Προσλήψεις Έκτακτου Προσωπικού
ΗμερομηνίαΤίτλος
24.09.2013Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα ένα (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
21.02.2013ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΝΕΜ (9 ατόμων με ΣΟΧ 5/2012)
21.02.2013ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΝΕΜ (72 ατόμων με ΣΟΧ 4/2012)
18.01.2013ΔΝΕΜ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
10.12.2012ΔΝΕΜ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δυο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
20.11.2012ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΠΜ ΣΟΧ 1/2012
12.11.2012Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
05.11.2012ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΣΣΜ ΣΟΧ 1/2012
25.10.2012ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 2/2012
19.10.2012ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΟΧ 1/2012


Displaying results 31 to 40 out of 44