Εγκαίνια της Α' Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων