Κατάσταση Προσφορών Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Πελοπόννησο και κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την κατάσταση Αιτημάτων και Προσφορών Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην Πελοπόννησο και κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου σύμφωνα με την σχετική απόφαση ΡΑΕ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 699/2012.

 

 

- Πίνακας Αιτημάτων και Προσφορών Σύνδεσης

- Ενιαία λίστα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τη διάθεση του περιθωρίου ισχύος  στην  Πελοπόννησο (23.12.2014)

- Επικαιροποιημένη ενιαία λίστα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τη διάθεση του περιθωρίου ισχύος στην Πελοπόννησο (25.08.2017)