Εβδομαδιαία Δεδομένα
Επιλογή Έτους
Ημερομηνία Τίτλος Σχετικά αρχεία
15-06-2019 20190615 Mandatory Waters 01  
14-06-2019 20190614 Mandatory Waters 01  
13-06-2019 20190613 Mandatory Waters 01  
12-06-2019 20190612 Mandatory Waters 01  
11-06-2019 20190611 Mandatory Waters 01  
10-06-2019 20190610 Mandatory Waters 01  
09-06-2019 20190609 Mandatory Waters 01  
08-06-2019 20190608 Mandatory Waters 01  
07-06-2019 20190607 Mandatory Waters 01  
06-06-2019 20190606 Mandatory Waters 01  
05-06-2019 20190605 Mandatory Waters 01  
04-06-2019 20190604 Mandatory Waters 01  
03-06-2019 20190603 Mandatory Waters 01  
02-06-2019 20190602 Mandatory Waters 01  
01-06-2019 20190601 Mandatory Waters 01  
31-05-2019 20190531 Mandatory Waters 01  
30-05-2019 20190530 Mandatory Waters 01  
29-05-2019 20190529 Mandatory Waters 01  
28-05-2019 20190528 Mandatory Waters 01  
27-05-2019 20190527 Mandatory Waters 01  
26-05-2019 20190526 Mandatory Waters 01  
25-05-2019 20190525 Mandatory Waters 01  
24-05-2019 20190524 Mandatory Waters 01  
23-05-2019 20190523 Mandatory Waters 01  
22-05-2019 20190522 Mandatory Waters 01  
21-05-2019 20190521 Mandatory Waters 01  
20-05-2019 20190520 Mandatory Waters 01  
19-05-2019 20190519 Mandatory Waters 01  
18-05-2019 20190518 Mandatory Waters 01  
17-05-2019 20190517 Mandatory Waters 01  
16-05-2019 20190516 Mandatory Waters 01  
15-05-2019 20190515 Mandatory Waters 01  
14-05-2019 20190514 Mandatory Waters 01  
13-05-2019 20190513 Mandatory Waters 01  
12-05-2019 20190512 Mandatory Waters 01  
11-05-2019 20190511 Mandatory Waters 01  
10-05-2019 20190510 Mandatory Waters 01  
09-05-2019 20190509 Mandatory Waters 01  
08-05-2019 20190508 Mandatory Waters 01  
07-05-2019 20190507 Mandatory Waters 01  
06-05-2019 20190506 Mandatory Waters 01  
05-05-2019 20190505 Mandatory Waters 01  
04-05-2019 20190504 Mandatory Waters 01  
03-05-2019 20190503 Mandatory Waters 01  
02-05-2019 20190502 Mandatory Waters 01  
01-05-2019 20190501 Mandatory Waters 01  
30-04-2019 20190430 Mandatory Waters 01  
29-04-2019 20190429 Mandatory Waters 01  
28-04-2019 20190428 Mandatory Waters 01  
27-04-2019 20190427 Mandatory Waters 01  
26-04-2019 20190426 Mandatory Waters 01  
25-04-2019 20190425 Mandatory Waters 01  
24-04-2019 20190424 Mandatory Waters 01  
23-04-2019 20190423 Mandatory Waters 01  
22-04-2019 20190422 Mandatory Waters 01  
21-04-2019 20190421 Mandatory Waters 01  
20-04-2019 20190420 Mandatory Waters 01  
19-04-2019 20190419 Mandatory Waters 01  
18-04-2019 20190418 Mandatory Waters 01  
17-04-2019 20190417 Mandatory Waters 01  
16-04-2019 20190416 Mandatory Waters 01  
15-04-2019 20190415 Mandatory Waters 01  
14-04-2019 20190414 Mandatory Waters 01  
13-04-2019 20190413 Mandatory Waters 01  
12-04-2019 20190412 Mandatory Waters 01  
11-04-2019 20190411 Mandatory Waters 01  
10-04-2019 20190410 Mandatory Waters 01  
09-04-2019 20190409 Mandatory Waters 01  
08-04-2019 20190408 Mandatory Waters 01  
07-04-2019 20190407 Mandatory Waters 01  
06-04-2019 20190406 Mandatory Waters 01  
05-04-2019 20190405 Mandatory Waters 01  
04-04-2019 20190404 Mandatory Waters 01  
03-04-2019 20190403 Mandatory Waters 01  
02-04-2019 20190402 Mandatory Waters 01  
01-04-2019 20190401 Mandatory Waters 01  
31-03-2019 20190331 Mandatory Waters 01  
30-03-2019 20190330 Mandatory Waters 01  
29-03-2019 20190329 Mandatory Waters 01  
28-03-2019 20190328 Mandatory Waters 01  
27-03-2019 20190327 Mandatory Waters 01  
26-03-2019 20190326 Mandatory Waters 01  
25-03-2019 20190325 Mandatory Waters 01  
24-03-2019 20190324 Mandatory Waters 01  
23-03-2019 20190323 Mandatory Waters 01  
22-03-2019 20190322 Mandatory Waters 01  
21-03-2019 20190321 Mandatory Waters 01  
20-03-2019 20190320 Mandatory Waters 01  
19-03-2019 20190319 Mandatory Waters 01  
18-03-2019 20190318 Mandatory Waters 01  
17-03-2019 20190317 Mandatory Waters 01  
16-03-2019 20190316 Mandatory Waters 01  
15-03-2019 20190315 Mandatory Waters 01  
14-03-2019 20190314 Mandatory Waters 01  
13-03-2019 20190313 Mandatory Waters 01  
12-03-2019 20190312 Mandatory Waters 01  
11-03-2019 20190311 Mandatory Waters 01  
10-03-2019 20190310 Mandatory Waters 01  
09-03-2019 20190309 Mandatory Waters 01  
08-03-2019 20190308 Mandatory Waters 01  
07-03-2019 20190307 Mandatory Waters 01  
06-03-2019 20190306 Mandatory Waters 01  
05-03-2019 20190305 Mandatory Waters 01  
04-03-2019 20190304 Mandatory Waters 01  
03-03-2019 20190303 Mandatory Waters 01  
02-03-2019 20190302 Mandatory Waters 01  
01-03-2019 20190301 Mandatory Waters 01  
28-02-2019 20190228 Mandatory Waters 01  
27-02-2019 20190227 Mandatory Waters 01  
26-02-2019 20190226 Mandatory Waters 01  
25-02-2019 20190225 Mandatory Waters 01  
24-02-2019 20190224 Mandatory Waters 01  
23-02-2019 20190223 Mandatory Waters 01  
22-02-2019 20190222 Mandatory Waters 01  
21-02-2019 20190221 Mandatory Waters 01  
20-02-2019 20190220 Mandatory Waters 01  
19-02-2019 20190219 Mandatory Waters 01  
18-02-2019 20190218 Mandatory Waters 01  
17-02-2019 20190217 Mandatory Waters 01  
16-02-2019 20190216 Mandatory Waters 01  
15-02-2019 20190215 Mandatory Waters 01  
14-02-2019 20190214 Mandatory Waters 01  
13-02-2019 20190213 Mandatory Waters 01  
12-02-2019 20190212 Mandatory Waters 01  
11-02-2019 20190211 Mandatory Waters 01  
10-02-2019 20190210 Mandatory Waters 01  
09-02-2019 20190209 Mandatory Waters 01  
08-02-2019 20190208 Mandatory Waters 01  
07-02-2019 20190207 Mandatory Waters 01  
06-02-2019 20190206 Mandatory Waters 01  
05-02-2019 20190205 Mandatory Waters 01  
04-02-2019 20190204 Mandatory Waters 01  
03-02-2019 20190203 Mandatory Waters 01  
02-02-2019 20190202 Mandatory Waters 01  
01-02-2019 20190201 Mandatory Waters 01  
31-01-2019 20190131 Mandatory Waters 01  
30-01-2019 20190130 Mandatory Waters 01  
29-01-2019 20190129 Mandatory Waters 01  
28-01-2019 20190128 Mandatory Waters 01  
27-01-2019 20190127 Mandatory Waters 01  
26-01-2019 20190126 Mandatory Waters 01  
25-01-2019 20190125 Mandatory Waters 01  
24-01-2019 20190124 Mandatory Waters 01  
23-01-2019 20190123 Mandatory Waters 01  
22-01-2019 20190122 Mandatory Waters 01  
21-01-2019 20190121 Mandatory Waters 01  
20-01-2019 20190120 Mandatory Waters 01  
19-01-2019 20190119 Mandatory Waters 01  
18-01-2019 20190118 Mandatory Waters 01  
17-01-2019 20190117 Mandatory Waters 01  
16-01-2019 20190116 Mandatory Waters 01  
15-01-2019 20190115 Mandatory Waters 01  
14-01-2019 20190114 Mandatory Waters 01  
13-01-2019 20190113 Mandatory Waters 01  
12-01-2019 20190112 Mandatory Waters 01  
11-01-2019 20190111 Mandatory Waters 01  
10-01-2019 20190110 Mandatory Waters 01  
09-01-2019 20190109 Mandatory Waters 01  
08-01-2019 20190108 Mandatory Waters 01  
07-01-2019 20190107 Mandatory Waters 01  
06-01-2019 20190106 Mandatory Waters 01  
05-01-2019 20190105 Mandatory Waters 01  
04-01-2019 20190104 Mandatory Waters 01  
03-01-2019 20190103 Mandatory Waters 01  
02-01-2019 20190102 Mandatory Waters 01  
01-01-2019 20190101 Mandatory Waters 01  
31-12-2018 20181231 Mandatory Waters 01  
30-12-2018 20181230 Mandatory Waters 01  
29-12-2018 20181229 Mandatory Waters 01  
28-12-2018 20181228 Mandatory Waters 01  
27-12-2018 20181227 Mandatory Waters 01  
26-12-2018 20181226 Mandatory Waters 01  
25-12-2018 20181225 Mandatory Waters 01  
24-12-2018 20181224 Mandatory Waters 01  
23-12-2018 20181223 Mandatory Waters 01  
22-12-2018 20181222 Mandatory Waters 01  
21-12-2018 20181221 Mandatory Waters 01  
20-12-2018 20181220 Mandatory Waters 01  
19-12-2018 20181219 Mandatory Waters 01  
18-12-2018 20181218 Mandatory Waters 01  
17-12-2018 20181217 Mandatory Waters 01  
16-12-2018 20181216 Mandatory Waters 01  
15-12-2018 20181215 Mandatory Waters 01  
14-12-2018 20181214 Mandatory Waters 01  
13-12-2018 20181213 Mandatory Waters 01  
12-12-2018 20181212 Mandatory Waters 01  
11-12-2018 20181211 Mandatory Waters 01  
10-12-2018 20181210 Mandatory Waters 01  
09-12-2018 20181209 Mandatory Waters 01  
08-12-2018 20181208 Mandatory Waters 01  
07-12-2018 20181207 Mandatory Waters 01  
06-12-2018 20181206 Mandatory Waters 01  
05-12-2018 20181205 Mandatory Waters 01  
04-12-2018 20181204 Mandatory Waters 01  
03-12-2018 20181203 Mandatory Waters 01  
02-12-2018 20181202 Mandatory Waters 01  
01-12-2018 20181201 Mandatory Waters 01  
30-11-2018 20181130 Mandatory Waters 01  
29-11-2018 20181129 Mandatory Waters 01  
28-11-2018 20181128 Mandatory Waters 01  
27-11-2018 20181127 Mandatory Waters 01  
26-11-2018 20181126 Mandatory Waters 01  
25-11-2018 20181125 Mandatory Waters 01  
24-11-2018 20181124 Mandatory Waters 01  
23-11-2018 20181123 Mandatory Waters 01  
22-11-2018 20181122 Mandatory Waters 01  
21-11-2018 20181121 Mandatory Waters 01  
20-11-2018 20181120 Mandatory Waters 01  
19-11-2018 20181119 Mandatory Waters 01  
18-11-2018 20181118 Mandatory Waters 01  
17-11-2018 20181117 Mandatory Waters 01  
16-11-2018 20181116 Mandatory Waters 01  
15-11-2018 20181115 Mandatory Waters 01  
14-11-2018 20181114 Mandatory Waters 01  
13-11-2018 20181113 Mandatory Waters 01  
12-11-2018 20181112 Mandatory Waters 01  
11-11-2018 20181111 Mandatory Waters 01  
10-11-2018 20181110 Mandatory Waters 01  
09-11-2018 20181109 Mandatory Waters 01  
08-11-2018 20181108 Mandatory Waters 01  
07-11-2018 20181107 Mandatory Waters 01  
06-11-2018 20181106 Mandatory Waters 01  
05-11-2018 20181105 Mandatory Waters 01  
04-11-2018 20181104 Mandatory Waters 01  
03-11-2018 20181103 Mandatory Waters 01  
02-11-2018 20181102 Mandatory Waters 01  
01-11-2018 20181101 Mandatory Waters 01  
31-10-2018 20181031 Mandatory Waters 01  
30-10-2018 20181030 Mandatory Waters 01  
29-10-2018 20181029 Mandatory Waters 01  
28-10-2018 20181028 Mandatory Waters 01  
27-10-2018 20181027 Mandatory Waters 01  
26-10-2018 20181026 Mandatory Waters 01  
25-10-2018 20181025 Mandatory Waters 01  
24-10-2018 20181024 Mandatory Waters 01  
23-10-2018 20181023 Mandatory Waters 01  
22-10-2018 20181022 Mandatory Waters 01  
21-10-2018 20181021 Mandatory Waters 01  
20-10-2018 20181020 Mandatory Waters 01  
19-10-2018 20181019 Mandatory Waters 01  
18-10-2018 20181018 Mandatory Waters 01  
17-10-2018 20181017 Mandatory Waters 01  
16-10-2018 20181016 Mandatory Waters 01  
15-10-2018 20181015 Mandatory Waters 01  
14-10-2018 20181014 Mandatory Waters 01  
13-10-2018 20181013 Mandatory Waters 01  
12-10-2018 20181012 Mandatory Waters 01  
11-10-2018 20181011 Mandatory Waters 01  
10-10-2018 20181010 Mandatory Waters 01  
09-10-2018 20181009 Mandatory Waters 01  
08-10-2018 20181008 Mandatory Waters 01  
07-10-2018 20181007 Mandatory Waters 01  
06-10-2018 20181006 Mandatory Waters 01  
05-10-2018 20181005 Mandatory Waters 01  
04-10-2018 20181004 Mandatory Waters 01  
03-10-2018 20181003 Mandatory Waters 01  
02-10-2018 20181002 Mandatory Waters 01  
01-10-2018 20181001 Mandatory Waters 01  
30-09-2018 20180930 Mandatory Waters 01  
29-09-2018 20180929 Mandatory Waters 01  
28-09-2018 20180928 Mandatory Waters 01  
27-09-2018 20180927 Mandatory Waters 01  
26-09-2018 20180926 Mandatory Waters 01  
25-09-2018 20180925 Mandatory Waters 01  
24-09-2018 20180924 Mandatory Waters 01  
23-09-2018 20180923 Mandatory Waters 01  
22-09-2018 20180922 Mandatory Waters 01  
21-09-2018 20180921 Mandatory Waters 01  
20-09-2018 20180920 Mandatory Waters 01  
19-09-2018 20180919 Mandatory Waters 01  
18-09-2018 20180918 Mandatory Waters 01  
17-09-2018 20180917 Mandatory Waters 01  
16-09-2018 20180916 Mandatory Waters 01  
15-09-2018 20180915 Mandatory Waters 01  
14-09-2018 20180914 Mandatory Waters 01  
13-09-2018 20180913 Mandatory Waters 01  
12-09-2018 20180912 Mandatory Waters 01  
11-09-2018 20180911 Mandatory Waters 01  
10-09-2018 20180910 Mandatory Waters 01  
09-09-2018 20180909 Mandatory Waters 01  
08-09-2018 20180908 Mandatory Waters 01  
07-09-2018 20180907 Mandatory Waters 01  
06-09-2018 20180906 Mandatory Waters 01  
05-09-2018 20180905 Mandatory Waters 01  
04-09-2018 20180904 Mandatory Waters 01  
03-09-2018 20180903 Mandatory Waters 01  
02-09-2018 20180902 Mandatory Waters 01  
01-09-2018 20180901 Mandatory Waters 01  
31-08-2018 20180831 Mandatory Waters 01  
30-08-2018 20180830 Mandatory Waters 01  
29-08-2018 20180829 Mandatory Waters 01  
28-08-2018 20180828 Mandatory Waters 01  
27-08-2018 20180827 Mandatory Waters 01  
26-08-2018 20180826 Mandatory Waters 01  
25-08-2018 20180825 Mandatory Waters 01  
24-08-2018 20180824 Mandatory Waters 01  
23-08-2018 20180823 Mandatory Waters 01  
22-08-2018 20180822 Mandatory Waters 01  
21-08-2018 20180821 Mandatory Waters 01  
20-08-2018 20180820 Mandatory Waters 01  
19-08-2018 20180819 Mandatory Waters 01  
18-08-2018 20180818 Mandatory Waters 01  
17-08-2018 20180817 Mandatory Waters 01  
16-08-2018 20180816 Mandatory Waters 01  
15-08-2018 20180815 Mandatory Waters 01  
14-08-2018 20180814 Mandatory Waters 01  
14-08-2018 20180814 Mandatory Waters 02  
13-08-2018 20180813 Mandatory Waters 01  
12-08-2018 20180812 Mandatory Waters 01  
11-08-2018 20180811 Mandatory Waters 01  
11-08-2018 20180811 Mandatory Waters 02  
11-08-2018 20180811 Mandatory Waters 03  
10-08-2018 20180810 Mandatory Waters 01  
09-08-2018 20180809 Mandatory Waters 01  
08-08-2018 20180808 Mandatory Waters 01  
07-08-2018 20180807 Mandatory Waters 01  
06-08-2018 20180806 Mandatory Waters 01  
05-08-2018 20180805 Mandatory Waters 01  
04-08-2018 20180804 Mandatory Waters 01  
03-08-2018 20180803 Mandatory Waters 01  
02-08-2018 20180802 Mandatory Waters 01  
01-08-2018 20180801 Mandatory Waters 01  
31-07-2018 20180731 Mandatory Waters 01  
31-07-2018 20180731 Mandatory Waters 02  
30-07-2018 20180730 Mandatory Waters 01  
29-07-2018 20180729 Mandatory Waters 01  
28-07-2018 20180728 Mandatory Waters 01  
28-07-2018 20180728 Mandatory Waters 02  
27-07-2018 20180727 Mandatory Waters 01  
26-07-2018 20180726 Mandatory Waters 01  
25-07-2018 20180725 Mandatory Waters 01  
24-07-2018 20180724 Mandatory Waters 01  
23-07-2018 20180723 Mandatory Waters 01  
22-07-2018 20180722 Mandatory Waters 01  
21-07-2018 20180721 Mandatory Waters 01  
20-07-2018 20180720 Mandatory Waters 01  
19-07-2018 20180719 Mandatory Waters 01  
18-07-2018 20180718 Mandatory Waters 01  
17-07-2018 20180717 Mandatory Waters 01  
16-07-2018 20180716 Mandatory Waters 01  
15-07-2018 20180715 Mandatory Waters 01  
14-07-2018 20180714 Mandatory Waters 01  
13-07-2018 20180713 Mandatory Waters 01  
12-07-2018 20180712 Mandatory Waters 01  
11-07-2018 20180711 Mandatory Waters 01  
10-07-2018 20180710 Mandatory Waters 01  
09-07-2018 20180709 Mandatory Waters 01  
08-07-2018 20180708 Mandatory Waters 01  
07-07-2018 20180707 Mandatory Waters 01  
06-07-2018 20180706 Mandatory Waters 01  
05-07-2018 20180705 Mandatory Waters 01  
04-07-2018 20180704 Mandatory Waters 01  
03-07-2018 20180703 Mandatory Waters 01  
02-07-2018 20180702 Mandatory Waters 01  
01-07-2018 20180701 Mandatory Waters 01  
30-06-2018 20180630 Mandatory Waters 01  
29-06-2018 20180629 Mandatory Waters 01  
28-06-2018 20180628 Mandatory Waters 01  
28-06-2018 20180628 Mandatory Waters 02  
27-06-2018 20180627 Mandatory Waters 01  
26-06-2018 20180626 Mandatory Waters 01  
26-06-2018 20180626 Mandatory Waters 02  
25-06-2018 20180625 Mandatory Waters 01  
24-06-2018 20180624 Mandatory Waters 01  
23-06-2018 20180623 Mandatory Waters 01  
22-06-2018 20180622 Mandatory Waters 01  
21-06-2018 20180621 Mandatory Waters 01  
20-06-2018 20180620 Mandatory Waters 01  
19-06-2018 20180619 Mandatory Waters 01  
19-06-2018 20180619 Mandatory Waters 02  
18-06-2018 20180618 Mandatory Waters 01  
18-06-2018 20180618 Mandatory Waters 02  
17-06-2018 20180617 Mandatory Waters 01  
16-06-2018 20180616 Mandatory Waters 01  
16-06-2018 20180616 Mandatory Waters 02  
15-06-2018 20180615 Mandatory Waters 01  
14-06-2018 20180614 Mandatory Waters 01  
13-06-2018 20180613 Mandatory Waters 01  
12-06-2018 20180612 Mandatory Waters 01  
11-06-2018 20180611 Mandatory Waters 01  
10-06-2018 20180610 Mandatory Waters 01  
09-06-2018 20180609 Mandatory Waters 01  
08-06-2018 20180608 Mandatory Waters 01  
07-06-2018 20180607 Mandatory Waters 01  
06-06-2018 20180606 Mandatory Waters 01  
06-06-2018 20180606 Mandatory Waters 02  
05-06-2018 20180605 Mandatory Waters 01  
04-06-2018 20180604 Mandatory Waters 01  
03-06-2018 20180603 Mandatory Waters 01  
02-06-2018 20180602 Mandatory Waters 01  
01-06-2018 20180601 Mandatory Waters 01  
01-06-2018 20180601 Mandatory Waters 02  
31-05-2018 20180531 Mandatory Waters 01  
30-05-2018 20180530 Mandatory Waters 01  
29-05-2018 20180529 Mandatory Waters 01  
28-05-2018 20180528 Mandatory Waters 01  
27-05-2018 20180527 Mandatory Waters 01  
26-05-2018 20180526 Mandatory Waters 01  
25-05-2018 20180525 Mandatory Waters 01  
24-05-2018 20180524 Mandatory Waters 01  
23-05-2018 20180523 Mandatory Waters 01  
22-05-2018 20180522 Mandatory Waters 01  
22-05-2018 20180522 Mandatory Waters 02  
21-05-2018 20180521 Mandatory Waters 01  
20-05-2018 20180520 Mandatory Waters 01  
19-05-2018 20180519 Mandatory Waters 01  
18-05-2018 20180518 Mandatory Waters 01  
17-05-2018 20180517 Mandatory Waters 01  
16-05-2018 20180516 Mandatory Waters 01  
15-05-2018 20180515 Mandatory Waters 01  
14-05-2018 20180514 Mandatory Waters 01  
13-05-2018 20180513 Mandatory Waters 01  
12-05-2018 20180512 Mandatory Waters 01  
12-05-2018 20180512 Mandatory Waters 02  
11-05-2018 20180511 Mandatory Waters 01  
11-05-2018 20180511 Mandatory Waters 02  
10-05-2018 20180510 Mandatory Waters 01  
09-05-2018 20180509 Mandatory Waters 01  
08-05-2018 20180508 Mandatory Waters 01  
07-05-2018 20180507 Mandatory Waters 01  
06-05-2018 20180506 Mandatory Waters 01  
05-05-2018 20180505 Mandatory Waters 01  
05-05-2018 20180505 Mandatory Waters 02  
04-05-2018 20180504 Mandatory Waters 01  
03-05-2018 20180503 Mandatory Waters 01  
03-05-2018 20180503 Mandatory Waters 02  
02-05-2018 20180502 Mandatory Waters 01  
01-05-2018 20180501 Mandatory Waters 01  
30-04-2018 20180430 Mandatory Waters 01  
30-04-2018 20180430 Mandatory Waters 02  
29-04-2018 20180429 Mandatory Waters 01  
29-04-2018 20180429 Mandatory Waters 02  
28-04-2018 20180428 Mandatory Waters 01  
27-04-2018 20180427 Mandatory Waters 01  
27-04-2018 20180427 Mandatory Waters 02  
26-04-2018 20180426 Mandatory Waters 01  
25-04-2018 20180425 Mandatory Waters 01  
24-04-2018 20180424 Mandatory Waters 01  
24-04-2018 20180424 Mandatory Waters 02  
24-04-2018 20180424 Mandatory Waters 03  
23-04-2018 20180423 Mandatory Waters 01  
22-04-2018 20180422 Mandatory Waters 01  
21-04-2018 20180421 Mandatory Waters 01  
21-04-2018 20180421 Mandatory Waters 02  
20-04-2018 20180420 Mandatory Waters 01  
20-04-2018 20180420 Mandatory Waters 02  
19-04-2018 20180419 Mandatory Waters 01  
19-04-2018 20180419 Mandatory Waters 02  
18-04-2018 20180418 Mandatory Waters 01  
17-04-2018 20180417 Mandatory Waters 01  
17-04-2018 20180417 Mandatory Waters 02  
16-04-2018 20180416 Mandatory Waters 01  
15-04-2018 20180415 Mandatory Waters 01  
14-04-2018 20180414 Mandatory Waters 01  
13-04-2018 20180413 Mandatory Waters 01  
12-04-2018 20180412 Mandatory Waters 01  
11-04-2018 20180411 Mandatory Waters 01  
11-04-2018 20180411 Mandatory Waters 02  
10-04-2018 20180410 Mandatory Waters 01  
10-04-2018 20180410 Mandatory Waters 02  
09-04-2018 20180409 Mandatory Waters 01  
09-04-2018 20180409 Mandatory Waters 02  
08-04-2018 20180408 Mandatory Waters 01  
07-04-2018 20180407 Mandatory Waters 01  
07-04-2018 20180407 Mandatory Waters 02  
06-04-2018 20180406 Mandatory Waters 01  
05-04-2018 20180405 Mandatory Waters 01  
05-04-2018 20180405 Mandatory Waters 02  
04-04-2018 20180404 Mandatory Waters 01  
03-04-2018 20180403 Mandatory Waters 01  
03-04-2018 20180403 Mandatory Waters 02  
02-04-2018 20180402 Mandatory Waters 01  
01-04-2018 20180401 Mandatory Waters 01  
31-03-2018 20180331 Mandatory Waters 01  
30-03-2018 20180330 Mandatory Waters 01  
30-03-2018 20180330 Mandatory Waters 02  
29-03-2018 20180329 Mandatory Waters 01  
29-03-2018 20180329 Mandatory Waters 02  
28-03-2018 20180328 Mandatory Waters 01  
28-03-2018 20180328 Mandatory Waters 02  
27-03-2018 20180327 Mandatory Waters 01  
26-03-2018 20180326 Mandatory Waters 01  
26-03-2018 20180326 Mandatory Waters 02  
25-03-2018 20180325 Mandatory Waters 01  
24-03-2018 20180324 Mandatory Waters 01  
23-03-2018 20180323 Mandatory Waters 01  
22-03-2018 20180322 Mandatory Waters 01  
22-03-2018 20180322 Mandatory Waters 02  
21-03-2018 20180321 Mandatory Waters 01  
20-03-2018 20180320 Mandatory Waters 01  
20-03-2018 20180320 Mandatory Waters 02  
19-03-2018 20180319 Mandatory Waters 01  
19-03-2018 20180319 Mandatory Waters 02  
18-03-2018 20180318 Mandatory Waters 01  
18-03-2018 20180318 Mandatory Waters 02  
17-03-2018 20180317 Mandatory Waters 01  
16-03-2018 20180316 Mandatory Waters 01  
16-03-2018 20180316 Mandatory Waters 02  
15-03-2018 20180315 Mandatory Waters 01  
14-03-2018 20180314 Mandatory Waters 01  
13-03-2018 20180313 Mandatory Waters 01  
13-03-2018 20180313 Mandatory Waters 02  
12-03-2018 20180312 Mandatory Waters 01  
11-03-2018 20180311 Mandatory Waters 01  
10-03-2018 20180310 Mandatory Waters 01  
09-03-2018 20180309 Mandatory Waters 01  
09-03-2018 20180309 Mandatory Waters 02  
08-03-2018 20180308 Mandatory Waters 01  
08-03-2018 20180308 Mandatory Waters 02  
08-03-2018 20180308 Mandatory Waters 03  
08-03-2018 20180308 Mandatory Waters 04  
07-03-2018 20180307 Mandatory Waters 01  
06-03-2018 20180306 Mandatory Waters 01  
06-03-2018 20180306 Mandatory Waters 02  
05-03-2018 20180305 Mandatory Waters 01  
04-03-2018 20180304 Mandatory Waters 01  
03-03-2018 20180303 Mandatory Waters 01  
03-03-2018 20180303 Mandatory Waters 02  
02-03-2018 20180302 Mandatory Waters 01  
02-03-2018 20180302 Mandatory Waters 02  
01-03-2018 20180301 Mandatory Waters 01  
01-03-2018 20180301 Mandatory Waters 02  
28-02-2018 20180228 Mandatory Waters 01  
27-02-2018 20180227 Mandatory Waters 01  
26-02-2018 20180226 Mandatory Waters 01  
25-02-2018 20180225 Mandatory Waters 01  
24-02-2018 20180224 Mandatory Waters 01  
23-02-2018 20180223 Mandatory Waters 01  
22-02-2018 20180222 Mandatory Waters 01  
21-02-2018 20180221 Mandatory Waters 01  
20-02-2018 20180220 Mandatory Waters 01  
19-02-2018 20180219 Mandatory Waters 01  
18-02-2018 20180218 Mandatory Waters 01  
17-02-2018 20180217 Mandatory Waters 01  
17-02-2018 20180217 Mandatory Waters 02  
16-02-2018 20180216 Mandatory Waters 01  
15-02-2018 20180215 Mandatory Waters 01  
14-02-2018 20180214 Mandatory Waters 01  
13-02-2018 20180213 Mandatory Waters 01  
13-02-2018 20180213 Mandatory Waters 02  
12-02-2018 20180212 Mandatory Waters 01  
11-02-2018 20180211 Mandatory Waters 01  
10-02-2018 20180210 Mandatory Waters 01  
09-02-2018 20180209 Mandatory Waters 01  
09-02-2018 20180209 Mandatory Waters 02  
08-02-2018 20180208 Mandatory Waters 01  
07-02-2018 20180207 Mandatory Waters 01  
07-02-2018 20180207 Mandatory Waters 02  
06-02-2018 20180206 Mandatory Waters 01  
06-02-2018 20180206 Mandatory Waters 02  
05-02-2018 20180205 Mandatory Waters 01  
05-02-2018 20180205 Mandatory Waters 02  
04-02-2018 20180204 Mandatory Waters 01  
03-02-2018 20180203 Mandatory Waters 01  
02-02-2018 20180202 Mandatory Waters 01  
01-02-2018 20180201 Mandatory Waters 01  
31-01-2018 20180131 Mandatory Waters 01  
30-01-2018 20180130 Mandatory Waters 01  
29-01-2018 20180129 Mandatory Waters 01  
28-01-2018 20180128 Mandatory Waters 01  
27-01-2018 20180127 Mandatory Waters 01  
26-01-2018 20180126 Mandatory Waters 01  
25-01-2018 20180125 Mandatory Waters 01  
24-01-2018 20180124 Mandatory Waters 01  
23-01-2018 20180123 Mandatory Waters 01  
22-01-2018 20180122 Mandatory Waters 01  
21-01-2018 20180121 Mandatory Waters 01  
20-01-2018 20180120 Mandatory Waters 01  
19-01-2018 20180119 Mandatory Waters 01  
18-01-2018 20180118 Mandatory Waters 01  
17-01-2018 20180117 Mandatory Waters 01  
16-01-2018 20180116 Mandatory Waters 01  
15-01-2018 20180115 Mandatory Waters 01  
14-01-2018 20180114 Mandatory Waters 01  
13-01-2018 20180113 Mandatory Waters 01  
12-01-2018 20180112 Mandatory Waters 01  
11-01-2018 20180111 Mandatory Waters 01  
10-01-2018 20180110 Mandatory Waters 01  
09-01-2018 20180109 Mandatory Waters 01  
08-01-2018 20180108 Mandatory Waters 01  
07-01-2018 20180107 Mandatory Waters 01  
06-01-2018 20180106 Mandatory Waters 01  
05-01-2018 20180105 Mandatory Waters 01  
04-01-2018 20180104 Mandatory Waters 01  
03-01-2018 20180103 Mandatory Waters 01  
02-01-2018 20180102 Mandatory Waters 01  
01-01-2018 20180101 Mandatory Waters 01  
31-12-2017 20171231 Mandatory Waters 01  
30-12-2017 20171230 Mandatory Waters 01  
29-12-2017 20171229 Mandatory Waters 01  
28-12-2017 20171228 Mandatory Waters 01  
27-12-2017 20171227 Mandatory Waters 01  
26-12-2017 20171226 Mandatory Waters 01  
25-12-2017 20171225 Mandatory Waters 01  
24-12-2017 20171224 Mandatory Waters 01  
23-12-2017 20171223 Mandatory Waters 01  
22-12-2017 20171222 Mandatory Waters 01  
21-12-2017 20171221 Mandatory Waters 01  
20-12-2017 20171220 Mandatory Waters 01  
19-12-2017 20171219 Mandatory Waters 01  
18-12-2017 20171218 Mandatory Waters 01  
17-12-2017 20171217 Mandatory Waters 01  
16-12-2017 20171216 Mandatory Waters 01  
15-12-2017 20171215 Mandatory Waters 01  
14-12-2017 20171214 Mandatory Waters 01  
13-12-2017 20171213 Mandatory Waters 01  
12-12-2017 20171212 Mandatory Waters 01  
11-12-2017 20171211 Mandatory Waters 01  
10-12-2017 20171210 Mandatory Waters 01  
09-12-2017 20171209 Mandatory Waters 01  
09-12-2017 20171209 Mandatory Waters 02  
08-12-2017 20171208 Mandatory Waters 01  
07-12-2017 20171207 Mandatory Waters 01  
06-12-2017 20171206 Mandatory Waters 01  
05-12-2017 20171205 Mandatory Waters 01  
04-12-2017 20171204 Mandatory Waters 01  
04-12-2017 20171204 Mandatory Waters 02  
03-12-2017 20171203 Mandatory Waters 01  
03-12-2017 20171203 Mandatory Waters 02  
02-12-2017 20171202 Mandatory Waters 01  
01-12-2017 20171201 Mandatory Waters 01  
30-11-2017 20171130 Mandatory Waters 01  
30-11-2017 20171130 Mandatory Waters 02  
29-11-2017 20171129 Mandatory Waters 01  
28-11-2017 20171128 Mandatory Waters 01  
27-11-2017 20171127 Mandatory Waters 01  
26-11-2017 20171126 Mandatory Waters 01  
25-11-2017 20171125 Mandatory Waters 01  
24-11-2017 20171124 Mandatory Waters 01  
23-11-2017 20171123 Mandatory Waters 01  
22-11-2017 20171122 Mandatory Waters 01  
21-11-2017 20171121 Mandatory Waters 01  
20-11-2017 20171120 Mandatory Waters 01  
19-11-2017 20171119 Mandatory Waters 01  
18-11-2017 20171118 Mandatory Waters 01  
17-11-2017 20171117 Mandatory Waters 01  
16-11-2017 20171116 Mandatory Waters 01  
15-11-2017 20171115 Mandatory Waters 01  
14-11-2017 20171114 Mandatory Waters 01  
13-11-2017 20171113 Mandatory Waters 01  
12-11-2017 20171112 Mandatory Waters 01  
11-11-2017 20171111 Mandatory Waters 01  
10-11-2017 20171110 Mandatory Waters 01  
09-11-2017 20171109 Mandatory Waters 01  
08-11-2017 20171108 Mandatory Waters 01  
07-11-2017 20171107 Mandatory Waters 01  
06-11-2017 20171106 Mandatory Waters 01  
05-11-2017 20171105 Mandatory Waters 01  
04-11-2017 20171104 Mandatory Waters 01  
03-11-2017 20171103 Mandatory Waters 01  
02-11-2017 20171102 Mandatory Waters 01  
01-11-2017 20171101 Mandatory Waters 01  
31-10-2017 20171031 Mandatory Waters 01  
30-10-2017 20171030 Mandatory Waters 01  
29-10-2017 20171029 Mandatory Waters 01  
28-10-2017 20171028 Mandatory Waters 01  
27-10-2017 20171027 Mandatory Waters 01  
26-10-2017 20171026 Mandatory Waters 01  
25-10-2017 20171025 Mandatory Waters 01  
24-10-2017 20171024 Mandatory Waters 01  
23-10-2017 20171023 Mandatory Waters 01  
22-10-2017 20171022 Mandatory Waters 01  
21-10-2017 20171021 Mandatory Waters 01  
20-10-2017 20171020 Mandatory Waters 01  
19-10-2017 20171019 Mandatory Waters 01  
18-10-2017 20171018 Mandatory Waters 01  
17-10-2017 20171017 Mandatory Waters 01  
16-10-2017 20171016 Mandatory Waters 01  
15-10-2017 20171015 Mandatory Waters 01  
14-10-2017 20171014 Mandatory Waters 01  
13-10-2017 20171013 Mandatory Waters 01  
12-10-2017 20171012 Mandatory Waters 01  
11-10-2017 20171011 Mandatory Waters 01  
10-10-2017 20171010 Mandatory Waters 01  
09-10-2017 20171009 Mandatory Waters 01  
08-10-2017 20171008 Mandatory Waters 01  
07-10-2017 20171007 Mandatory Waters 01  
06-10-2017 20171006 Mandatory Waters 01  
05-10-2017 20171005 Mandatory Waters 01  
04-10-2017 20171004 Mandatory Waters 01  
03-10-2017 20171003 Mandatory Waters 01  
02-10-2017 20171002 Mandatory Waters 01  
01-10-2017 20171001 Mandatory Waters 01  
30-09-2017 20170930 Mandatory Waters 01  
29-09-2017 20170929 Mandatory Waters 01  
28-09-2017 20170928 Mandatory Waters 01  
27-09-2017 20170927 Mandatory Waters 01  
26-09-2017 20170926 Mandatory Waters 01  
26-09-2017 20170926 Mandatory Waters 02  
25-09-2017 20170925 Mandatory Waters 01  
24-09-2017 20170924 Mandatory Waters 01  
23-09-2017 20170923 Mandatory Waters 01  
22-09-2017 20170922 Mandatory Waters 01  
21-09-2017 20170921 Mandatory Waters 01  
20-09-2017 20170920 Mandatory Waters 01  
19-09-2017 20170919 Mandatory Waters 01  
18-09-2017 20170918 Mandatory Waters 01  
17-09-2017 20170917 Mandatory Waters 01  
16-09-2017 20170916 Mandatory Waters 01  
15-09-2017 20170915 Mandatory Waters 01  
14-09-2017 20170914 Mandatory Waters 01  
14-09-2017 20170914 Mandatory Waters 02  
13-09-2017 20170913 Mandatory Waters 01  
12-09-2017 20170912 Mandatory Waters 01  
11-09-2017 20170911 Mandatory Waters 01  
10-09-2017 20170910 Mandatory Waters 01  
09-09-2017 20170909 Mandatory Waters 01  
08-09-2017 20170908 Mandatory Waters 01  
07-09-2017 20170907 Mandatory Waters 01  
06-09-2017 20170906 Mandatory Waters 01  
05-09-2017 20170905 Mandatory Waters 01  
05-09-2017 20170905 Mandatory Waters 02  
04-09-2017 20170904 Mandatory Waters 01  
03-09-2017 20170903 Mandatory Waters 01  
03-09-2017 20170903 Mandatory Waters 02  
02-09-2017 20170902 Mandatory Waters 01  
01-09-2017 20170901 Mandatory Waters 01  
31-08-2017 20170831 Mandatory Waters 01  
31-08-2017 20170831 Mandatory Waters 02  
30-08-2017 20170830 Mandatory Waters 01  
29-08-2017 20170829 Mandatory Waters 01  
28-08-2017 20170828 Mandatory Waters 01  
27-08-2017 20170827 Mandatory Waters 01  
26-08-2017 20170826 Mandatory Waters 01  
25-08-2017 20170825 Mandatory Waters 01  
24-08-2017 20170824 Mandatory Waters 01  
23-08-2017 20170823 Mandatory Waters 01  
22-08-2017 20170822 Mandatory Waters 01  
22-08-2017 20170822 Mandatory Waters 02  
21-08-2017 20170821 Mandatory Waters 01  
20-08-2017 20170820 Mandatory Waters 01  
19-08-2017 20170819 Mandatory Waters 01  
18-08-2017 20170818 Mandatory Waters 01  
17-08-2017 20170817 Mandatory Waters 01  
16-08-2017 20170816 Mandatory Waters 01  
15-08-2017 20170815 Mandatory Waters 01  
15-08-2017 20170815 Mandatory Waters 02  
14-08-2017 20170814 Mandatory Waters 01  
13-08-2017 20170813 Mandatory Waters 01  
12-08-2017 20170812 Mandatory Waters 01  
11-08-2017 20170811 Mandatory Waters 01  
10-08-2017 20170810 Mandatory Waters 01  
09-08-2017 20170809 Mandatory Waters 01  
08-08-2017 20170808 Mandatory Waters 01  
07-08-2017 20170807 Mandatory Waters 01  
06-08-2017 20170806 Mandatory Waters 01  
05-08-2017 20170805 Mandatory Waters 01  
04-08-2017 20170804 Mandatory Waters 01  
03-08-2017 20170803 Mandatory Waters 01  
02-08-2017 20170802 Mandatory Waters 01  
01-08-2017 20170801 Mandatory Waters 01  
31-07-2017 20170731 Mandatory Waters 01  
30-07-2017 20170730 Mandatory Waters 01  
29-07-2017 20170729 Mandatory Waters 01  
28-07-2017 20170728 Mandatory Waters 01  
26-07-2017 20170726 Mandatory Waters 01  
25-07-2017 20170725 Mandatory Waters 01  
24-07-2017 20170724 Mandatory Waters 01  
23-07-2017 20170723 Mandatory Waters 01  
22-07-2017 20170722 Mandatory Waters 01  
21-07-2017 20170721 Mandatory Waters 01  
20-07-2017 20170720 Mandatory Waters 01  
19-07-2017 20170719 Mandatory Waters 01  
18-07-2017 20170718 Mandatory Waters 01  
18-07-2017 20170718 Mandatory Waters 02  
17-07-2017 20170717 Mandatory Waters 01  
16-07-2017 20170716 Mandatory Waters 01  
15-07-2017 20170715 Mandatory Waters 01  
14-07-2017 20170714 Mandatory Waters 01  
13-07-2017 20170713 Mandatory Waters 01  
12-07-2017 20170712 Mandatory Waters 01  
11-07-2017 20170711 Mandatory Waters 01  
10-07-2017 20170710 Mandatory Waters 01  
10-07-2017 20170710 Mandatory Waters 02  
09-07-2017 20170709 Mandatory Waters 01  
08-07-2017 20170708 Mandatory Waters 01  
07-07-2017 20170707 Mandatory Waters 01  
06-07-2017 20170706 Mandatory Waters 01  
05-07-2017 20170705 Mandatory Waters 01  
04-07-2017 20170704 Mandatory Waters 01  
03-07-2017 20170703 Mandatory Waters 01  
02-07-2017 20170702 Mandatory Waters 01  
01-07-2017 20170701 Mandatory Waters 01  
30-06-2017 20170630 Mandatory Waters 01  
29-06-2017 20170629 Mandatory Waters 01  
28-06-2017 20170628 Mandatory Waters 01  
27-06-2017 20170627 Mandatory Waters 01  
26-06-2017 20170626 Mandatory Waters 01  
25-06-2017 20170625 Mandatory Waters 01  
24-06-2017 20170624 Mandatory Waters 01  
23-06-2017 20170623 Mandatory Waters 01  
22-06-2017 20170622 Mandatory Waters 01  
21-06-2017 20170621 Mandatory Waters 01  
20-06-2017 20170620 Mandatory Waters 01  
20-06-2017 20170620 Mandatory Waters 02  
19-06-2017 20170619 Mandatory Waters 01  
18-06-2017 20170618 Mandatory Waters 01  
18-06-2017 20170618 Mandatory Waters 02  
17-06-2017 20170617 Mandatory Waters 01  
16-06-2017 20170616 Mandatory Waters 01  
15-06-2017 20170615 Mandatory Waters 01  
14-06-2017 20170614 Mandatory Waters 01  
13-06-2017 20170613 Mandatory Waters 01  
13-06-2017 20170613 Mandatory Waters 02  
12-06-2017 20170612 Mandatory Waters 01  
11-06-2017 20170611 Mandatory Waters 01  
10-06-2017 20170610 Mandatory Waters 01  
09-06-2017 20170609 Mandatory Waters 01  
08-06-2017 20170608 Mandatory Waters 01  
07-06-2017 20170607 Mandatory Waters 01  
06-06-2017 20170606 Mandatory Waters 01  
05-06-2017 20170605 Mandatory Waters 01  
04-06-2017 20170604 Mandatory Waters 01  
03-06-2017 20170603 Mandatory Waters 01  
02-06-2017 20170602 Mandatory Waters 01  
01-06-2017 20170601 Mandatory Waters 01  
31-05-2017 20170531 Mandatory Waters 01  
30-05-2017 20170530 Mandatory Waters 01  
29-05-2017 20170529 Mandatory Waters 01  
28-05-2017 20170528 Mandatory Waters 01  
27-05-2017 20170527 Mandatory Waters 01  
26-05-2017 20170526 Mandatory Waters 01  
25-05-2017 20170525 Mandatory Waters 01  
24-05-2017 20170524 Mandatory Waters 01  
23-05-2017 20170523 Mandatory Waters 01  
23-05-2017 20170523 Mandatory Waters 02  
22-05-2017 20170522 Mandatory Waters 01  
21-05-2017 20170521 Mandatory Waters 01  
20-05-2017 20170520 Mandatory Waters 01  
19-05-2017 20170519 Mandatory Waters 01  
19-05-2017 20170519 Mandatory Waters 02  
18-05-2017 20170518 Mandatory Waters 01  
17-05-2017 20170517 Mandatory Waters 01  
17-05-2017 20170517 Mandatory Waters 02  
16-05-2017 20170516 Mandatory Waters 01  
15-05-2017 20170515 Mandatory Waters 01  
14-05-2017 20170514 Mandatory Waters 01  
13-05-2017 20170513 Mandatory Waters 01  
12-05-2017 20170512 Mandatory Waters 01  
11-05-2017 20170511 Mandatory Waters 01  
10-05-2017 20170510 Mandatory Waters 01  
09-05-2017 20170509 Mandatory Waters 01  
08-05-2017 20170508 Mandatory Waters 01  
07-05-2017 20170507 Mandatory Waters 01  
06-05-2017 20170506 Mandatory Waters 01  
05-05-2017 20170505 Mandatory Waters 01  
04-05-2017 20170504 Mandatory Waters 01  
03-05-2017 20170503 Mandatory Waters 01  
02-05-2017 20170502 Mandatory Waters 01  
01-05-2017 20170501 Mandatory Waters 01  
30-04-2017 20170430 Mandatory Waters 01  
29-04-2017 20170429 Mandatory Waters 01  
28-04-2017 20170428 Mandatory Waters 01  
27-04-2017 20170427 Mandatory Waters 01  
26-04-2017 20170426 Mandatory Waters 01  
25-04-2017 20170425 Mandatory Waters 01  
24-04-2017 20170424 Mandatory Waters 01  
23-04-2017 20170423 Mandatory Waters 01  
22-04-2017 20170422 Mandatory Waters 01  
21-04-2017 20170421 Mandatory Waters 01  
20-04-2017 20170420 Mandatory Waters 01  
20-04-2017 20170420 Mandatory Waters 02  
19-04-2017 20170419 Mandatory Waters 01  
18-04-2017 20170418 Mandatory Waters 01  
17-04-2017 20170417 Mandatory Waters 01  
16-04-2017 20170416 Mandatory Waters 01  
15-04-2017 20170415 Mandatory Waters 01  
14-04-2017 20170414 Mandatory Waters 01  
13-04-2017 20170413 Mandatory Waters 01  
12-04-2017 20170412 Mandatory Waters 01  
11-04-2017 20170411 Mandatory Waters 01  
10-04-2017 20170410 Mandatory Waters 01  
09-04-2017 20170409 Mandatory Waters 01  
08-04-2017 20170408 Mandatory Waters 01  
07-04-2017 20170407 Mandatory Waters 01  
06-04-2017 20170406 Mandatory Waters 01  
05-04-2017 20170405 Mandatory Waters 01  
04-04-2017 20170404 Mandatory Waters 01  
03-04-2017 20170403 Mandatory Waters 01  
02-04-2017 20170402 Mandatory Waters 01  
01-04-2017 20170401 Mandatory Waters 01  
31-03-2017 20170331 Mandatory Waters 01  
30-03-2017 20170330 Mandatory Waters 01  
29-03-2017 20170329 Mandatory Waters 01  
28-03-2017 20170328 Mandatory Waters 01  
27-03-2017 20170327 Mandatory Waters 01  
26-03-2017 20170326 Mandatory Waters 01  
25-03-2017 20170325 Mandatory Waters 01  
24-03-2017 20170324 Mandatory Waters 01  
23-03-2017 20170323 Mandatory Waters 01  
22-03-2017 20170322 Mandatory Waters 01  
21-03-2017 20170321 Mandatory Waters 01  
20-03-2017 20170320 Mandatory Waters 01  
19-03-2017 20170319 Mandatory Waters 01  
18-03-2017 20170318 Mandatory Waters 01  
17-03-2017 20170317 Mandatory Waters 01  
16-03-2017 20170316 Mandatory Waters 01  
15-03-2017 20170315 Mandatory Waters 01  
14-03-2017 20170314 Mandatory Waters 01  
13-03-2017 20170313 Mandatory Waters 01  
12-03-2017 20170312 Mandatory Waters 01  
11-03-2017 20170311 Mandatory Waters 01  
11-03-2017 20170311 Mandatory Waters 02  
10-03-2017 20170310 Mandatory Waters 01  
09-03-2017 20170309 Mandatory Waters 01  
08-03-2017 20170308 Mandatory Waters 01  
07-03-2017 20170307 Mandatory Waters 01  
06-03-2017 20170306 Mandatory Waters 01  
05-03-2017 20170305 Mandatory Waters 01  
04-03-2017 20170304 Mandatory Waters 01  
03-03-2017 20170303 Mandatory Waters 01  
02-03-2017 20170302 Mandatory Waters 01  
01-03-2017 20170301 Mandatory Waters 01  
28-02-2017 20170228 Mandatory Waters 01  
27-02-2017 20170227 Mandatory Waters 01  
26-02-2017 20170226 Mandatory Waters 01  
25-02-2017 20170225 Mandatory Waters 01  
24-02-2017 20170224 Mandatory Waters 01  
23-02-2017 20170223 Mandatory Waters 01  
22-02-2017 20170222 Mandatory Waters 01  
21-02-2017 20170221 Mandatory Waters 01  
20-02-2017 20170220 Mandatory Waters 01  
18-02-2017 20170218 Mandatory Waters 01  
17-02-2017 20170217 Mandatory Waters 01  
16-02-2017 20170216 Mandatory Waters 01  
15-02-2017 20170215 Mandatory Waters 01  
14-02-2017 20170214 Mandatory Waters 01  
13-02-2017 20170213 Mandatory Waters 01  
12-02-2017 20170212 Mandatory Waters 01  
11-02-2017 20170211 Mandatory Waters 01  
10-02-2017 20170210 Mandatory Waters 01  
09-02-2017 20170209 Mandatory Waters 01  
08-02-2017 20170208 Mandatory Waters 01  
07-02-2017 20170207 Mandatory Waters 01  
06-02-2017 20170206 Mandatory Waters 01  
05-02-2017 20170205 Mandatory Waters 01  
04-02-2017 20170204 Mandatory Waters 01  
03-02-2017 20170203 Mandatory Waters 01  
02-02-2017 20170202 Mandatory Waters 01  
01-02-2017 20170201 Mandatory Waters 01  
31-01-2017 20170131 Mandatory Waters 01  
30-01-2017 20170130 Mandatory Waters 01  
29-01-2017 20170129 Mandatory Waters 01  
28-01-2017 20170128 Mandatory Waters 01  
27-01-2017 20170127 Mandatory Waters 01  
26-01-2017 20170126 Mandatory Waters 01  
25-01-2017 20170125 Mandatory Waters 01  
24-01-2017 20170124 Mandatory Waters 01  
23-01-2017 20170123 Mandatory Waters 01  
22-01-2017 20170122 Mandatory Waters 01  
21-01-2017 20170121 Mandatory Waters 01  
20-01-2017 20170120 Mandatory Waters 01  
19-01-2017 20170119 Mandatory Waters 01  
18-01-2017 20170118 Mandatory Waters 01  
17-01-2017 20170117 Mandatory Waters 01  
16-01-2017 20170116 Mandatory Waters 01  
15-01-2017 20170115 Mandatory Waters 01  
14-01-2017 20170114 Mandatory Waters 01  
13-01-2017 20170113 Mandatory Waters 01  
12-01-2017 20170112 Mandatory Waters 01  
11-01-2017 20170111 Mandatory Waters 01  
10-01-2017 20170110 Mandatory Waters 01  
09-01-2017 20170109 Mandatory Waters 01  
08-01-2017 20170108 Mandatory Waters 01  
07-01-2017 20170107 Mandatory Waters 01  
06-01-2017 20170106 Mandatory Waters 01  
05-01-2017 20170105 Mandatory Waters 01  
04-01-2017 20170104 Mandatory Waters 01  
03-01-2017 20170103 Mandatory Waters 01  
02-01-2017 20170102 Mandatory Waters 01  
01-01-2017 20170101 Mandatory Waters 01  
31-12-2016 20161231 Mandatory Waters 01  
30-12-2016 20161230 Mandatory Waters 01  
29-12-2016 20161229 Mandatory Waters 01  
28-12-2016 20161228 Mandatory Waters 01  
27-12-2016 20161227 Mandatory Waters 01  
26-12-2016 20161226 Mandatory Waters 01  
25-12-2016 20161225 Mandatory Waters 01  
24-12-2016 20161224 Mandatory Waters 01  
23-12-2016 20161223 Mandatory Waters 01  
22-12-2016 20161222 Mandatory Waters 01  
21-12-2016 20161221 Mandatory Waters 01  
20-12-2016 20161220 Mandatory Waters 01  
19-12-2016 20161219 Mandatory Waters 01  
18-12-2016 20161218 Mandatory Waters 01  
17-12-2016 20161217 Mandatory Waters 01  
16-12-2016 20161216 Mandatory Waters 01  
15-12-2016 20161215 Mandatory Waters 01  
14-12-2016 20161214 Mandatory Waters 01  
13-12-2016 20161213 Mandatory Waters 01  
12-12-2016 20161212 Mandatory Waters 01  
11-12-2016 20161211 Mandatory Waters 01  
10-12-2016 20161210 Mandatory Waters 01  
09-12-2016 20161209 Mandatory Waters 01  
08-12-2016 20161208 Mandatory Waters 01  
07-12-2016 20161207 Mandatory Waters 01  
06-12-2016 20161206 Mandatory Waters 01  
05-12-2016 20161205 Mandatory Waters 01  
04-12-2016 20161204 Mandatory Waters 01  
03-12-2016 20161203 Mandatory Waters 01  
02-12-2016 20161202 Mandatory Waters 01  
01-12-2016 20161201 Mandatory Waters 01  
30-11-2016 20161130 Mandatory Waters 01  
29-11-2016 20161129 Mandatory Waters 01  
28-11-2016 20161128 Mandatory Waters 01  
27-11-2016 20161127 Mandatory Waters 01  
26-11-2016 20161126 Mandatory Waters 01  
25-11-2016 20161125 Mandatory Waters 01  
24-11-2016 20161124 Mandatory Waters 01  
23-11-2016 20161123 Mandatory Waters 01  
21-11-2016 20161121 Mandatory Waters 01  
20-11-2016 20161120 Mandatory Waters 01  
19-11-2016 20161119 Mandatory Waters 01  
18-11-2016 20161118 Mandatory Waters 01  
17-11-2016 20161117 Mandatory Waters 01  
16-11-2016 20161116 Mandatory Waters 01  
15-11-2016 20161115 Mandatory Waters 01  
14-11-2016 20161114 Mandatory Waters 01  
13-11-2016 20161113 Mandatory Waters 01  
12-11-2016 20161112 Mandatory Waters 01  
11-11-2016 20161111 Mandatory Waters 01  
11-11-2016 20161111 Mandatory Waters 02  
10-11-2016 20161110 Mandatory Waters 01  
10-11-2016 20161110 Mandatory Waters 02  
09-11-2016 20161109 Mandatory Waters 01  
08-11-2016 20161108 Mandatory Waters 01  
07-11-2016 20161107 Mandatory Waters 01  
06-11-2016 20161106 Mandatory Waters 01  
05-11-2016 20161105 Mandatory Waters 01  
04-11-2016 20161104 Mandatory Waters 01  
03-11-2016 20161103 Mandatory Waters 01  
02-11-2016 20161102 Mandatory Waters 01  
01-11-2016 20161101 Mandatory Waters 01  
31-10-2016 20161031 Mandatory Waters 01  
30-10-2016 20161030 Mandatory Waters 01  
29-10-2016 20161029 Mandatory Waters 01  
28-10-2016 20161028 Mandatory Waters 01  
27-10-2016 20161027 Mandatory Waters 01  
26-10-2016 20161026 Mandatory Waters 01  
25-10-2016 20161025 Mandatory Waters 01  
24-10-2016 20161024 Mandatory Waters 01  
23-10-2016 20161023 Mandatory Waters 01  
22-10-2016 20161022 Mandatory Waters 01  
21-10-2016 20161021 Mandatory Waters 01  
20-10-2016 20161020 Mandatory Waters 01  
19-10-2016 20161019 Mandatory Waters 01  
18-10-2016 20161018 Mandatory Waters 01  
17-10-2016 20161017 Mandatory Waters 01  
16-10-2016 20161016 Mandatory Waters 01  
15-10-2016 20161015 Mandatory Waters 01  
14-10-2016 20161014 Mandatory Waters 01  
13-10-2016 20161013 Mandatory Waters 01  
12-10-2016 20161012 Mandatory Waters 01  
11-10-2016 20161011 Mandatory Waters 01  
10-10-2016 20161010 Mandatory Waters 01  
09-10-2016 20161009 Mandatory Waters 01  
08-10-2016 20161008 Mandatory Waters 01  
07-10-2016 20161007 Mandatory Waters 01  
06-10-2016 20161006 Mandatory Waters 01  
05-10-2016 20161005 Mandatory Waters 01  
04-10-2016 20161004 Mandatory Waters 01  
03-10-2016 20161003 Mandatory Waters 01  
02-10-2016 20161002 Mandatory Waters 01  
01-10-2016 20161001 Mandatory Waters 01  
30-09-2016 20160930 Mandatory Waters 01  
29-09-2016 20160929 Mandatory Waters 01  
28-09-2016 20160928 Mandatory Waters 01  
27-09-2016 20160927 Mandatory Waters 01  
26-09-2016 20160926 Mandatory Waters 02  
25-09-2016 20160925 Mandatory Waters 01  
25-09-2016 20160926 Mandatory Waters 01  
24-09-2016 20160924 Mandatory Waters 01  
23-09-2016 20160923 Mandatory Waters 01  
22-09-2016 20160922 Mandatory Waters 01  
21-09-2016 20160921 Mandatory Waters 01  
20-09-2016 20160920 Mandatory Waters 01  
19-09-2016 20160919 Mandatory Waters 01  
18-09-2016 20160918 Mandatory Waters 01  
17-09-2016 20160917 Mandatory Waters 01  
16-09-2016 20160916 Mandatory Waters 01  
15-09-2016 20160915 Mandatory Waters 01  
14-09-2016 20160914 Mandatory Waters 01  
13-09-2016 20160913 Mandatory Waters 01  
12-09-2016 20160912 Mandatory Waters 01  
11-09-2016 20160911 Mandatory Waters 01  
10-09-2016 20160910 Mandatory Waters 01  
09-09-2016 20160909 Mandatory Waters 01  
08-09-2016 20160908 Mandatory Waters 01  
07-09-2016 20160907 Mandatory Waters 01  
06-09-2016 20160906 Mandatory Waters 01  
05-09-2016 20160905 Mandatory Waters 01  
04-09-2016 20160904 Mandatory Waters 01  
03-09-2016 20160903 Mandatory Waters 01  
02-09-2016 20160902 Mandatory Waters 01  
01-09-2016 20160901 Mandatory Waters 01  
31-08-2016 20160831 Mandatory Waters 01  
30-08-2016 20160830 Mandatory Waters 01  
29-08-2016 20160829 Mandatory Waters 01  
28-08-2016 20160828 Mandatory Waters 01  
27-08-2016 20160827 Mandatory Waters 01  
26-08-2016 20160826 Mandatory Waters 01  
25-08-2016 20160825 Mandatory Waters 01  
24-08-2016 20160824 Mandatory Waters 01  
23-08-2016 20160823 Mandatory Waters 01  
22-08-2016 20160822 Mandatory Waters 01  
21-08-2016 20160821 Mandatory Waters 01  
20-08-2016 20160820 Mandatory Waters 01  
19-08-2016 20160819 Mandatory Waters 01  
18-08-2016 20160818 Mandatory Waters 01  
18-08-2016 20160818 Mandatory Waters 02  
17-08-2016 20160817 Mandatory Waters 01  
16-08-2016 20160816 Mandatory Waters 01  
15-08-2016 20160815 Mandatory Waters 01  
14-08-2016 20160814 Mandatory Waters 01  
13-08-2016 20160813 Mandatory Waters 01  
12-08-2016 20160812 Mandatory Waters 01  
11-08-2016 20160811 Mandatory Waters 01  
10-08-2016 20160810 Mandatory Waters 01  
09-08-2016 20160809 Mandatory Waters 01  
08-08-2016 20160808 Mandatory Waters 01  
07-08-2016 20160807 Mandatory Waters 01  
06-08-2016 20160806 Mandatory Waters 01  
05-08-2016 20160805 Mandatory Waters 01  
04-08-2016 20160804 Mandatory Waters 01  
03-08-2016 20160803 Mandatory Waters 01  
02-08-2016 20160802 Mandatory Waters 01  
01-08-2016 20160801 Mandatory Waters 01  
31-07-2016 20160731 Mandatory Waters 01  
30-07-2016 20160730 Mandatory Waters 01  
29-07-2016 20160729 Mandatory Waters 01  
28-07-2016 20160728 Mandatory Waters 01  
27-07-2016 20160727 Mandatory Waters 01  
26-07-2016 20160726 Mandatory Waters 01  
25-07-2016 20160725 Mandatory Waters 01  
24-07-2016 20160724 Mandatory Waters 01  
23-07-2016 20160723 Mandatory Waters 01  
22-07-2016 20160722 Mandatory Waters 01  
21-07-2016 20160721 Mandatory Waters 01  
20-07-2016 20160720 Mandatory Waters 01  
19-07-2016 20160719 Mandatory Waters 01  
18-07-2016 20160718 Mandatory Waters 01  
17-07-2016 20160717 Mandatory Waters 01  
16-07-2016 20160716 Mandatory Waters 01  
15-07-2016 20160715 Mandatory Waters 01  
14-07-2016 20160714 Mandatory Waters 01  
13-07-2016 20160713 Mandatory Waters 01  
12-07-2016 20160712 Mandatory Waters 01  
11-07-2016 20160711 Mandatory Waters 01  
10-07-2016 20160710 Mandatory Waters 01  
09-07-2016 20160709 Mandatory Waters 01  
08-07-2016 20160708 Mandatory Waters 01  
07-07-2016 20160707 Mandatory Waters 01  
06-07-2016 20160706 Mandatory Waters 01  
05-07-2016 20160705 Mandatory Waters 01  
04-07-2016 20160704 Mandatory Waters 01  
03-07-2016 20160703 Mandatory Waters 01  
02-07-2016 20160702 Mandatory Waters 01  
01-07-2016 20160701 Mandatory Waters 01  
30-06-2016 20160630 Mandatory Waters 01  
29-06-2016 20160629 Mandatory Waters 01  
28-06-2016 20160628 Mandatory Waters 01  
27-06-2016 20160627 Mandatory Waters 01  
26-06-2016 20160626 Mandatory Waters 01  
25-06-2016 20160625 Mandatory Waters 01  
24-06-2016 20160624 Mandatory Waters 01  
23-06-2016 20160623 Mandatory Waters 01  
22-06-2016 20160622 Mandatory Waters 01  
21-06-2016 20160621 Mandatory Waters 01  
20-06-2016 20160620 Mandatory Waters 01  
19-06-2016 20160619 Mandatory Waters 01  
18-06-2016 20160618 Mandatory Waters 01  
17-06-2016 20160617 Mandatory Waters 01  
16-06-2016 20160616 Mandatory Waters 01  
15-06-2016 20160615 Mandatory Waters 01  
14-06-2016 20160614 Mandatory Waters 01  
13-06-2016 20160613 Mandatory Waters 01  
12-06-2016 20160612 Mandatory Waters 01  
11-06-2016 20160611 Mandatory Waters 01  
10-06-2016 20160610 Mandatory Waters 01  
09-06-2016 20160609 Mandatory Waters 01  
08-06-2016 20160608 Mandatory Waters 01  
07-06-2016 20160607 Mandatory Waters 01  
06-06-2016 20160606 Mandatory Waters 01  
05-06-2016 20160605 Mandatory Waters 01  
04-06-2016 20160604 Mandatory Waters 01  
03-06-2016 20160603 Mandatory Waters 01  
02-06-2016 20160602 Mandatory Waters 01  
01-06-2016 20160601 Mandatory Waters 01  
31-05-2016 20160531 Mandatory Waters 01  
30-05-2016 20160530 Mandatory Waters 01  
29-05-2016 20160529 Mandatory Waters 01  
28-05-2016 20160528 Mandatory Waters 01  
27-05-2016 20160527 Mandatory Waters 01  
26-05-2016 20160526 Mandatory Waters 01  
25-05-2016 20160525 Mandatory Waters 01  
24-05-2016 20160524 Mandatory Waters 01  
23-05-2016 20160523 Mandatory Waters 01  
22-05-2016 20160522 Mandatory Waters 01  
21-05-2016 20160521 Mandatory Waters 01  
20-05-2016 20160520 Mandatory Waters 01  
19-05-2016 20160519 Mandatory Waters 01  
18-05-2016 20160518 Mandatory Waters 01  
17-05-2016 20160517 Mandatory Waters 01  
16-05-2016 20160516 Mandatory Waters 01  
15-05-2016 20160515 Mandatory Waters 01  
14-05-2016 20160514 Mandatory Waters 01  
13-05-2016 20160513 Mandatory Waters 01  
12-05-2016 20160512 Mandatory Waters 01  
11-05-2016 20160511 Mandatory Waters 01  
10-05-2016 20160510 Mandatory Waters 01  
09-05-2016 20160509 Mandatory Waters 01  
08-05-2016 20160508 Mandatory Waters 01  
07-05-2016 20160507 Mandatory Waters 01  
06-05-2016 20160506 Mandatory Waters 01  
05-05-2016 20160505 Mandatory Waters 01  
04-05-2016 20160504 Mandatory Waters 01  
03-05-2016 20160503 Mandatory Waters 01  
02-05-2016 20160502 Mandatory Waters 01  
01-05-2016 20160501 Mandatory Waters 01  
30-04-2016 20160430 Mandatory Waters 01  
29-04-2016 20160429 Mandatory Waters 01  
28-04-2016 20160428 Mandatory Waters 01  
27-04-2016 20160427 Mandatory Waters 01  
26-04-2016 20160426 Mandatory Waters 01  
26-04-2016 20160426 Mandatory Waters 02  
25-04-2016 20160425 Mandatory Waters 01  
24-04-2016 20160424 Mandatory Waters 01  
23-04-2016 20160423 Mandatory Waters 01  
22-04-2016 20160422 Mandatory Waters 01  
21-04-2016 20160421 Mandatory Waters 01  
20-04-2016 20160420 Mandatory Waters 01  
19-04-2016 20160419 Mandatory Waters 01  
18-04-2016 20160418 Mandatory Waters 01  
17-04-2016 20160417 Mandatory Waters 01  
16-04-2016 20160416 Mandatory Waters 01  
15-04-2016 20160415 Mandatory Waters 01  
14-04-2016 20160414 Mandatory Waters 01  
13-04-2016 20160413 Mandatory Waters 01  
12-04-2016 20160412 Mandatory Waters 01  
11-04-2016 20160411 Mandatory Waters 01  
10-04-2016 20160410 Mandatory Waters 01  
09-04-2016 20160409 Mandatory Waters 01  
08-04-2016 20160408 Mandatory Waters 01  
07-04-2016 20160407 Mandatory Waters 01  
06-04-2016 20160406 Mandatory Waters 01  
05-04-2016 20160405 Mandatory Waters 01  
04-04-2016 20160404 Mandatory Waters 01  
03-04-2016 20160403 Mandatory Waters 01  
02-04-2016 20160402 Mandatory Waters 01  
01-04-2016 20160401 Mandatory Waters 01  
31-03-2016 20160331 Mandatory Waters 01  
30-03-2016 20160330 Mandatory Waters 01  
29-03-2016 20160329 Mandatory Waters 01  
28-03-2016 20160328 Mandatory Waters 01  
27-03-2016 20160327 Mandatory Waters 01  
26-03-2016 20160326 Mandatory Waters 01  
25-03-2016 20160325 Mandatory Waters 01  
24-03-2016 20160324 Mandatory Waters 01  
23-03-2016 20160323 Mandatory Waters 01  
22-03-2016 20160322 Mandatory Waters 01  
21-03-2016 20160321 Mandatory Waters 01  
20-03-2016 20160320 Mandatory Waters 01  
19-03-2016 20160319 Mandatory Waters 01  
18-03-2016 20160318 Mandatory Waters 01  
17-03-2016 20160317 Mandatory Waters 01  
16-03-2016 20160316 Mandatory Waters 01  
15-03-2016 20160315 Mandatory Waters 01  
14-03-2016 20160314 Mandatory Waters 01  
13-03-2016 20160313 Mandatory Waters 01  
12-03-2016 20160312 Mandatory Waters 01  
11-03-2016 20160311 Mandatory Waters 01  
10-03-2016 20160310 Mandatory Waters 01  
09-03-2016 20160309 Mandatory Waters 01  
08-03-2016 20160308 Mandatory Waters 01  
07-03-2016 20160307 Mandatory Waters 01  
06-03-2016 20160306 Mandatory Waters 01  
05-03-2016 20160305 Mandatory Waters 01  
04-03-2016 20160304 Mandatory Waters 01  
03-03-2016 20160303 Mandatory Waters 01  
02-03-2016 20160302 Mandatory Waters 01  
01-03-2016 20160301 Mandatory Waters 01  
29-02-2016 20160229 Mandatory Waters 01  
28-02-2016 20160228 Mandatory Waters 01  
27-02-2016 20160227 Mandatory Waters 01  
26-02-2016 20160226 Mandatory Waters 01  
25-02-2016 20160225 Mandatory Waters 01  
24-02-2016 20160224 Mandatory Waters 01  
23-02-2016 20160223 Mandatory Waters 01  
22-02-2016 20160222 Mandatory Waters 01  
21-02-2016 20160221 Mandatory Waters 01  
20-02-2016 20160220 Mandatory Waters 01  
19-02-2016 20160219 Mandatory Waters 01  
18-02-2016 20160218 Mandatory Waters 01  
17-02-2016 20160217 Mandatory Waters 01  
16-02-2016 20160216 Mandatory Waters 01  
15-02-2016 20160215 Mandatory Waters 01  
14-02-2016 20160214 Mandatory Waters 01  
13-02-2016 20160213 Mandatory Waters 01  
12-02-2016 20160212 Mandatory Waters 01  
11-02-2016 20160211 Mandatory Waters 01  
10-02-2016 20160210 Mandatory Waters 01  
09-02-2016 20160209 Mandatory Waters 01  
08-02-2016 20160208 Mandatory Waters 01  
07-02-2016 20160207 Mandatory Waters 01  
06-02-2016 20160206 Mandatory Waters 01  
05-02-2016 20160205 Mandatory Waters 01  
04-02-2016 20160204 Mandatory Waters 01  
03-02-2016 20160203 Mandatory Waters 01  
02-02-2016 20160202 Mandatory Waters 01  
01-02-2016 20160201 Mandatory Waters 01  
31-01-2016 20160131 Mandatory Waters 01  
30-01-2016 20160130 Mandatory Waters 01  
29-01-2016 20160129 Mandatory Waters 01  
28-01-2016 20160128 Mandatory Waters 01  
27-01-2016 20160127 Mandatory Waters 01  
26-01-2016 20160126 Mandatory Waters 01  
25-01-2016 20160125 Mandatory Waters 01  
24-01-2016 20160124 Mandatory Waters 01  
23-01-2016 20160123 Mandatory Waters 01  
22-01-2016 20160122 Mandatory Waters 01  
21-01-2016 20160121 Mandatory Waters 01  
20-01-2016 20160120 Mandatory Waters 01  
19-01-2016 20160119 Mandatory Waters 01  
18-01-2016 20160118 Mandatory Waters 01  
17-01-2016 20160117 Mandatory Waters 01  
16-01-2016 20160116 Mandatory Waters 01  
15-01-2016 20160115 Mandatory Waters 01  
14-01-2016 20160114 Mandatory Waters 01  
13-01-2016 20160113 Mandatory Waters 01  
12-01-2016 20160112 Mandatory Waters 01  
11-01-2016 20160111 Mandatory Waters 01  
10-01-2016 20160110 Mandatory Waters 01  
09-01-2016 20160109 Mandatory Waters 01  
08-01-2016 20160108 Mandatory Waters 01  
07-01-2016 20160107 Mandatory Waters 01  
06-01-2016 20160106 Mandatory Waters 01  
05-01-2016 20160105 Mandatory Waters 01  
04-01-2016 20160104 Mandatory Waters 01  
03-01-2016 20160103 Mandatory Waters 01  
02-01-2016 20160102 Mandatory Waters 01  
01-01-2016 20160101 Mandatory Waters 01  
31-12-2015 20151231 Mandatory Waters 01  
30-12-2015 20151230 Mandatory Waters 01  
29-12-2015 20151229 Mandatory Waters 01  
28-12-2015 20151228 Mandatory Waters 01  
27-12-2015 20151227 Mandatory Waters 01  
26-12-2015 20151226 Mandatory Waters 01  
25-12-2015 20151225 Mandatory Waters 01  
24-12-2015 20151224 Mandatory Waters 01  
23-12-2015 20151223 Mandatory Waters 01  
22-12-2015 20151222 Mandatory Waters 01  
21-12-2015 20151221 Mandatory Waters 01  
20-12-2015 20151220 Mandatory Waters 01  
19-12-2015 20151219 Mandatory Waters 01  
18-12-2015 20151218 Mandatory Waters 01  
17-12-2015 20151217 Mandatory Waters 01  
16-12-2015 20151216 Mandatory Waters 01  
15-12-2015 20151215 Mandatory Waters 01  
14-12-2015 20151214 Mandatory Waters 01  
13-12-2015 20151213 Mandatory Waters 01  
12-12-2015 20151212 Mandatory Waters 01  
11-12-2015 20151211 Mandatory Waters 01  
10-12-2015 20151210 Mandatory Waters 01  
09-12-2015 20151209 Mandatory Waters 01  
08-12-2015 20151208 Mandatory Waters 01  
07-12-2015 20151207 Mandatory Waters 01  
06-12-2015 20151206 Mandatory Waters 01  
05-12-2015 20151205 Mandatory Waters 01  
04-12-2015 20151204 Mandatory Waters 01  
03-12-2015 20151203 Mandatory Waters 01  
02-12-2015 20151202 Mandatory Waters 01  
01-12-2015 20151201 Mandatory Waters 01  
30-11-2015 20151130 Mandatory Waters 01  
29-11-2015 20151129 Mandatory Waters 01  
28-11-2015 20151128 Mandatory Waters 01  
27-11-2015 20151127 Mandatory Waters 01  
26-11-2015 20151126 Mandatory Waters 01  
25-11-2015 20151125 Mandatory Waters 01  
24-11-2015 20151124 Mandatory Waters 01  
23-11-2015 20151123 Mandatory Waters 01  
22-11-2015 20151122 Mandatory Waters 01  
21-11-2015 20151121 Mandatory Waters 01  
20-11-2015 20151120 Mandatory Waters 01  
19-11-2015 20151119 Mandatory Waters 01  
18-11-2015 20151118 Mandatory Waters 01  
17-11-2015 20151117 Mandatory Waters 01  
16-11-2015 20151116 Mandatory Waters 01  
15-11-2015 20151115 Mandatory Waters 01  
14-11-2015 20151114 Mandatory Waters 01  
13-11-2015 20151113 Mandatory Waters 01  
12-11-2015 20151112 Mandatory Waters 01  
11-11-2015 20151111 Mandatory Waters 01  
10-11-2015 20151110 Mandatory Waters 01  
09-11-2015 20151109 Mandatory Waters 01  
08-11-2015 20151108 Mandatory Waters 01  
07-11-2015 20151107 Mandatory Waters 01  
06-11-2015 20151106 Mandatory Waters 01  
05-11-2015 20151105 Mandatory Waters 01  
04-11-2015 20151104 Mandatory Waters 01  
03-11-2015 20151103 Mandatory Waters 01  
02-11-2015 20151102 Mandatory Waters 01  
01-11-2015 20151101 Mandatory Waters 01  
31-10-2015 20151031 Mandatory Waters 01  
30-10-2015 20151030 Mandatory Waters 01  
29-10-2015 20151029 Mandatory Waters 01  
28-10-2015 20151028 Mandatory Waters 01  
27-10-2015 20151027 Mandatory Waters 01  
26-10-2015 20151026 Mandatory Waters 01  
25-10-2015 20151025 Mandatory Waters 01  
24-10-2015 20151024 Mandatory Waters 01  
23-10-2015 20151023 Mandatory Waters 01  
22-10-2015 20151022 Mandatory Waters 01  
21-10-2015 20151021 Mandatory Waters 01  
20-10-2015 20151020 Mandatory Waters 01  
19-10-2015 20151019 Mandatory Waters 01  
18-10-2015 20151018 Mandatory Waters 01  
17-10-2015 20151017 Mandatory Waters 01  
16-10-2015 20151016 Mandatory Waters 01  
15-10-2015 20151015 Mandatory Waters 01  
14-10-2015 20151014 Mandatory Waters 01  
13-10-2015 20151013 Mandatory Waters 01  
12-10-2015 20151012 Mandatory Waters 01  
11-10-2015 20151011 Mandatory Waters 01  
10-10-2015 20151010 Mandatory Waters 01  
09-10-2015 20151009 Mandatory Waters 01  
08-10-2015 20151008 Mandatory Waters 01  
07-10-2015 20151007 Mandatory Waters 01  
06-10-2015 20151006 Mandatory Waters 01  
05-10-2015 20151005 Mandatory Waters 01  
04-10-2015 20151004 Mandatory Waters 01  
03-10-2015 20151003 Mandatory Waters 01  
02-10-2015 20151002 Mandatory Waters 01  
01-10-2015 20151001 Mandatory Waters 01  
30-09-2015 20150930 Mandatory Waters 01  
29-09-2015 20150929 Mandatory Waters 01  
28-09-2015 20150928 Mandatory Waters 01  
27-09-2015 20150927 Mandatory Waters 01  
26-09-2015 20150926 Mandatory Waters 01  
25-09-2015 20150925 Mandatory Waters 01  
24-09-2015 20150924 Mandatory Waters 01  
23-09-2015 20150923 Mandatory Waters 01  
22-09-2015 20150922 Mandatory Waters 01  
21-09-2015 20150921 Mandatory Waters 01  
20-09-2015 20150920 Mandatory Waters 01  
19-09-2015 20150919 Mandatory Waters 01  
18-09-2015 20150918 Mandatory Waters 01  
17-09-2015 20150917 Mandatory Waters 01  
16-09-2015 20150916 Mandatory Waters 01  
15-09-2015 20150915 Mandatory Waters 01  
14-09-2015 20150914 Mandatory Waters 01  
13-09-2015 20150913 Mandatory Waters 01  
12-09-2015 20150912 Mandatory Waters 01  
11-09-2015 20150911 Mandatory Waters 01  
10-09-2015 20150910 Mandatory Waters 01  
09-09-2015 20150909 Mandatory Waters 01  
08-09-2015 20150908 Mandatory Waters 01  
07-09-2015 20150907 Mandatory Waters 01  
06-09-2015 20150906 Mandatory Waters 01  
05-09-2015 20150905 Mandatory Waters 01  
04-09-2015 20150904 Mandatory Waters 01  
03-09-2015 20150903 Mandatory Waters 01  
02-09-2015 20150902 Mandatory Waters 01  
01-09-2015 20150901 Mandatory Waters 01  
31-08-2015 20150831 Mandatory Waters 01  
31-08-2015 20150831 Mandatory Waters 02  
30-08-2015 20150830 Mandatory Waters 01  
29-08-2015 20150829 Mandatory Waters 01  
28-08-2015 20150828 Mandatory Waters 01  
27-08-2015 20150827 Mandatory Waters 01  
26-08-2015 20150826 Mandatory Waters 01  
25-08-2015 20150825 Mandatory Waters 01  
24-08-2015 20150824 Mandatory Waters 01  
23-08-2015 20150823 Mandatory Waters 01  
22-08-2015 20150822 Mandatory Waters 01  
21-08-2015 20150821 Mandatory Waters 01  
21-08-2015 20150821 Mandatory Waters 02  
20-08-2015 20150820 Mandatory Waters 01  
19-08-2015 20150819 Mandatory Waters 01  
18-08-2015 20150818 Mandatory Waters 01  
17-08-2015 20150817 Mandatory Waters 01  
16-08-2015 20150816 Mandatory Waters 01  
15-08-2015 20150815 Mandatory Waters 01  
14-08-2015 20150814 Mandatory Waters 01  
13-08-2015 20150813 Mandatory Waters 01  
12-08-2015 20150812 Mandatory Waters 01  
11-08-2015 20150811 Mandatory Waters 01  
10-08-2015 20150810 Mandatory Waters 01  
09-08-2015 20150809 Mandatory Waters 01  
08-08-2015 20150808 Mandatory Waters 01  
07-08-2015 20150807 Mandatory Waters 01  
06-08-2015 20150806 Mandatory Waters 01  
05-08-2015 20150805 Mandatory Waters 01  
04-08-2015 20150804 Mandatory Waters 01  
03-08-2015 20150803 Mandatory Waters 01  
02-08-2015 20150802 Mandatory Waters 01  
01-08-2015 20150801 Mandatory Waters 01  
31-07-2015 20150731 Mandatory Waters 01  
30-07-2015 20150730 Mandatory Waters 01  
29-07-2015 20150729 Mandatory Waters 01  
28-07-2015 20150728 Mandatory Waters 01  
27-07-2015 20150727 Mandatory Waters 01  
26-07-2015 20150726 Mandatory Waters 01  
25-07-2015 20150725 Mandatory Waters 01  
24-07-2015 20150724 Mandatory Waters 01  
23-07-2015 20150723 Mandatory Waters 01  
22-07-2015 20150722 Mandatory Waters 01  
21-07-2015 20150721 Mandatory Waters 01  
20-07-2015 20150720 Mandatory Waters 01  
19-07-2015 20150719 Mandatory Waters 01  
18-07-2015 20150718 Mandatory Waters 01  
17-07-2015 20150717 Mandatory Waters 01  
16-07-2015 20150716 Mandatory Waters 01  
15-07-2015 20150715 Mandatory Waters 01  
14-07-2015 20150714 Mandatory Waters 01  
13-07-2015 20150713 Mandatory Waters 01  
12-07-2015 20150712 Mandatory Waters 01  
11-07-2015 20150711 Mandatory Waters 01  
10-07-2015 20150710 Mandatory Waters 01  
09-07-2015 20150709 Mandatory Waters 01  
08-07-2015 20150708 Mandatory Waters 01  
07-07-2015 20150707 Mandatory Waters 01  
06-07-2015 20150706 Mandatory Waters 01  
05-07-2015 20150705 Mandatory Waters 01  
04-07-2015 20150704 Mandatory Waters 01  
03-07-2015 20150703 Mandatory Waters 01  
02-07-2015 20150702 Mandatory Waters 01  
30-06-2015 20150630 Mandatory Waters 01  
29-06-2015 20150629 Mandatory Waters 01  
28-06-2015 20150628 Mandatory Waters 01  
27-06-2015 20150627 Mandatory Waters 01  
26-06-2015 20150626 Mandatory Waters 01  
25-06-2015 20150625 Mandatory Waters 01  
24-06-2015 20150624 Mandatory Waters 01  
23-06-2015 20150623 Mandatory Waters 01  
22-06-2015 20150622 Mandatory Waters 01  
21-06-2015 20150621 Mandatory Waters 01  
20-06-2015 20150620 Mandatory Waters 01  
19-06-2015 20150619 Mandatory Waters 01  
18-06-2015 20150618 Mandatory Waters 01  
17-06-2015 20150617 Mandatory Waters 01  
16-06-2015 20150616 Mandatory Waters 01  
15-06-2015 20150615 Mandatory Waters 01  
14-06-2015 20150614 Mandatory Waters 01  
13-06-2015 20150613 Mandatory Waters 01  
12-06-2015 20150612 Mandatory Waters 01  
11-06-2015 20150611 Mandatory Waters 01  
10-06-2015 20150610 Mandatory Waters 01  
09-06-2015 20150609 Mandatory Waters 01  
08-06-2015 20150608 Mandatory Waters 01  
07-06-2015 20150607 Mandatory Waters 01  
06-06-2015 20150606 Mandatory Waters 01  
05-06-2015 20150605 Mandatory Waters 01  
04-06-2015 20150604 Mandatory Waters 01  
03-06-2015 20150603 Mandatory Waters 01  
02-06-2015 20150602 Mandatory Waters 01  
01-06-2015 20150601 Mandatory Waters 01  
31-05-2015 20150531 Mandatory Waters 01  
30-05-2015 20150530 Mandatory Waters 01  
29-05-2015 20150529 Mandatory Waters 01  
28-05-2015 20150528 Mandatory Waters 01  
27-05-2015 20150527 Mandatory Waters 01  
26-05-2015 20150526 Mandatory Waters 01  
25-05-2015 20150525 Mandatory Waters 01  
24-05-2015 20150524 Mandatory Waters 01  
23-05-2015 20150523 Mandatory Waters 01  
22-05-2015 20150522 Mandatory Waters 01  
21-05-2015 20150521 Mandatory Waters 01  
20-05-2015 20150520 Mandatory Waters 01  
19-05-2015 20150519 Mandatory Waters 01  
18-05-2015 20150518 Mandatory Waters 01  
17-05-2015 20150517 Mandatory Waters 01  
16-05-2015 20150516 Mandatory Waters 01  
15-05-2015 20150515 Mandatory Waters 01  
14-05-2015 20150514 Mandatory Waters 01  
13-05-2015 20150513 Mandatory Waters 01  
12-05-2015 20150512 Mandatory Waters 01  
11-05-2015 20150511 Mandatory Waters 01  
10-05-2015 20150510 Mandatory Waters 01  
09-05-2015 20150509 Mandatory Waters 01  
08-05-2015 20150508 Mandatory Waters 01  
07-05-2015 20150507 Mandatory Waters 01  
06-05-2015 20150506 Mandatory Waters 01  
05-05-2015 20150505 Mandatory Waters 01  
04-05-2015 20150504 Mandatory Waters 01  
03-05-2015 20150503 Mandatory Waters 01  
02-05-2015 20150502 Mandatory Waters 01  
01-05-2015 20150501 Mandatory Waters 01  
30-04-2015 20150430 Mandatory Waters 01  
29-04-2015 20150429 Mandatory Waters 01  
28-04-2015 20150428 Mandatory Waters 01  
27-04-2015 20150427 Mandatory Waters 01  
26-04-2015 20150426 Mandatory Waters 01  
25-04-2015 20150425 Mandatory Waters 01  
24-04-2015 20150424 Mandatory Waters 01  
23-04-2015 20150423 Mandatory Waters 01  
22-04-2015 20150422 Mandatory Waters 01  
21-04-2015 20150421 Mandatory Waters 01  
20-04-2015 20150420 Mandatory Waters 01  
19-04-2015 20150419 Mandatory Waters 01  
18-04-2015 20150418 Mandatory Waters 01  
17-04-2015 20150417 Mandatory Waters 01  
16-04-2015 20150416 Mandatory Waters 01  
15-04-2015 20150415 Mandatory Waters 01  
14-04-2015 20150414 Mandatory Waters 01  
13-04-2015 20150413 Mandatory Waters 01  
12-04-2015 20150412 Mandatory Waters 01  
11-04-2015 20150411 Mandatory Waters 01  
10-04-2015 20150410 Mandatory Waters 01  
09-04-2015 20150409 Mandatory Waters 01  
08-04-2015 20150408 Mandatory Waters 01  
07-04-2015 20150407 Mandatory Waters 01  
06-04-2015 20150406 Mandatory Waters 01  
05-04-2015 20150405 Mandatory Waters 01  
04-04-2015 20150404 Mandatory Waters 01  
03-04-2015 20150403 Mandatory Waters 01  
02-04-2015 20150402 Mandatory Waters 01  
01-04-2015 20150401 Mandatory Waters 01  
31-03-2015 20150331 Mandatory Waters 01  
30-03-2015 20150330 Mandatory Waters 01  
29-03-2015 20150329 Mandatory Waters 01  
28-03-2015 20150328 Mandatory Waters 01  
27-03-2015 20150327 Mandatory Waters 01  
26-03-2015 20150326 Mandatory Waters 01  
25-03-2015 20150325 Mandatory Waters 01  
24-03-2015 20150324 Mandatory Waters 01  
23-03-2015 20150323 Mandatory Waters 01  
22-03-2015 20150322 Mandatory Waters 01  
21-03-2015 20150321 Mandatory Waters 01  
20-03-2015 20150320 Mandatory Waters 01  
19-03-2015 20150319 Mandatory Waters 01  
18-03-2015 20150318 Mandatory Waters 01  
17-03-2015 20150317 Mandatory Waters 01  
16-03-2015 20150316 Mandatory Waters 01  
15-03-2015 20150315 Mandatory Waters 01  
14-03-2015 20150314 Mandatory Waters 01  
13-03-2015 20150313 Mandatory Waters 01  
12-03-2015 20150312 Mandatory Waters 01  
11-03-2015 20150311 Mandatory Waters 01  
10-03-2015 20150310 Mandatory Waters 01  
09-03-2015 20150309 Mandatory Waters 01  
08-03-2015 20150308 Mandatory Waters 01  
07-03-2015 20150307 Mandatory Waters 01  
06-03-2015 20150306 Mandatory Waters 01  
05-03-2015 20150305 Mandatory Waters 01  
04-03-2015 20150304 Mandatory Waters 01  
03-03-2015 20150303 Mandatory Waters 01  
02-03-2015 20150302 Mandatory Waters 01  
01-03-2015 20150301 Mandatory Waters 01  
28-02-2015 20150228 Mandatory Waters 01  
27-02-2015 20150227 Mandatory Waters 01  
26-02-2015 20150226 Mandatory Waters 01  
25-02-2015 20150225 Mandatory Waters 01  
24-02-2015 20150224 Mandatory Waters 01  
23-02-2015 20150223 Mandatory Waters 01  
22-02-2015 20150222 Mandatory Waters 01  
21-02-2015 20150221 Mandatory Waters 01  
20-02-2015 20150220 Mandatory Waters 01  
19-02-2015 20150219 Mandatory Waters 01  
18-02-2015 20150218 Mandatory Waters 01  
17-02-2015 20150217 Mandatory Waters 01  
16-02-2015 20150216 Mandatory Waters 01  
15-02-2015 20150215 Mandatory Waters 01  
14-02-2015 20150214 Mandatory Waters 01  
13-02-2015 20150213 Mandatory Waters 01  
12-02-2015 20150212 Mandatory Waters 01  
11-02-2015 20150211 Mandatory Waters 01  
10-02-2015 20150210 Mandatory Waters 01  
09-02-2015 20150209 Mandatory Waters 01  
08-02-2015 20150208 Mandatory Waters 01  
07-02-2015 20150207 Mandatory Waters 01  
06-02-2015 20150206 Mandatory Waters 01  
05-02-2015 20150205 Mandatory Waters 01  
04-02-2015 20150204 Mandatory Waters 01  
03-02-2015 20150203 Mandatory Waters 01  
02-02-2015 20150202 Mandatory Waters 01  
01-02-2015 20150201 Mandatory Waters 01  
31-01-2015 20150131 Mandatory Waters 01  
30-01-2015 20150130 Mandatory Waters 01  
29-01-2015 20150129 Mandatory Waters 01  
28-01-2015 20150128 Mandatory Waters 01  
27-01-2015 20150127 Mandatory Waters 01  
26-01-2015 20150126 Mandatory Waters 01  
25-01-2015 20150125 Mandatory Waters 01  
24-01-2015 20150124 Mandatory Waters 01  
23-01-2015 20150123 Mandatory Waters 01  
22-01-2015 20150122 Mandatory Waters 01  
21-01-2015 20150121 Mandatory Waters 01  
20-01-2015 20150120 Mandatory Waters 01  
19-01-2015 20150119 Mandatory Waters 01  
18-01-2015 20150118 Mandatory Waters 01  
17-01-2015 20150117 Mandatory Waters 01  
16-01-2015 20150116 Mandatory Waters 01  
15-01-2015 20150115 Mandatory Waters 01  
14-01-2015 20150114 Mandatory Waters 01  
13-01-2015 20150113 Mandatory Waters 01  
12-01-2015 20150112 Mandatory Waters 01  
11-01-2015 20150111 Mandatory Waters 01  
10-01-2015 20150110 Mandatory Waters 01  
09-01-2015 20150109 Mandatory Waters 01  
08-01-2015 20150108 Mandatory Waters 01  
07-01-2015 20150107 Mandatory Waters 01  
06-01-2015 20150106 Mandatory Waters 01  
05-01-2015 20150105 Mandatory Waters 01  
04-01-2015 20150104 Mandatory Waters 01  
03-01-2015 20150103 Mandatory Waters 01  
02-01-2015 20150102 Mandatory Waters 01  
01-01-2015 20150101 Mandatory Waters 01  
31-12-2014 2014 Mandatory Waters  
31-12-2013 2013 Mandatory Waters  
31-12-2012 2012 Mandatory Waters  
31-12-2011 2011 Mandatory Waters  
31-12-2010 2010 Mandatory Waters  
31-12-2009 2009 Mandatory Waters  
προηγούμενα επόμενα