Έδρα

Κεντρικά Γραφεία:

Δυρραχίου 89 & Κηφισού - 10443 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 5192101

e-mail: info@admie.gr