Δεδομένα για τους ex-ante και ex-post υπολογισμούς
Τίτλος Σχετικά αρχεία
Δεδομένα οριστικής εκκαθάρισης των παραγωγών στον ΜΜΑΕ 05/2016-04/2017  
Δεδομένα για τους ex-ante υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2014-2015  
Δεδομένα για τους ex-post υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2013-2014  
Δεδομένα για τους ex-ante υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2013-2014  
Δεδομένα για τους ex-post υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2012-2013  
Δεδομένα για τους ex-post υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2011-2012  
Δεδομένα για τους ex-ante υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2012-2013  
Δεδομένα για τους ex-post υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2010-2011  
Δεδομένα για τους ex-ante υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2011-2012  
Δεδομένα για τους ex-post υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2009-2010  
Δεδομένα για τους ex-ante υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2010-2011  
Δεδομένα για τους ex-ante υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2009-2010  
Δεδομένα για τους ex-post υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2008-2009  
Δεδομένα για τους ex-post υπολογισμούς του Έτους Αξιοπιστίας 2007-2008  
προηγούμενα επόμενα