Προσλήψεις Έκτακτου Προσωπικού
ΗμερομηνίαΤίτλος
03.02.2014ΔΝΕΜ - Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 2/2013
24.01.2014ΔΑΔΥ-Πίνακας κατάταξης για συμβάσεις έργου με 4 ιατρούς εργασίας - ΔΑΔΥ/21339/11.09.2013
19.12.2013ΔΑΔΥ-Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2013
13.12.2013ΔΑΠΜ- Πίνακες Κατάταξης και βαθμολογίας ΣΟΧ1/2013
09.12.2013ΔΝΕΜ - Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2013
28.11.2013ΔΝΕΜ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
07.11.2013ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
31.10.2013ΔΑΠΜ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
22.10.2013ΔΝΕΜ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
21.10.2013ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΣΣΜ ΣΟΧ1/2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Displaying results 21 to 30 out of 44