Βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ για το 2017