150617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2015 20150616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2015 20150615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2015 20150614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2015 20150613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2015 20150612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2015 20150611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2015 20150610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2015 20150609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2015 20150608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2015 20150607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2015 20150606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2015 20150605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2015 20150604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2015 20150603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2015 20150602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2015 20150601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2015 20150531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2015 20150530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2015 20150529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2015 20150528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2015 20150527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2015 20150526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2015 20150525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2015 20150524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2015 20150523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2015 20150522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2015 20150521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2015 20150520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2015 20150519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2015 20150518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2015 20150517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2015 20150516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2015 20150515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2015 20150514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2015 20150513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2015 20150512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2015 20150511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2015 20150510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2015 20150509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2015 20150508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2015 20150507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2015 20150506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2015 20150505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2015 20150504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2015 20150503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2015 20150502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2015 20150501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2015 20150430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2015 20150429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2015 20150428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2015 20150427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2015 20150426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2015 20150425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2015 20150424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2015 20150423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2015 20150422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2015 20150421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2015 20150420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2015 20150419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2015 20150418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2015 20150417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2015 20150416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2015 20150415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2015 20150414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2015 20150413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2015 20150412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2015 20150411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2015 20150410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2015 20150409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2015 20150408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2015 20150407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2015 20150406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2015 20150405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2015 20150404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2015 20150403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2015 20150402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2015 20150401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2015 20150331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2015 20150330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2015 20150329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2015 20150328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2015 20150327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2015 20150326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2015 20150325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2015 20150324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2015 20150323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2015 20150322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2015 20150321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2015 20150320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2015 20150319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2015 20150318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2015 20150317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2015 20150316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2015 20150315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2015 20150314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2015 20150313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2015 20150312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2015 20150311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2015 20150310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2015 20150309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2015 20150308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2015 20150307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2015 20150306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2015 20150305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2015 20150304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2015 20150303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2015 20150302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2015 20150301 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2015 20150228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2015 20150227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2015 20150226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2015 20150225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2015 20150224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2015 20150223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2015 20150222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2015 20150221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2015 20150220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2015 20150219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2015 20150218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2015 20150217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2015 20150216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2015 20150215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2015 20150214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2015 20150213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2015 20150212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2015 20150211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2015 20150210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2015 20150209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2015 20150208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2015 20150207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2015 20150206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2015 20150205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2015 20150204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2015 20150203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2015 20150202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2015 20150201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2015 20150131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2015 20150130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2015 20150129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2015 20150128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2015 20150127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2015 20150126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2015 20150125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2015 20150124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2015 20150123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2015 20150122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2015 20150121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2015 20150120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2015 20150119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2015 20150118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2015 20150117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2015 20150116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2015 20150115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2015 20150114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2015 20150113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2015 20150112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2015 20150111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2015 20150110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2015 20150109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2015 20150108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2015 20150107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2015 20150106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2015 20150105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2015 20150104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2015 20150103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2015 20150102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2015 20150101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2014 20141231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2014 20141230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2014 20141229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2014 20141228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2014 20141227 DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2014 20141226 DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2014 20141225 DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2014 20141224 DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2014 20141223 DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2014 20141222 DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2014 20141221 DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2014 20141220 DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2014 20141219 DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2014 20141218 DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2014 20141217 DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2014 20141216 DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2014 20141215 DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2014 20141214 DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2014 20141213 DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2014 20141212 DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2014 20141211 DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2014 20141210 DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2014 20141209 DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2014 20141208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2014 20141207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2014 20141206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2014 20141205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2014 20141204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2014 20141203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2014 20141202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2014 20141201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2014 20141130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2014 20141129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2014 20141128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2014 20141127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2014 20141126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2014 20141125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2014 20141124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2014 20141123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2014 20141122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2014 20141121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2014 20141120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2014 20141119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2014 20141118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2014 20141117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2014 20141116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2014 20141115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2014 20141114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2014 20141113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2014 20141112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2014 20141111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2014 20141110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2014 20141109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2014 20141108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2014 20141107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2014 20141106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2014 20141105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2014 20141104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2014 20141103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2014 20141102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2014 20141101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2014 20141031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2014 20141030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2014 20141029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2014 20141028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2014 20141027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2014 20141026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2014 20141025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2014 20141024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2014 20141023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2014 20141022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2014 20141021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2014 20141020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2014 20141019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2014 20141018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2014 20141017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2014 20141016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2014 20141015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2014 20141014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2014 20141013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2014 20141012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2014 20141011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2014 20141010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2014 20141009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2014 20141008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2014 20141007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2014 20141006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2014 20141005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2014 20141004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2014 20141003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2014 20141002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2014 20141001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2014 20140930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2014 20140929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2014 20140928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2014 20140927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2014 20140926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2014 20140925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2014 20140924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2014 20140923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2014 20140922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2014 20140921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2014 20140920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2014 20140919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2014 20140918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2014 20140917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2014 20140916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2014 20140915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2014 20140914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2014 20140913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2014 20140912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2014 20140911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2014 20140910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2014 20140909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2014 20140908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2014 20140907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2014 20140906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2014 20140905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2014 20140904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2014 20140903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2014 20140902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2014 20140901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2014 20140831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2014 20140830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2014 20140829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2014 20140828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2014 20140827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2014 20140826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2014 20140825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2014 20140824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2014 20140823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2014 20140822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2014 20140821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2014 20140820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2014 20140819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2014 20140818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2014 20140817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2014 20140816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2014 20140815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2014 20140814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2014 20140813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2014 20140812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2014 20140811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2014 20140810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2014 20140809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2014 20140808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2014 20140807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2014 20140806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2014 20140805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2014 20140804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2014 20140803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2014 20140802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2014 20140801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2014 20140731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2014 20140730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2014 20140729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2014 20140728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2014 20140727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2014 20140726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2014 20140725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2014 20140724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2014 20140723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2014 20140722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2014 20140721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2014 20140720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2014 20140719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2014 20140718 DAS Actual Operation Comparison  
17-07-2014 20140717 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2014 20140716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2014 20140715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2014 20140714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2014 20140713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2014 20140712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2014 20140711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2014 20140710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2014 20140709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2014 20140708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2014 20140707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2014 20140706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2014 20140705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2014 20140704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2014 20140703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2014 20140702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2014 20140701 DAS Actual Operation Comparison  
30-06-2014 20140630 DAS Actual Operation Comparison  
29-06-2014 20140629 DAS Actual Operation Comparison  
28-06-2014 20140628 DAS Actual Operation Comparison  
27-06-2014 20140627 DAS Actual Operation Comparison  
26-06-2014 20140626 DAS Actual Operation Comparison  
25-06-2014 20140625 DAS Actual Operation Comparison  
24-06-2014 20140624 DAS Actual Operation Comparison  
23-06-2014 20140623 DAS Actual Operation Comparison  
22-06-2014 20140622 DAS Actual Operation Comparison  
21-06-2014 20140621 DAS Actual Operation Comparison  
20-06-2014 20140620 DAS Actual Operation Comparison  
19-06-2014 20140619 DAS Actual Operation Comparison  
18-06-2014 20140618 DAS Actual Operation Comparison  
17-06-2014 20140617 DAS Actual Operation Comparison  
16-06-2014 20140616 DAS Actual Operation Comparison  
15-06-2014 20140615 DAS Actual Operation Comparison  
14-06-2014 20140614 DAS Actual Operation Comparison  
13-06-2014 20140613 DAS Actual Operation Comparison  
12-06-2014 20140612 DAS Actual Operation Comparison  
11-06-2014 20140611 DAS Actual Operation Comparison  
10-06-2014 20140610 DAS Actual Operation Comparison  
09-06-2014 20140609 DAS Actual Operation Comparison  
08-06-2014 20140608 DAS Actual Operation Comparison  
07-06-2014 20140607 DAS Actual Operation Comparison  
06-06-2014 20140606 DAS Actual Operation Comparison  
05-06-2014 20140605 DAS Actual Operation Comparison  
04-06-2014 20140604 DAS Actual Operation Comparison  
03-06-2014 20140603 DAS Actual Operation Comparison  
02-06-2014 20140602 DAS Actual Operation Comparison  
01-06-2014 20140601 DAS Actual Operation Comparison  
31-05-2014 20140531 DAS Actual Operation Comparison  
30-05-2014 20140530 DAS Actual Operation Comparison  
29-05-2014 20140529 DAS Actual Operation Comparison  
28-05-2014 20140528 DAS Actual Operation Comparison  
27-05-2014 20140527 DAS Actual Operation Comparison  
26-05-2014 20140526 DAS Actual Operation Comparison  
25-05-2014 20140525 DAS Actual Operation Comparison  
24-05-2014 20140524 DAS Actual Operation Comparison  
23-05-2014 20140523 DAS Actual Operation Comparison  
22-05-2014 20140522 DAS Actual Operation Comparison  
21-05-2014 20140521 DAS Actual Operation Comparison  
20-05-2014 20140520 DAS Actual Operation Comparison  
19-05-2014 20140519 DAS Actual Operation Comparison  
18-05-2014 20140518 DAS Actual Operation Comparison  
17-05-2014 20140517 DAS Actual Operation Comparison  
16-05-2014 20140516 DAS Actual Operation Comparison  
15-05-2014 20140515 DAS Actual Operation Comparison  
14-05-2014 20140514 DAS Actual Operation Comparison  
13-05-2014 20140513 DAS Actual Operation Comparison  
12-05-2014 20140512 DAS Actual Operation Comparison  
11-05-2014 20140511 DAS Actual Operation Comparison  
10-05-2014 20140510 DAS Actual Operation Comparison  
09-05-2014 20140509 DAS Actual Operation Comparison  
08-05-2014 20140508 DAS Actual Operation Comparison  
07-05-2014 20140507 DAS Actual Operation Comparison  
06-05-2014 20140506 DAS Actual Operation Comparison  
05-05-2014 20140505 DAS Actual Operation Comparison  
04-05-2014 20140504 DAS Actual Operation Comparison  
03-05-2014 20140503 DAS Actual Operation Comparison  
02-05-2014 20140502 DAS Actual Operation Comparison  
01-05-2014 20140501 DAS Actual Operation Comparison  
30-04-2014 20140430 DAS Actual Operation Comparison  
29-04-2014 20140429 DAS Actual Operation Comparison  
28-04-2014 20140428 DAS Actual Operation Comparison  
27-04-2014 20140427 DAS Actual Operation Comparison  
26-04-2014 20140426 DAS Actual Operation Comparison  
25-04-2014 20140425 DAS Actual Operation Comparison  
24-04-2014 20140424 DAS Actual Operation Comparison  
23-04-2014 20140423 DAS Actual Operation Comparison  
22-04-2014 20140422 DAS Actual Operation Comparison  
21-04-2014 20140421 DAS Actual Operation Comparison  
20-04-2014 20140420 DAS Actual Operation Comparison  
19-04-2014 20140419 DAS Actual Operation Comparison  
18-04-2014 20140418 DAS Actual Operation Comparison  
17-04-2014 20140417 DAS Actual Operation Comparison  
16-04-2014 20140416 DAS Actual Operation Comparison  
15-04-2014 20140415 DAS Actual Operation Comparison  
14-04-2014 20140414 DAS Actual Operation Comparison  
13-04-2014 20140413 DAS Actual Operation Comparison  
12-04-2014 20140412 DAS Actual Operation Comparison  
11-04-2014 20140411 DAS Actual Operation Comparison  
10-04-2014 20140410 DAS Actual Operation Comparison  
09-04-2014 20140409 DAS Actual Operation Comparison  
08-04-2014 20140408 DAS Actual Operation Comparison  
07-04-2014 20140407 DAS Actual Operation Comparison  
06-04-2014 20140406 DAS Actual Operation Comparison  
05-04-2014 20140405 DAS Actual Operation Comparison  
04-04-2014 20140404 DAS Actual Operation Comparison  
03-04-2014 20140403 DAS Actual Operation Comparison  
02-04-2014 20140402 DAS Actual Operation Comparison  
01-04-2014 20140401 DAS Actual Operation Comparison  
31-03-2014 20140331 DAS Actual Operation Comparison  
30-03-2014 20140330 DAS Actual Operation Comparison  
29-03-2014 20140329 DAS Actual Operation Comparison  
28-03-2014 20140328 DAS Actual Operation Comparison  
27-03-2014 20140327 DAS Actual Operation Comparison  
26-03-2014 20140326 DAS Actual Operation Comparison  
25-03-2014 20140325 DAS Actual Operation Comparison  
24-03-2014 20140324 DAS Actual Operation Comparison  
23-03-2014 20140323 DAS Actual Operation Comparison  
22-03-2014 20140322 DAS Actual Operation Comparison  
21-03-2014 20140321 DAS Actual Operation Comparison  
20-03-2014 20140320 DAS Actual Operation Comparison  
19-03-2014 20140319 DAS Actual Operation Comparison  
18-03-2014 20140318 DAS Actual Operation Comparison  
17-03-2014 20140317 DAS Actual Operation Comparison  
16-03-2014 20140316 DAS Actual Operation Comparison  
15-03-2014 20140315 DAS Actual Operation Comparison  
14-03-2014 20140314 DAS Actual Operation Comparison  
13-03-2014 20140313 DAS Actual Operation Comparison  
12-03-2014 20140312 DAS Actual Operation Comparison  
11-03-2014 20140311 DAS Actual Operation Comparison  
10-03-2014 20140310 DAS Actual Operation Comparison  
09-03-2014 20140309 DAS Actual Operation Comparison  
08-03-2014 20140308 DAS Actual Operation Comparison  
07-03-2014 20140307 DAS Actual Operation Comparison  
06-03-2014 20140306 DAS Actual Operation Comparison  
05-03-2014 20140305 DAS Actual Operation Comparison  
04-03-2014 20140304 DAS Actual Operation Comparison  
03-03-2014 20140303 DAS Actual Operation Comparison  
02-03-2014 20140302 DAS Actual Operation Comparison  
01-03-2014 20140301 DAS Actual Operation Comparison  
28-02-2014 20140228 DAS Actual Operation Comparison  
27-02-2014 20140227 DAS Actual Operation Comparison  
26-02-2014 20140226 DAS Actual Operation Comparison  
25-02-2014 20140225 DAS Actual Operation Comparison  
24-02-2014 20140224 DAS Actual Operation Comparison  
23-02-2014 20140223 DAS Actual Operation Comparison  
22-02-2014 20140222 DAS Actual Operation Comparison  
21-02-2014 20140221 DAS Actual Operation Comparison  
20-02-2014 20140220 DAS Actual Operation Comparison  
19-02-2014 20140219 DAS Actual Operation Comparison  
18-02-2014 20140218 DAS Actual Operation Comparison  
17-02-2014 20140217 DAS Actual Operation Comparison  
16-02-2014 20140216 DAS Actual Operation Comparison  
15-02-2014 20140215 DAS Actual Operation Comparison  
14-02-2014 20140214 DAS Actual Operation Comparison  
13-02-2014 20140213 DAS Actual Operation Comparison  
12-02-2014 20140212 DAS Actual Operation Comparison  
11-02-2014 20140211 DAS Actual Operation Comparison  
10-02-2014 20140210 DAS Actual Operation Comparison  
09-02-2014 20140209 DAS Actual Operation Comparison  
08-02-2014 20140208 DAS Actual Operation Comparison  
07-02-2014 20140207 DAS Actual Operation Comparison  
06-02-2014 20140206 DAS Actual Operation Comparison  
05-02-2014 20140205 DAS Actual Operation Comparison  
04-02-2014 20140204 DAS Actual Operation Comparison  
03-02-2014 20140203 DAS Actual Operation Comparison  
02-02-2014 20140202 DAS Actual Operation Comparison  
01-02-2014 20140201 DAS Actual Operation Comparison  
31-01-2014 20140131 DAS Actual Operation Comparison  
30-01-2014 20140130 DAS Actual Operation Comparison  
29-01-2014 20140129 DAS Actual Operation Comparison  
28-01-2014 20140128 DAS Actual Operation Comparison  
27-01-2014 20140127 DAS Actual Operation Comparison  
26-01-2014 20140126 DAS Actual Operation Comparison  
25-01-2014 20140125 DAS Actual Operation Comparison  
24-01-2014 20140124 DAS Actual Operation Comparison  
23-01-2014 20140123 DAS Actual Operation Comparison  
22-01-2014 20140122 DAS Actual Operation Comparison  
21-01-2014 20140121 DAS Actual Operation Comparison  
20-01-2014 20140120 DAS Actual Operation Comparison  
19-01-2014 20140119 DAS Actual Operation Comparison  
18-01-2014 20140118 DAS Actual Operation Comparison  
17-01-2014 20140117 DAS Actual Operation Comparison  
16-01-2014 20140116 DAS Actual Operation Comparison  
15-01-2014 20140115 DAS Actual Operation Comparison  
14-01-2014 20140114 DAS Actual Operation Comparison  
13-01-2014 20140113 DAS Actual Operation Comparison  
12-01-2014 20140112 DAS Actual Operation Comparison  
11-01-2014 20140111 DAS Actual Operation Comparison  
10-01-2014 20140110 DAS Actual Operation Comparison  
09-01-2014 20140109 DAS Actual Operation Comparison  
08-01-2014 20140108 DAS Actual Operation Comparison  
07-01-2014 20140107 DAS Actual Operation Comparison  
06-01-2014 20140106 DAS Actual Operation Comparison  
05-01-2014 20140105 DAS Actual Operation Comparison  
04-01-2014 20140104 DAS Actual Operation Comparison  
03-01-2014 20140103 DAS Actual Operation Comparison  
02-01-2014 20140102 DAS Actual Operation Comparison  
01-01-2014 20140101 DAS Actual Operation Comparison  
31-12-2013 20131231 DAS Actual Operation Comparison  
30-12-2013 20131230 DAS Actual Operation Comparison  
29-12-2013 20131229 DAS Actual Operation Comparison  
28-12-2013 20131228 DAS Actual Operation Comparison  
27-12-2013 20131227 DAS Actual Operation Comparison  
26-12-2013 20131226 DAS Actual Operation Comparison  
25-12-2013 20131225 DAS Actual Operation Comparison  
24-12-2013 20131224 DAS Actual Operation Comparison  
23-12-2013 20131223 DAS Actual Operation Comparison  
22-12-2013 20131222 DAS Actual Operation Comparison  
21-12-2013 20131221 DAS Actual Operation Comparison  
20-12-2013 20131220 DAS Actual Operation Comparison  
19-12-2013 20131219 DAS Actual Operation Comparison  
18-12-2013 20131218 DAS Actual Operation Comparison  
17-12-2013 20131217 DAS Actual Operation Comparison  
16-12-2013 20131216 DAS Actual Operation Comparison  
15-12-2013 20131215 DAS Actual Operation Comparison  
14-12-2013 20131214 DAS Actual Operation Comparison  
13-12-2013 20131213 DAS Actual Operation Comparison  
12-12-2013 20131212 DAS Actual Operation Comparison  
11-12-2013 20131211 DAS Actual Operation Comparison  
10-12-2013 20131210 DAS Actual Operation Comparison  
09-12-2013 20131209 DAS Actual Operation Comparison  
08-12-2013 20131208 DAS Actual Operation Comparison  
07-12-2013 20131207 DAS Actual Operation Comparison  
06-12-2013 20131206 DAS Actual Operation Comparison  
05-12-2013 20131205 DAS Actual Operation Comparison  
04-12-2013 20131204 DAS Actual Operation Comparison  
03-12-2013 20131203 DAS Actual Operation Comparison  
02-12-2013 20131202 DAS Actual Operation Comparison  
01-12-2013 20131201 DAS Actual Operation Comparison  
30-11-2013 20131130 DAS Actual Operation Comparison  
29-11-2013 20131129 DAS Actual Operation Comparison  
28-11-2013 20131128 DAS Actual Operation Comparison  
27-11-2013 20131127 DAS Actual Operation Comparison  
26-11-2013 20131126 DAS Actual Operation Comparison  
25-11-2013 20131125 DAS Actual Operation Comparison  
24-11-2013 20131124 DAS Actual Operation Comparison  
23-11-2013 20131123 DAS Actual Operation Comparison  
22-11-2013 20131122 DAS Actual Operation Comparison  
21-11-2013 20131121 DAS Actual Operation Comparison  
20-11-2013 20131120 DAS Actual Operation Comparison  
19-11-2013 20131119 DAS Actual Operation Comparison  
18-11-2013 20131118 DAS Actual Operation Comparison  
17-11-2013 20131117 DAS Actual Operation Comparison  
16-11-2013 20131116 DAS Actual Operation Comparison  
15-11-2013 20131115 DAS Actual Operation Comparison  
14-11-2013 20131114 DAS Actual Operation Comparison  
13-11-2013 20131113 DAS Actual Operation Comparison  
12-11-2013 20131112 DAS Actual Operation Comparison  
11-11-2013 20131111 DAS Actual Operation Comparison  
10-11-2013 20131110 DAS Actual Operation Comparison  
09-11-2013 20131109 DAS Actual Operation Comparison  
08-11-2013 20131108 DAS Actual Operation Comparison  
07-11-2013 20131107 DAS Actual Operation Comparison  
06-11-2013 20131106 DAS Actual Operation Comparison  
05-11-2013 20131105 DAS Actual Operation Comparison  
04-11-2013 20131104 DAS Actual Operation Comparison  
03-11-2013 20131103 DAS Actual Operation Comparison  
02-11-2013 20131102 DAS Actual Operation Comparison  
01-11-2013 20131101 DAS Actual Operation Comparison  
31-10-2013 20131031 DAS Actual Operation Comparison  
30-10-2013 20131030 DAS Actual Operation Comparison  
29-10-2013 20131029 DAS Actual Operation Comparison  
28-10-2013 20131028 DAS Actual Operation Comparison  
27-10-2013 20131027 DAS Actual Operation Comparison  
26-10-2013 20131026 DAS Actual Operation Comparison  
25-10-2013 20131025 DAS Actual Operation Comparison  
24-10-2013 20131024 DAS Actual Operation Comparison  
23-10-2013 20131023 DAS Actual Operation Comparison  
22-10-2013 20131022 DAS Actual Operation Comparison  
21-10-2013 20131021 DAS Actual Operation Comparison  
20-10-2013 20131020 DAS Actual Operation Comparison  
19-10-2013 20131019 DAS Actual Operation Comparison  
18-10-2013 20131018 DAS Actual Operation Comparison  
17-10-2013 20131017 DAS Actual Operation Comparison  
16-10-2013 20131016 DAS Actual Operation Comparison  
15-10-2013 20131015 DAS Actual Operation Comparison  
14-10-2013 20131014 DAS Actual Operation Comparison  
13-10-2013 20131013 DAS Actual Operation Comparison  
12-10-2013 20131012 DAS Actual Operation Comparison  
11-10-2013 20131011 DAS Actual Operation Comparison  
10-10-2013 20131010 DAS Actual Operation Comparison  
09-10-2013 20131009 DAS Actual Operation Comparison  
08-10-2013 20131008 DAS Actual Operation Comparison  
07-10-2013 20131007 DAS Actual Operation Comparison  
06-10-2013 20131006 DAS Actual Operation Comparison  
05-10-2013 20131005 DAS Actual Operation Comparison  
04-10-2013 20131004 DAS Actual Operation Comparison  
03-10-2013 20131003 DAS Actual Operation Comparison  
02-10-2013 20131002 DAS Actual Operation Comparison  
01-10-2013 20131001 DAS Actual Operation Comparison  
30-09-2013 20130930 DAS Actual Operation Comparison  
29-09-2013 20130929 DAS Actual Operation Comparison  
28-09-2013 20130928 DAS Actual Operation Comparison  
27-09-2013 20130927 DAS Actual Operation Comparison  
26-09-2013 20130926 DAS Actual Operation Comparison  
25-09-2013 20130925 DAS Actual Operation Comparison  
24-09-2013 20130924 DAS Actual Operation Comparison  
23-09-2013 20130923 DAS Actual Operation Comparison  
22-09-2013 20130922 DAS Actual Operation Comparison  
21-09-2013 20130921 DAS Actual Operation Comparison  
20-09-2013 20130920 DAS Actual Operation Comparison  
19-09-2013 20130919 DAS Actual Operation Comparison  
18-09-2013 20130918 DAS Actual Operation Comparison  
17-09-2013 20130917 DAS Actual Operation Comparison  
16-09-2013 20130916 DAS Actual Operation Comparison  
15-09-2013 20130915 DAS Actual Operation Comparison  
14-09-2013 20130914 DAS Actual Operation Comparison  
13-09-2013 20130913 DAS Actual Operation Comparison  
12-09-2013 20130912 DAS Actual Operation Comparison  
11-09-2013 20130911 DAS Actual Operation Comparison  
10-09-2013 20130910 DAS Actual Operation Comparison  
09-09-2013 20130909 DAS Actual Operation Comparison  
08-09-2013 20130908 DAS Actual Operation Comparison  
07-09-2013 20130907 DAS Actual Operation Comparison  
06-09-2013 20130906 DAS Actual Operation Comparison  
05-09-2013 20130905 DAS Actual Operation Comparison  
04-09-2013 20130904 DAS Actual Operation Comparison  
03-09-2013 20130903 DAS Actual Operation Comparison  
02-09-2013 20130902 DAS Actual Operation Comparison  
01-09-2013 20130901 DAS Actual Operation Comparison  
31-08-2013 20130831 DAS Actual Operation Comparison  
30-08-2013 20130830 DAS Actual Operation Comparison  
29-08-2013 20130829 DAS Actual Operation Comparison  
28-08-2013 20130828 DAS Actual Operation Comparison  
27-08-2013 20130827 DAS Actual Operation Comparison  
26-08-2013 20130826 DAS Actual Operation Comparison  
25-08-2013 20130825 DAS Actual Operation Comparison  
24-08-2013 20130824 DAS Actual Operation Comparison  
23-08-2013 20130823 DAS Actual Operation Comparison  
22-08-2013 20130822 DAS Actual Operation Comparison  
21-08-2013 20130821 DAS Actual Operation Comparison  
20-08-2013 20130820 DAS Actual Operation Comparison  
19-08-2013 20130819 DAS Actual Operation Comparison  
18-08-2013 20130818 DAS Actual Operation Comparison  
17-08-2013 20130817 DAS Actual Operation Comparison  
16-08-2013 20130816 DAS Actual Operation Comparison  
15-08-2013 20130815 DAS Actual Operation Comparison  
14-08-2013 20130814 DAS Actual Operation Comparison  
13-08-2013 20130813 DAS Actual Operation Comparison  
12-08-2013 20130812 DAS Actual Operation Comparison  
11-08-2013 20130811 DAS Actual Operation Comparison  
10-08-2013 20130810 DAS Actual Operation Comparison  
09-08-2013 20130809 DAS Actual Operation Comparison  
08-08-2013 20130808 DAS Actual Operation Comparison  
07-08-2013 20130807 DAS Actual Operation Comparison  
06-08-2013 20130806 DAS Actual Operation Comparison  
05-08-2013 20130805 DAS Actual Operation Comparison  
04-08-2013 20130804 DAS Actual Operation Comparison  
03-08-2013 20130803 DAS Actual Operation Comparison  
02-08-2013 20130802 DAS Actual Operation Comparison  
01-08-2013 20130801 DAS Actual Operation Comparison  
31-07-2013 20130731 DAS Actual Operation Comparison  
30-07-2013 20130730 DAS Actual Operation Comparison  
29-07-2013 20130729 DAS Actual Operation Comparison  
28-07-2013 20130728 DAS Actual Operation Comparison  
27-07-2013 20130727 DAS Actual Operation Comparison  
26-07-2013 20130726 DAS Actual Operation Comparison  
25-07-2013 20130725 DAS Actual Operation Comparison  
24-07-2013 20130724 DAS Actual Operation Comparison  
23-07-2013 20130723 DAS Actual Operation Comparison  
22-07-2013 20130722 DAS Actual Operation Comparison  
21-07-2013 20130721 DAS Actual Operation Comparison  
20-07-2013 20130720 DAS Actual Operation Comparison  
19-07-2013 20130719 DAS Actual Operation Comparison  
18-07-2013 20130718 DAS Actual Operation Comparison  
16-07-2013 20130716 DAS Actual Operation Comparison  
15-07-2013 20130715 DAS Actual Operation Comparison  
14-07-2013 20130714 DAS Actual Operation Comparison  
13-07-2013 20130713 DAS Actual Operation Comparison  
12-07-2013 20130712 DAS Actual Operation Comparison  
11-07-2013 20130711 DAS Actual Operation Comparison  
10-07-2013 20130710 DAS Actual Operation Comparison  
09-07-2013 20130709 DAS Actual Operation Comparison  
08-07-2013 20130708 DAS Actual Operation Comparison  
07-07-2013 20130707 DAS Actual Operation Comparison  
06-07-2013 20130706 DAS Actual Operation Comparison  
05-07-2013 20130705 DAS Actual Operation Comparison  
04-07-2013 20130704 DAS Actual Operation Comparison  
03-07-2013 20130703 DAS Actual Operation Comparison  
02-07-2013 20130702 DAS Actual Operation Comparison  
01-07-2013