Μακροχρόνια Δικαιώματα Χρήσης Διασυνδέσεων
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
31-12-2018 20181231 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-12-2018 20181230 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-12-2018 20181229 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-12-2018 20181228 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-12-2018 20181227 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-12-2018 20181226 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-12-2018 20181225 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-12-2018 20181224 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-12-2018 20181223 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-12-2018 20181222 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-12-2018 20181221 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-12-2018 20181220 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-12-2018 20181219 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-12-2018 20181218 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-12-2018 20181217 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-12-2018 20181216 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-12-2018 20181215 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-12-2018 20181214 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-12-2018 20181213 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-12-2018 20181212 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-12-2018 20181211 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-12-2018 20181210 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-12-2018 20181209 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-12-2018 20181208 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-12-2018 20181207 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-12-2018 20181206 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-12-2018 20181205 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-12-2018 20181204 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-12-2018 20181203 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-12-2018 20181202 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-12-2018 20181201 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-11-2018 20181130 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-11-2018 20181129 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-11-2018 20181128 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-11-2018 20181127 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-11-2018 20181126 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-11-2018 20181125 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-11-2018 20181124 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-11-2018 20181123 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-11-2018 20181122 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-11-2018 20181121 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-11-2018 20181120 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-11-2018 20181119 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-11-2018 20181118 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-11-2018 20181117 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-11-2018 20181116 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-11-2018 20181115 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-11-2018 20181114 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-11-2018 20181113 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-11-2018 20181112 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-11-2018 20181111 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-11-2018 20181110 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-11-2018 20181109 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-11-2018 20181108 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-11-2018 20181107 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-11-2018 20181106 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-11-2018 20181105 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-11-2018 20181104 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-11-2018 20181103 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-11-2018 20181102 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-11-2018 20181101 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-10-2018 20181031 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-10-2018 20181030 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-10-2018 20181029 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-10-2018 20181028 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-10-2018 20181028 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-10-2018 20181027 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-10-2018 20181026 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-10-2018 20181025 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-10-2018 20181024 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-10-2018 20181023 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-10-2018 20181022 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-10-2018 20181021 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-10-2018 20181020 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-10-2018 20181019 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-10-2018 20181018 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-10-2018 20181017 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-10-2018 20181016 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-10-2018 20181015 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-10-2018 20181014 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-10-2018 20181013 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-10-2018 20181012 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-10-2018 20181011 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-10-2018 20181010 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-10-2018 20181009 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-10-2018 20181008 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-10-2018 20181007 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-10-2018 20181006 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-10-2018 20181005 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-10-2018 20181004 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-10-2018 20181003 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-10-2018 20181003 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-10-2018 20181002 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-10-2018 20181001 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-09-2018 20180930 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-09-2018 20180929 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-09-2018 20180928 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-09-2018 20180927 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-09-2018 20180926 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-09-2018 20180925 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-09-2018 20180924 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-09-2018 20180923 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-09-2018 20180922 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-09-2018 20180921 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-09-2018 20180920 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-09-2018 20180919 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-09-2018 20180918 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-09-2018 20180917 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-09-2018 20180916 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-09-2018 20180915 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-09-2018 20180914 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-09-2018 20180913 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-09-2018 20180912 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-09-2018 20180911 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-09-2018 20180910 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-09-2018 20180909 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-09-2018 20180908 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-09-2018 20180907 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-09-2018 20180906 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-09-2018 20180905 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-09-2018 20180904 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-09-2018 20180903 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-09-2018 20180902 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-09-2018 20180901 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-08-2018 20180831 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-08-2018 20180830 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-08-2018 20180829 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-08-2018 20180828 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-08-2018 20180827 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-08-2018 20180826 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-08-2018 20180825 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-08-2018 20180824 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-08-2018 20180823 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-08-2018 20180822 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-08-2018 20180821 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-08-2018 20180820 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-08-2018 20180819 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-08-2018 20180818 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-08-2018 20180817 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-08-2018 20180816 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-08-2018 20180815 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-08-2018 20180814 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-08-2018 20180813 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-08-2018 20180812 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-08-2018 20180811 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-08-2018 20180810 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-08-2018 20180809 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-08-2018 20180808 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-08-2018 20180807 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-08-2018 20180806 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-08-2018 20180805 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-08-2018 20180804 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-08-2018 20180803 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-08-2018 20180802 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-08-2018 20180801 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-07-2018 20180731 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-07-2018 20180730 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-07-2018 20180729 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-07-2018 20180728 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-07-2018 20180727 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-07-2018 20180726 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-07-2018 20180725 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-07-2018 20180724 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-07-2018 20180723 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-07-2018 20180722 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-07-2018 20180721 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-07-2018 20180720 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-07-2018 20180719 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-07-2018 20180718 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-07-2018 20180717 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-07-2018 20180716 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-07-2018 20180715 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-07-2018 20180714 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-07-2018 20180713 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-07-2018 20180712 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-07-2018 20180711 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-07-2018 20180710 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-07-2018 20180709 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-07-2018 20180708 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-07-2018 20180707 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-07-2018 20180706 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-07-2018 20180705 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-07-2018 20180704 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-07-2018 20180703 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-07-2018 20180702 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-07-2018 20180701 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-06-2018 20180630 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-06-2018 20180629 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-06-2018 20180628 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-06-2018 20180628 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-06-2018 20180627 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-06-2018 20180626 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-06-2018 20180626 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-06-2018 20180625 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-06-2018 20180624 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-06-2018 20180623 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-06-2018 20180622 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-06-2018 20180621 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-06-2018 20180620 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-06-2018 20180619 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-06-2018 20180618 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-06-2018 20180617 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-06-2018 20180616 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-06-2018 20180615 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-06-2018 20180614 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-06-2018 20180613 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-06-2018 20180612 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-06-2018 20180611 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-06-2018 20180610 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-06-2018 20180609 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-06-2018 20180608 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-06-2018 20180607 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-06-2018 20180606 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-06-2018 20180605 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-06-2018 20180604 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-06-2018 20180603 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-06-2018 20180602 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-06-2018 20180601 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-05-2018 20180531 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-05-2018 20180530 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-05-2018 20180529 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-05-2018 20180528 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-05-2018 20180527 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-05-2018 20180526 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-05-2018 20180525 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-05-2018 20180524 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-05-2018 20180523 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-05-2018 20180522 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-05-2018 20180521 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-05-2018 20180520 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-05-2018 20180519 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-05-2018 20180518 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-05-2018 20180517 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-05-2018 20180516 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-04-2018 20180429 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-04-2018 20180428 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-04-2018 20180427 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-04-2018 20180426 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-04-2018 20180425 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-04-2018 20180424 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-04-2018 20180423 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-04-2018 20180422 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-04-2018 20180421 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-04-2018 20180420 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-04-2018 20180419 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-04-2018 20180418 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-04-2018 20180417 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-04-2018 20180416 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-04-2018 20180415 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-04-2018 20180414 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-04-2018 20180413 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-04-2018 20180412 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-04-2018 20180411 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-04-2018 20180410 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-04-2018 20180409 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-04-2018 20180408 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-04-2018 20180407 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-04-2018 20180406 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-04-2018 20180405 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-04-2018 20180404 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-04-2018 20180403 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-04-2018 20180402 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-04-2018 20180401 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-03-2018 20180331 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-03-2018 20180330 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-03-2018 20180329 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-03-2018 20180328 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-03-2018 20180327 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-03-2018 20180326 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-03-2018 20180325 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-03-2018 20180324 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-03-2018 20180323 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-03-2018 20180322 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-03-2018 20180321 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-03-2018 20180320 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-03-2018 20180319 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-03-2018 20180318 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-03-2018 20180317 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-03-2018 20180316 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-03-2018 20180315 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-03-2018 20180314 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-03-2018 20180313 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-03-2018 20180312 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-03-2018 20180311 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-03-2018 20180310 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-03-2018 20180309 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-03-2018 20180308 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-03-2018 20180307 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-03-2018 20180306 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-03-2018 20180305 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-03-2018 20180304 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-03-2018 20180303 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-03-2018 20180302 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-03-2018 20180301 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-02-2018 20180228 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-02-2018 20180227 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-02-2018 20180226 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-02-2018 20180225 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-02-2018 20180224 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-02-2018 20180223 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-02-2018 20180222 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-02-2018 20180221 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-02-2018 20180220 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-02-2018 20180219 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-02-2018 20180218 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-02-2018 20180217 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-02-2018 20180216 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-02-2018 20180215 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-02-2018 20180214 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-02-2018 20180213 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-02-2018 20180212 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-02-2018 20180211 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-02-2018 20180210 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-02-2018 20180209 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-02-2018 20180208 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-02-2018 20180207 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-02-2018 20180206 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-02-2018 20180205 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-02-2018 20180204 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-02-2018 20180203 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-02-2018 20180202 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-02-2018 20180201 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-01-2018 20180131 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-01-2018 20180130 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-01-2018 20180129 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-01-2018 20180128 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-01-2018 20180127 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-01-2018 20180126 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-01-2018 20180125 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-01-2018 20180124 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-01-2018 20180123 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-01-2018 20180122 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-01-2018 20180121 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-01-2018 20180120 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-01-2018 20180119 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-01-2018 20180118 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-01-2018 20180117 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-01-2018 20180116 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-01-2018 20180115 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-01-2018 20180114 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-01-2018 20180113 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-01-2018 20180112 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-01-2018 20180111 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-01-2018 20180110 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-01-2018 20180109 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-01-2018 20180108 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-01-2018 20180107 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-01-2018 20180106 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-01-2018 20180105 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-01-2018 20180104 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-01-2018 20180103 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-01-2018 20180102 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-01-2018 20180101 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-12-2017 20171231 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-12-2017 20171230 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-12-2017 20171229 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-12-2017 20171228 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-12-2017 20171227 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-12-2017 20171226 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-12-2017 20171225 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-12-2017 20171224 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-12-2017 20171223 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-12-2017 20171222 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-12-2017 20171221 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-12-2017 20171220 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-12-2017 20171219 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-12-2017 20171218 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-12-2017 20171217 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-12-2017 20171216 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-12-2017 20171215 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-12-2017 20171214 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-12-2017 20171213 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-12-2017 20171212 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-12-2017 20171211 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-12-2017 20171210 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-12-2017 20171209 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-12-2017 20171208 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-12-2017 20171207 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-12-2017 20171206 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-12-2017 20171205 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-12-2017 20171204 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-12-2017 20171204 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
03-12-2017 20171203 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-12-2017 20171202 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-12-2017 20171201 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-12-2017 20171201 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-12-2017 20171201 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
01-12-2017 20171201 LT CapacityUsageAuthorizations 05  
30-11-2017 20171130 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-11-2017 20171129 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-11-2017 20171128 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-11-2017 20171127 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-11-2017 20171126 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-11-2017 20171125 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-11-2017 20171124 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-11-2017 20171123 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-11-2017 20171122 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-11-2017 20171121 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-11-2017 20171120 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-11-2017 20171119 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-11-2017 20171118 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-11-2017 20171117 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-11-2017 20171116 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-11-2017 20171115 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-11-2017 20171114 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-11-2017 20171113 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-11-2017 20171112 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-11-2017 20171111 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-11-2017 20171110 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-11-2017 20171109 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-11-2017 20171108 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-11-2017 20171107 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-11-2017 20171106 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-11-2017 20171105 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-11-2017 20171104 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-11-2017 20171103 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-11-2017 20171102 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-11-2017 20171101 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-10-2017 20171031 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-10-2017 20171030 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-10-2017 20171029 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-10-2017 20171028 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-10-2017 20171027 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-10-2017 20171026 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-10-2017 20171025 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-10-2017 20171024 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-10-2017 20171023 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-10-2017 20171022 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-10-2017 20171021 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-10-2017 20171020 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-10-2017 20171019 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-10-2017 20171018 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-10-2017 20171017 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-10-2017 20171016 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-10-2017 20171015 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-10-2017 20171014 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-10-2017 20171013 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-10-2017 20171012 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-10-2017 20171011 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-10-2017 20171010 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-10-2017 20171009 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-10-2017 20171008 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-10-2017 20171007 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-10-2017 20171006 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-10-2017 20171005 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-10-2017 20171004 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-10-2017 20171003 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-10-2017 20171002 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-10-2017 20171001 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-09-2017 20170930 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-09-2017 20170929 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-09-2017 20170928 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-09-2017 20170927 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-09-2017 20170926 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-09-2017 20170925 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-09-2017 20170924 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-09-2017 20170923 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-09-2017 20170922 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-09-2017 20170921 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-09-2017 20170920 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-09-2017 20170919 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-09-2017 20170918 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-09-2017 20170917 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-09-2017 20170916 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-09-2017 20170915 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-09-2017 20170914 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-09-2017 20170913 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-09-2017 20170912 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-09-2017 20170911 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-09-2017 20170910 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-09-2017 20170909 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-09-2017 20170909 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
08-09-2017 20170908 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-09-2017 20170907 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-09-2017 20170906 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-09-2017 20170905 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-09-2017 20170904 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-09-2017 20170903 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-09-2017 20170902 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-09-2017 20170901 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-08-2017 20170831 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-08-2017 20170830 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-08-2017 20170829 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-08-2017 20170828 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-08-2017 20170827 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-08-2017 20170826 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-08-2017 20170825 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-08-2017 20170824 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-08-2017 20170823 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-08-2017 20170822 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-08-2017 20170821 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-08-2017 20170820 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-08-2017 20170819 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-08-2017 20170818 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-08-2017 20170817 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-08-2017 20170816 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-08-2017 20170815 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-08-2017 20170814 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-08-2017 20170813 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-08-2017 20170812 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-08-2017 20170811 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-08-2017 20170810 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-08-2017 20170809 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-08-2017 20170808 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-08-2017 20170807 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-08-2017 20170806 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-08-2017 20170805 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-08-2017 20170804 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-08-2017 20170803 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-08-2017 20170802 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-08-2017 20170801 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-07-2017 20170731 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-07-2017 20170730 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-07-2017 20170729 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-07-2017 20170728 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-07-2017 20170727 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-07-2017 20170726 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-07-2017 20170725 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-07-2017 20170724 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-07-2017 20170723 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-07-2017 20170722 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-07-2017 20170721 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-07-2017 20170720 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-07-2017 20170719 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-07-2017 20170718 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-07-2017 20170717 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-07-2017 20170716 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-07-2017 20170715 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-07-2017 20170714 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-07-2017 20170713 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-07-2017 20170712 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-07-2017 20170711 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-07-2017 20170710 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-07-2017 20170709 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
08-07-2017 20170708 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-07-2017 20170707 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-07-2017 20170706 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-07-2017 20170705 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-07-2017 20170704 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-07-2017 20170703 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-07-2017 20170702 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-07-2017 20170701 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-06-2017 20170630 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-06-2017 20170629 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-06-2017 20170628 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-06-2017 20170627 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-06-2017 20170626 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-06-2017 20170625 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-06-2017 20170624 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-06-2017 20170623 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-06-2017 20170622 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-06-2017 20170621 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-06-2017 20170620 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-06-2017 20170619 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-06-2017 20170618 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-06-2017 20170617 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-06-2017 20170616 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-06-2017 20170615 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-06-2017 20170614 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-06-2017 20170613 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-06-2017 20170612 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-06-2017 20170611 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-06-2017 20170610 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-06-2017 20170609 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-06-2017 20170608 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-06-2017 20170607 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-06-2017 20170606 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-06-2017 20170605 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-06-2017 20170604 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-06-2017 20170603 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-06-2017 20170602 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-06-2017 20170601 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-05-2017 20170531 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-05-2017 20170530 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-05-2017 20170529 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-05-2017 20170528 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-05-2017 20170527 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-05-2017 20170526 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-05-2017 20170525 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-05-2017 20170524 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-05-2017 20170523 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-05-2017 20170522 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-05-2017 20170521 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-05-2017 20170520 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-05-2017 20170519 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-05-2017 20170518 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-05-2017 20170517 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-05-2017 20170516 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-05-2017 20170515 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-05-2017 20170515 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
14-05-2017 20170514 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-05-2017 20170513 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-05-2017 20170512 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-05-2017 20170511 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-05-2017 20170510 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
09-05-2017 20170509 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-05-2017 20170508 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-05-2017 20170507 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-05-2017 20170506 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-05-2017 20170505 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-05-2017 20170504 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-05-2017 20170503 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-05-2017 20170502 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-05-2017 20170501 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-05-2017 20170501 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
30-04-2017 20170430 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-04-2017 20170429 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-04-2017 20170428 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-04-2017 20170427 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-04-2017 20170426 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-04-2017 20170425 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-04-2017 20170424 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-04-2017 20170423 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-04-2017 20170422 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-04-2017 20170421 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-04-2017 20170420 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-04-2017 20170419 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-04-2017 20170418 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-04-2017 20170417 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-04-2017 20170416 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-04-2017 20170415 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-04-2017 20170414 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-04-2017 20170413 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-04-2017 20170412 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-04-2017 20170411 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-04-2017 20170410 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-04-2017 20170409 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-04-2017 20170408 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-04-2017 20170407 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-04-2017 20170406 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-04-2017 20170405 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-04-2017 20170404 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-04-2017 20170403 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-04-2017 20170402 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-04-2017 20170401 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-03-2017 20170331 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-03-2017 20170330 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-03-2017 20170329 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-03-2017 20170328 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-03-2017 20170327 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-03-2017 20170326 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-03-2017 20170325 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-03-2017 20170324 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-03-2017 20170323 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-03-2017 20170322 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-03-2017 20170321 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-03-2017 20170320 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-03-2017 20170319 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-03-2017 20170319 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
18-03-2017 20170318 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-03-2017 20170316 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-03-2017 20170315 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-03-2017 20170314 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-03-2017 20170313 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-03-2017 20170312 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-03-2017 20170311 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-03-2017 20170310 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-03-2017 20170309 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-03-2017 20170308 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-03-2017 20170306 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
05-03-2017 20170305 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-03-2017 20170304 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-03-2017 20170303 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-03-2017 20170303 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-03-2017 20170302 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-03-2017 20170302 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-03-2017 20170301 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-03-2017 20170301 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-03-2017 20170301 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
28-02-2017 20170228 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-02-2017 20170227 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-02-2017 20170226 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-02-2017 20170225 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-02-2017 20170224 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-02-2017 20170223 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-02-2017 20170222 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-02-2017 20170221 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-02-2017 20170220 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-02-2017 20170219 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-02-2017 20170218 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-02-2017 20170217 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-02-2017 20170216 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-02-2017 20170215 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-02-2017 20170214 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-02-2017 20170212 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-02-2017 20170211 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-02-2017 20170210 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-02-2017 20170209 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-02-2017 20170208 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-02-2017 20170208 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
07-02-2017 20170207 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-02-2017 20170206 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-02-2017 20170205 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-02-2017 20170204 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-02-2017 20170203 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-02-2017 20170202 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-02-2017 20170201 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-02-2017 20170201 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
31-01-2017 20170131 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-01-2017 20170130 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-01-2017 20170129 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-01-2017 20170129 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
28-01-2017 20170128 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-01-2017 20170127 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
26-01-2017 20170126 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-01-2017 20170125 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-01-2017 20170124 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-01-2017 20170123 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-01-2017 20170122 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-01-2017 20170121 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-01-2017 20170120 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-01-2017 20170119 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-01-2017 20170118 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-01-2017 20170117 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-01-2017 20170116 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-01-2017 20170115 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
14-01-2017 20170114 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-01-2017 20170113 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-01-2017 20170112 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-01-2017 20170112 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
11-01-2017 20170111 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-01-2017 20170111 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
11-01-2017 20170111 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
11-01-2017 20170111 LT CapacityUsageAuthorizations 04  
10-01-2017 20170110 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-01-2017 20170109 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-01-2017 20170108 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-01-2017 20170107 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-01-2017 20170106 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-01-2017 20170105 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-01-2017 20170104 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-01-2017 20170103 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-01-2017 20170102 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-01-2017 20170101 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-12-2016 20161231 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-12-2016 20161230 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-12-2016 20161229 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-12-2016 20161228 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-12-2016 20161227 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-12-2016 20161226 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-12-2016 20161225 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-12-2016 20161224 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-12-2016 20161223 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-12-2016 20161222 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-12-2016 20161221 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-12-2016 20161220 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-12-2016 20161219 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-12-2016 20161218 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-12-2016 20161217 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-12-2016 20161216 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-12-2016 20161215 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-12-2016 20161214 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-12-2016 20161214 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-12-2016 20161213 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-12-2016 20161212 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-12-2016 20161211 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-12-2016 20161210 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-12-2016 20161209 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-12-2016 20161208 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-12-2016 20161207 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-12-2016 20161206 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-12-2016 20161205 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-12-2016 20161204 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-12-2016 20161203 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-12-2016 20161202 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-12-2016 20161201 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-11-2016 20161130 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-11-2016 20161129 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-11-2016 20161128 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-11-2016 20161127 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-11-2016 20161126 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-11-2016 20161125 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-11-2016 20161124 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-11-2016 20161123 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-11-2016 20161122 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
21-11-2016 20161121 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
21-11-2016 20161121 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
21-11-2016 20161121 LT CapacityUsageAuthorizations 04  
20-11-2016 20161120 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-11-2016 20161119 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-11-2016 20161118 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-11-2016 20161117 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-11-2016 20161116 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-11-2016 20161115 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-11-2016 20161114 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-11-2016 20161114 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-11-2016 20161113 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-11-2016 20161112 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-11-2016 20161111 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-11-2016 20161110 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-11-2016 20161109 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-11-2016 20161108 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-11-2016 20161107 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-11-2016 20161107 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
06-11-2016 20161106 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-11-2016 20161105 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-11-2016 20161104 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-11-2016 20161103 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-11-2016 20161102 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-11-2016 20161101 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-11-2016 20161101 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
31-10-2016 20161031 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-10-2016 20161030 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-10-2016 20161029 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-10-2016 20161028 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-10-2016 20161027 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-10-2016 20161026 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-10-2016 20161025 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-10-2016 20161024 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-10-2016 20161024 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-10-2016 20161024 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
23-10-2016 20161023 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-10-2016 20161023 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-10-2016 20161022 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-10-2016 20161021 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-10-2016 20161020 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-10-2016 20161019 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-10-2016 20161018 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-10-2016 20161017 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-10-2016 20161016 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-10-2016 20161015 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-10-2016 20161014 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-10-2016 20161013 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-10-2016 20161012 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-10-2016 20161011 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-10-2016 20161010 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-10-2016 20161010 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
09-10-2016 20161009 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-10-2016 20161008 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-10-2016 20161007 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-10-2016 20161006 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-10-2016 20161005 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-10-2016 20161004 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-10-2016 20161003 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-10-2016 20161002 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-10-2016 20161001 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-09-2016 20160930 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-09-2016 20160929 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-09-2016 20160928 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-09-2016 20160927 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-09-2016 20160926 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-09-2016 20160925 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-09-2016 20160924 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-09-2016 20160923 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-09-2016 20160922 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-09-2016 20160921 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-09-2016 20160920 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-09-2016 20160919 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-09-2016 20160918 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-09-2016 20160917 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-09-2016 20160916 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-09-2016 20160915 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-09-2016 20160914 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-09-2016 20160913 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-09-2016 20160912 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-09-2016 20160911 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-09-2016 20160910 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-09-2016 20160909 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-09-2016 20160908 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-09-2016 20160907 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-09-2016 20160906 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-09-2016 20160905 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-09-2016 20160904 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-09-2016 20160903 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-09-2016 20160902 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-09-2016 20160901 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-08-2016 20160831 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-08-2016 20160830 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-08-2016 20160829 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-08-2016 20160828 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-08-2016 20160827 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-08-2016 20160826 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-08-2016 20160825 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-08-2016 20160824 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-08-2016 20160823 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-08-2016 20160822 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-08-2016 20160821 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-08-2016 20160820 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-08-2016 20160819 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-08-2016 20160818 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-08-2016 20160817 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-08-2016 20160816 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-08-2016 20160815 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-08-2016 20160814 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-08-2016 20160813 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-08-2016 20160812 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-08-2016 20160811 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-08-2016 20160810 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-08-2016 20160809 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-08-2016 20160808 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-08-2016 20160807 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-08-2016 20160806 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-08-2016 20160805 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-08-2016 20160804 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-08-2016 20160803 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-08-2016 20160802 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-08-2016 20160801 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-07-2016 20160731 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-07-2016 20160730 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-07-2016 20160729 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-07-2016 20160728 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-07-2016 20160727 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-07-2016 20160726 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-07-2016 20160725 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-07-2016 20160724 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-07-2016 20160723 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-07-2016 20160722 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-07-2016 20160721 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-07-2016 20160720 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-07-2016 20160719 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-07-2016 20160718 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-07-2016 20160717 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-07-2016 20160716 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-07-2016 20160715 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-07-2016 20160714 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-07-2016 20160713 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-07-2016 20160712 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-07-2016 20160711 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-07-2016 20160710 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-07-2016 20160709 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-07-2016 20160708 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-07-2016 20160707 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-07-2016 20160706 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-07-2016 20160705 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-07-2016 20160704 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-07-2016 20160703 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-07-2016 20160702 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-07-2016 20160701 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-07-2016 20160701 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
30-06-2016 20160630 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-06-2016 20160629 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-06-2016 20160628 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-06-2016 20160627 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-06-2016 20160626 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-06-2016 20160625 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-06-2016 20160624 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-06-2016 20160623 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-06-2016 20160623 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-06-2016 20160622 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-06-2016 20160621 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-06-2016 20160620 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-06-2016 20160619 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-06-2016 20160618 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-06-2016 20160617 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-06-2016 20160616 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-06-2016 20160615 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-06-2016 20160614 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-06-2016 20160613 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-06-2016 20160612 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-06-2016 20160611 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-06-2016 20160611 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-06-2016 20160610 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-06-2016 20160609 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-06-2016 20160608 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-06-2016 20160607 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-06-2016 20160606 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-06-2016 20160605 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-06-2016 20160604 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-06-2016 20160603 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-06-2016 20160602 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-06-2016 20160601 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-05-2016 20160531 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-05-2016 20160530 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-05-2016 20160529 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-05-2016 20160528 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-05-2016 20160527 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-05-2016 20160526 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-05-2016 20160525 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-05-2016 20160524 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-05-2016 20160523 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-05-2016 20160522 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-05-2016 20160521 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-05-2016 20160520 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-05-2016 20160519 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-05-2016 20160518 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-05-2016 20160518 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-05-2016 20160517 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
16-05-2016 20160516 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-05-2016 20160516 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
15-05-2016 20160515 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-05-2016 20160514 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-05-2016 20160513 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-05-2016 20160512 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-05-2016 20160511 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-05-2016 20160510 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-05-2016 20160509 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-05-2016 20160508 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-05-2016 20160507 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-05-2016 20160506 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-05-2016 20160505 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-05-2016 20160504 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-05-2016 20160503 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-05-2016 20160502 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-05-2016 20160501 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-05-2016 20160501 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-05-2016 20160501 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
01-05-2016 20160501 LT CapacityUsageAuthorizations 04  
30-04-2016 20160430 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-04-2016 20160430 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
29-04-2016 20160429 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-04-2016 20160428 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-04-2016 20160427 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-04-2016 20160426 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-04-2016 20160425 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-04-2016 20160424 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-04-2016 20160423 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-04-2016 20160422 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-04-2016 20160421 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-04-2016 20160420 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-04-2016 20160419 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-04-2016 20160418 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-04-2016 20160417 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-04-2016 20160416 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-04-2016 20160415 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-04-2016 20160414 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-04-2016 20160413 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-04-2016 20160412 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-04-2016 20160411 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-04-2016 20160410 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-04-2016 20160409 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-04-2016 20160408 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-04-2016 20160407 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-04-2016 20160406 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-04-2016 20160405 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-04-2016 20160404 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-04-2016 20160403 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-04-2016 20160402 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-04-2016 20160401 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-03-2016 20160331 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-03-2016 20160330 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-03-2016 20160329 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-03-2016 20160328 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-03-2016 20160327 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-03-2016 20160326 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-03-2016 20160325 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-03-2016 20160324 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-03-2016 20160323 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-03-2016 20160322 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-03-2016 20160321 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-03-2016 20160320 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-03-2016 20160319 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-03-2016 20160318 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-03-2016 20160317 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-03-2016 20160316 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-03-2016 20160315 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-03-2016 20160314 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-03-2016 20160313 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-03-2016 20160312 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-03-2016 20160311 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-03-2016 20160310 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-03-2016 20160309 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-03-2016 20160308 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-03-2016 20160307 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-03-2016 20160306 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-03-2016 20160305 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-03-2016 20160304 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-03-2016 20160303 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-03-2016 20160302 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-03-2016 20160301 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-03-2016 20160301 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
29-02-2016 20160229 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-02-2016 20160228 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-02-2016 20160227 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-02-2016 20160226 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-02-2016 20160225 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-02-2016 20160224 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-02-2016 20160223 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-02-2016 20160222 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-02-2016 20160221 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-02-2016 20160220 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-02-2016 20160219 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-02-2016 20160218 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-02-2016 20160217 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-02-2016 20160216 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-02-2016 20160215 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-02-2016 20160214 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-02-2016 20160213 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-02-2016 20160212 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-02-2016 20160211 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-02-2016 20160210 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-02-2016 20160209 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-02-2016 20160208 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-02-2016 20160207 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-02-2016 20160206 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-02-2016 20160205 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-02-2016 20160204 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-02-2016 20160203 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-02-2016 20160202 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-02-2016 20160201 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-01-2016 20160131 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-01-2016 20160130 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-01-2016 20160129 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-01-2016 20160128 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-01-2016 20160127 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-01-2016 20160126 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-01-2016 20160125 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-01-2016 20160124 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-01-2016 20160123 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-01-2016 20160122 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-01-2016 20160121 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-01-2016 20160120 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-01-2016 20160119 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-01-2016 20160118 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-01-2016 20160117 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-01-2016 20160116 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-01-2016 20160115 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-01-2016 20160114 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-01-2016 20160113 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-01-2016 20160112 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-01-2016 20160111 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-01-2016 20160110 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-01-2016 20160109 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-01-2016 20160108 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-01-2016 20160107 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-01-2016 20160106 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-01-2016 20160105 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-01-2016 20160104 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-01-2016 20160103 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-01-2016 20160102 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-01-2016 20160101 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-01-2016 20160101 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
31-12-2015 20151231 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-12-2015 20151230 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-12-2015 20151230 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
29-12-2015 20151229 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-12-2015 20151228 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-12-2015 20151228 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-12-2015 20151227 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-12-2015 20151226 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-12-2015 20151226 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-12-2015 20151225 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-12-2015 20151225 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-12-2015 20151224 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-12-2015 20151224 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
23-12-2015 20151223 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-12-2015 20151223 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-12-2015 20151222 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
21-12-2015 20151221 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
20-12-2015 20151220 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-12-2015 20151219 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-12-2015 20151219 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-12-2015 20151219 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
18-12-2015 20151218 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-12-2015 20151218 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-12-2015 20151217 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-12-2015 20151217 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
16-12-2015 20151216 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-12-2015 20151216 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
15-12-2015 20151215 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-12-2015 20151214 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-12-2015 20151213 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-12-2015 20151212 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-12-2015 20151212 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
11-12-2015 20151211 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-12-2015 20151211 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-12-2015 20151210 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-12-2015 20151209 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-12-2015 20151209 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
08-12-2015 20151208 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-12-2015 20151207 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-12-2015 20151206 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-12-2015 20151205 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-12-2015 20151205 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
04-12-2015 20151204 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-12-2015 20151204 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
03-12-2015 20151203 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-12-2015 20151202 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-12-2015 20151201 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-11-2015 20151130 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-11-2015 20151129 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-11-2015 20151128 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-11-2015 20151128 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-11-2015 20151127 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-11-2015 20151127 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
26-11-2015 20151126 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-11-2015 20151126 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-11-2015 20151125 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-11-2015 20151125 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-11-2015 20151124 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-11-2015 20151123 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-11-2015 20151122 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-11-2015 20151121 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-11-2015 20151121 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
20-11-2015 20151120 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-11-2015 20151120 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-11-2015 20151119 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-11-2015 20151119 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
18-11-2015 20151118 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-11-2015 20151118 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-11-2015 20151117 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-11-2015 20151116 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-11-2015 20151115 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-11-2015 20151114 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-11-2015 20151114 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-11-2015 20151113 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-11-2015 20151113 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
12-11-2015 20151112 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-11-2015 20151112 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
11-11-2015 20151111 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-11-2015 20151111 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-11-2015 20151110 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-11-2015 20151109 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-11-2015 20151108 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-11-2015 20151107 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-11-2015 20151107 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
06-11-2015 20151106 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-11-2015 20151106 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-11-2015 20151105 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-11-2015 20151105 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
04-11-2015 20151104 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-11-2015 20151104 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
03-11-2015 20151103 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-11-2015 20151102 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-11-2015 20151101 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-10-2015 20151031 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-10-2015 20151031 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
30-10-2015 20151030 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-10-2015 20151030 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
29-10-2015 20151029 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-10-2015 20151029 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
28-10-2015 20151028 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-10-2015 20151028 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-10-2015 20151027 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-10-2015 20151026 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-10-2015 20151025 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-10-2015 20151025 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-10-2015 20151025 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
24-10-2015 20151024 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-10-2015 20151024 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
23-10-2015 20151023 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-10-2015 20151023 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-10-2015 20151022 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-10-2015 20151022 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
21-10-2015 20151021 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-10-2015 20151020 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-10-2015 20151019 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-10-2015 20151018 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-10-2015 20151017 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-10-2015 20151017 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
16-10-2015 20151016 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-10-2015 20151016 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
15-10-2015 20151015 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-10-2015 20151015 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
14-10-2015 20151014 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-10-2015 20151014 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-10-2015 20151013 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-10-2015 20151012 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-10-2015 20151011 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-10-2015 20151010 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-10-2015 20151010 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
09-10-2015 20151009 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-10-2015 20151009 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
08-10-2015 20151008 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
08-10-2015 20151008 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
07-10-2015 20151007 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-10-2015 20151007 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
06-10-2015 20151006 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-10-2015 20151005 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-10-2015 20151004 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-10-2015 20151003 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-10-2015 20151003 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-10-2015 20151002 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-10-2015 20151002 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-10-2015 20151001 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-10-2015 20151001 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-10-2015 20151001 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
30-09-2015 20150930 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-09-2015 20150929 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-09-2015 20150928 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-09-2015 20150927 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-09-2015 20150926 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-09-2015 20150925 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-09-2015 20150925 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-09-2015 20150924 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-09-2015 20150924 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
23-09-2015 20150923 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-09-2015 20150923 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-09-2015 20150922 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-09-2015 20150921 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-09-2015 20150920 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-09-2015 20150919 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-09-2015 20150919 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
18-09-2015 20150918 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-09-2015 20150918 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-09-2015 20150917 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-09-2015 20150917 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-09-2015 20150917 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
17-09-2015 20150917 LT CapacityUsageAuthorizations 05  
16-09-2015 20150916 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-09-2015 20150916 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
15-09-2015 20150915 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-09-2015 20150914 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-09-2015 20150913 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-09-2015 20150912 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-09-2015 20150912 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
11-09-2015 20150911 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-09-2015 20150910 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-09-2015 20150909 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-09-2015 20150908 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-09-2015 20150907 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-09-2015 20150906 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-09-2015 20150905 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-09-2015 20150905 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
04-09-2015 20150904 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-09-2015 20150904 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
03-09-2015 20150903 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-09-2015 20150903 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-09-2015 20150902 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-09-2015 20150902 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-09-2015 20150901 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-09-2015 20150901 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
31-08-2015 20150831 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-08-2015 20150830 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-08-2015 20150829 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-08-2015 20150829 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
28-08-2015 20150828 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-08-2015 20150828 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-08-2015 20150827 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-08-2015 20150827 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
26-08-2015 20150826 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-08-2015 20150826 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-08-2015 20150825 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-08-2015 20150824 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
23-08-2015 20150823 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-08-2015 20150822 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-08-2015 20150822 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
21-08-2015 20150821 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-08-2015 20150820 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-08-2015 20150820 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-08-2015 20150819 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-08-2015 20150818 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-08-2015 20150817 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-08-2015 20150816 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-08-2015 20150815 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-08-2015 20150815 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
14-08-2015 20150814 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-08-2015 20150813 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-08-2015 20150813 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
12-08-2015 20150812 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-08-2015 20150811 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-08-2015 20150811 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-08-2015 20150810 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-08-2015 20150809 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-08-2015 20150808 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-08-2015 20150808 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
07-08-2015 20150807 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-08-2015 20150807 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
06-08-2015 20150806 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-08-2015 20150806 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-08-2015 20150805 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-08-2015 20150805 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
04-08-2015 20150804 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-08-2015 20150803 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-08-2015 20150802 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-08-2015 20150801 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-08-2015 20150801 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
31-07-2015 20150731 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-07-2015 20150731 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
30-07-2015 20150730 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-07-2015 20150730 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
29-07-2015 20150729 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-07-2015 20150729 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
28-07-2015 20150728 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-07-2015 20150727 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-07-2015 20150726 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-07-2015 20150725 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-07-2015 20150725 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-07-2015 20150724 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-07-2015 20150723 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-07-2015 20150723 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-07-2015 20150722 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-07-2015 20150722 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
21-07-2015 20150721 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-07-2015 20150720 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-07-2015 20150719 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-07-2015 20150718 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-07-2015 20150718 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-07-2015 20150717 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-07-2015 20150717 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
16-07-2015 20150716 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-07-2015 20150716 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
15-07-2015 20150715 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-07-2015 20150715 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
15-07-2015 20150715 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
15-07-2015 20150715 LT CapacityUsageAuthorizations 04  
15-07-2015 20150715 LT CapacityUsageAuthorizations 05  
14-07-2015 20150714 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-07-2015 20150713 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-07-2015 20150713 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
12-07-2015 20150712 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-07-2015 20150711 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-07-2015 20150711 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-07-2015 20150710 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-07-2015 20150710 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
10-07-2015 20150710 LT CapacityUsageAuthorizations 05  
09-07-2015 20150709 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-07-2015 20150709 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
09-07-2015 20150709 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
08-07-2015 20150708 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-07-2015 20150708 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
08-07-2015 20150708 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
08-07-2015 20150708 LT CapacityUsageAuthorizations 04  
07-07-2015 20150707 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-07-2015 20150706 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-07-2015 20150705 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-07-2015 20150705 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
04-07-2015 20150704 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-07-2015 20150704 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
03-07-2015 20150703 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-07-2015 20150703 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-07-2015 20150702 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-07-2015 20150702 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-07-2015 20150701 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-07-2015 20150701 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
30-06-2015 20150630 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-06-2015 20150629 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-06-2015 20150628 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-06-2015 20150627 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-06-2015 20150627 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
26-06-2015 20150626 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-06-2015 20150626 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-06-2015 20150625 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-06-2015 20150625 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-06-2015 20150624 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-06-2015 20150623 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-06-2015 20150622 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-06-2015 20150621 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-06-2015 20150620 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-06-2015 20150620 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-06-2015 20150619 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-06-2015 20150619 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
18-06-2015 20150618 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-06-2015 20150618 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-06-2015 20150617 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-06-2015 20150617 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
16-06-2015 20150616 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-06-2015 20150615 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-06-2015 20150615 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
14-06-2015 20150614 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-06-2015 20150613 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-06-2015 20150613 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
12-06-2015 20150612 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-06-2015 20150612 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
11-06-2015 20150611 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-06-2015 20150611 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-06-2015 20150610 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-06-2015 20150610 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
09-06-2015 20150609 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-06-2015 20150608 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-06-2015 20150607 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-06-2015 20150606 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-06-2015 20150605 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-06-2015 20150605 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
04-06-2015 20150604 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-06-2015 20150603 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-06-2015 20150603 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-06-2015 20150602 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-06-2015 20150601 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-06-2015 20150601 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-06-2015 20150601 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
31-05-2015 20150531 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-05-2015 20150530 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-05-2015 20150529 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-05-2015 20150529 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
28-05-2015 20150528 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-05-2015 20150528 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-05-2015 20150527 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-05-2015 20150527 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
26-05-2015 20150526 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-05-2015 20150525 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-05-2015 20150524 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-05-2015 20150523 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-05-2015 20150523 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-05-2015 20150522 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-05-2015 20150522 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
21-05-2015 20150521 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-05-2015 20150521 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
20-05-2015 20150520 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-05-2015 20150520 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-05-2015 20150519 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-05-2015 20150518 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-05-2015 20150517 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-05-2015 20150516 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-05-2015 20150515 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-05-2015 20150515 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
14-05-2015 20150514 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-05-2015 20150514 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-05-2015 20150513 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-05-2015 20150513 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
12-05-2015 20150512 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-05-2015 20150511 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-05-2015 20150510 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-05-2015 20150509 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-05-2015 20150509 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
08-05-2015 20150508 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-05-2015 20150508 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
07-05-2015 20150507 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-05-2015 20150507 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
06-05-2015 20150506 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-05-2015 20150506 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-05-2015 20150505 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-05-2015 20150504 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-05-2015 20150503 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-05-2015 20150502 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-05-2015 20150502 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-05-2015 20150502 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
01-05-2015 20150501 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-05-2015 20150501 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
30-04-2015 20150430 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-04-2015 20150430 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
29-04-2015 20150429 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-04-2015 20150429 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
28-04-2015 20150428 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-04-2015 20150427 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-04-2015 20150426 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-04-2015 20150425 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-04-2015 20150425 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-04-2015 20150424 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-04-2015 20150424 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
23-04-2015 20150423 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-04-2015 20150423 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-04-2015 20150422 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
21-04-2015 20150421 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
20-04-2015 20150420 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-04-2015 20150419 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
18-04-2015 20150418 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-04-2015 20150418 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-04-2015 20150417 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-04-2015 20150417 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
16-04-2015 20150416 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-04-2015 20150416 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
15-04-2015 20150415 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-04-2015 20150414 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-04-2015 20150413 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-04-2015 20150412 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-04-2015 20150411 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-04-2015 20150411 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-04-2015 20150410 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-04-2015 20150410 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
09-04-2015 20150409 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-04-2015 20150408 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-04-2015 20150407 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-04-2015 20150406 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-04-2015 20150405 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
04-04-2015 20150404 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-04-2015 20150404 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
03-04-2015 20150403 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-04-2015 20150403 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
02-04-2015 20150402 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-04-2015 20150402 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-04-2015 20150401 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-03-2015 20150331 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-03-2015 20150330 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-03-2015 20150329 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-03-2015 20150328 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-03-2015 20150328 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
28-03-2015 20150328 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
27-03-2015 20150327 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-03-2015 20150327 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
26-03-2015 20150326 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-03-2015 20150326 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-03-2015 20150325 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-03-2015 20150325 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-03-2015 20150324 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-03-2015 20150323 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-03-2015 20150322 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-03-2015 20150321 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-03-2015 20150321 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
20-03-2015 20150320 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-03-2015 20150320 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-03-2015 20150319 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-03-2015 20150319 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
18-03-2015 20150318 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-03-2015 20150318 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-03-2015 20150317 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-03-2015 20150316 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-03-2015 20150315 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-03-2015 20150314 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-03-2015 20150314 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-03-2015 20150313 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-03-2015 20150313 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
12-03-2015 20150312 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-03-2015 20150312 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
11-03-2015 20150311 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-03-2015 20150311 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-03-2015 20150310 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-03-2015 20150309 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
08-03-2015 20150308 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
07-03-2015 20150307 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-03-2015 20150307 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
06-03-2015 20150306 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-03-2015 20150306 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-03-2015 20150305 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-03-2015 20150305 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-03-2015 20150305 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
04-03-2015 20150304 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-03-2015 20150304 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
03-03-2015 20150303 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
02-03-2015 20150302 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-03-2015 20150302 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
01-03-2015 20150301 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-03-2015 20150301 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
28-02-2015 20150228 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-02-2015 20150228 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-02-2015 20150227 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
27-02-2015 20150227 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
26-02-2015 20150226 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-02-2015 20150226 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-02-2015 20150225 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-02-2015 20150225 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
25-02-2015 20150225 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
24-02-2015 20150224 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-02-2015 20150223 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-02-2015 20150222 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-02-2015 20150221 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
20-02-2015 20150220 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
20-02-2015 20150220 LT CapacityUsageAuthorizations 04  
19-02-2015 20150219 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-02-2015 20150219 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
19-02-2015 20150219 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
18-02-2015 20150218 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-02-2015 20150218 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-02-2015 20150217 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-02-2015 20150216 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-02-2015 20150215 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-02-2015 20150214 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-02-2015 20150214 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-02-2015 20150213 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
13-02-2015 20150213 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
12-02-2015 20150212 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-02-2015 20150212 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
11-02-2015 20150211 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-02-2015 20150211 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
10-02-2015 20150210 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-02-2015 20150209 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-02-2015 20150208 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-02-2015 20150207 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-02-2015 20150207 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
06-02-2015 20150206 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
06-02-2015 20150206 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-02-2015 20150205 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-02-2015 20150205 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
05-02-2015 20150205 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
04-02-2015 20150204 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-02-2015 20150204 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
03-02-2015 20150203 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-02-2015 20150202 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-02-2015 20150201 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-02-2015 20150201 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
31-01-2015 20150131 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
31-01-2015 20150131 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
30-01-2015 20150130 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
30-01-2015 20150130 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
29-01-2015 20150129 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
29-01-2015 20150129 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
28-01-2015 20150128 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
28-01-2015 20150128 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
27-01-2015 20150127 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
26-01-2015 20150126 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
25-01-2015 20150125 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-01-2015 20150124 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
24-01-2015 20150124 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
24-01-2015 20150124 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
23-01-2015 20150123 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
23-01-2015 20150123 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
22-01-2015 20150122 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
22-01-2015 20150122 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
21-01-2015 20150121 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
21-01-2015 20150121 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
20-01-2015 20150120 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
19-01-2015 20150119 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
18-01-2015 20150118 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
17-01-2015 20150117 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
17-01-2015 20150117 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
16-01-2015 20150116 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
16-01-2015 20150116 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
15-01-2015 20150115 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
15-01-2015 20150115 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
14-01-2015 20150114 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
14-01-2015 20150114 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
13-01-2015 20150113 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
12-01-2015 20150112 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
11-01-2015 20150111 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-01-2015 20150110 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
10-01-2015 20150110 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
09-01-2015 20150109 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
09-01-2015 20150109 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
09-01-2015 20150109 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
08-01-2015 20150108 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
08-01-2015 20150108 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
07-01-2015 20150107 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
07-01-2015 20150107 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
06-01-2015 20150106 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
05-01-2015 20150105 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
04-01-2015 20150104 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
03-01-2015 20150103 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
02-01-2015 20150102 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-01-2015 20150101 LT CapacityUsageAuthorizations 01  
01-01-2015 20150101 LT CapacityUsageAuthorizations 02  
01-01-2015 20150101 LT CapacityUsageAuthorizations 03  
31-12-2014 2014 LT CapacityUsageAuthorizations  
31-12-2013 2013 LT CapacityUsageAuthorizations  
31-12-2012 2012 LT CapacityUsageAuthorizations  
31-12-2011 2011 LT CapacityUsageAuthorizations  
31-12-2010 2010 CapacityUsageAuthorizations  
προηγούμενα επόμενα