Προσλήψεις Έκτακτου Προσωπικού
ΗμερομηνίαΤίτλος
21.04.2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / ΔΑΔΥ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
20.04.2016ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (101 ατόμων - ΣΟΧ 1/2016)
04.04.2016ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ - Προκήρυξη για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας στην Κεντρική Ελλάδα.
11.03.2016ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
21.05.2015ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (112 ατόμων - ΣΟΧ 1/2015)
15.04.2015ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δώδεκα (112) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
31.03.2014ΔΑΔΥ - Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2014
18.03.2014ΔΝΕΜ - Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας ΣΟΧ 1/2014
06.02.2014ΔΑΔΥ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
05.02.2014ΔΝΕΜ - Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.


Displaying results 11 to 20 out of 44