Χρήσιμες Πληροφορίες
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
05-09-2018 Rules Regarding Nomination of Cross Border Schedules  
04-12-2017 CAPACITY ALLOCATION RULES 2018 – GREECE-BULGARIA  
10-12-2015 Auction Rules JAO (Greece – Italy Interconnection) for 2016
10-12-2015 Auction Rules SEE CAO 2016  
10-12-2015 Auction Rules Greece – Bulgaria Interconnection for 2016  
10-12-2015 Auction Rules Greece – FYROM Interconnection for 2016  
07-12-2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2016  
19-12-2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 2015  
16-12-2013 HARMONIZED RULES V1.1 - 1st JANUARY 2014  
16-12-2013 AUCTION RULES 2014 - GREECE-ALBANIA, GREECE-FYROM  
16-12-2013 AUCTION RULES 2014 - GREECE-TURKEY  
16-12-2013 AUCTION RULES 2014 - GREECE-BULGARIA  
01-03-2013 AUCTION RULES 2013 – GREECE-ALBANIA, GREECE-FYROM  
01-03-2013 AUCTION RULES 2013 - GREECE-TURKEY  
08-12-2011 AUCTION RULES 2012 - GREECE - ALBANIA, GREECE - FYROM  
08-12-2011 AUCTION RULES 2012 - GREECE - BULGARIA  
08-12-2011 AUCTION RULES 2012 - GREECE - TURKEY  
30-11-2011 AUCTION RULES 2012 - GREECE-ITALY  
04-02-2011 AUCTION RULES 2011 – ITALY (second phase)  
04-01-2011 AUCTION RULES 2011 – ITALY (first phase)  
02-01-2010 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΕΣΜΗΕ  
04-02-2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
προηγούμενα επόμενα