Προσλήψεις Έκτακτου Προσωπικού
ΗμερομηνίαΤίτλος
16.01.2019ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (47 ατόμων)
11.12.2018ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, για τον καθαρισμό κτηριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας
03.08.2018ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (169 ατόμων ΣΟΧ 2/2018)
03.07.2018ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα εννιά (169) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
28.03.2018ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (20 ατόμων ΣΟΧ1/2018)
15.02.2018ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
18.01.2018ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (36 ατόμων ΣΟΧ2/2017)
11.12.2017ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων , κατηγορίας ΥΕ για τον καθαρισμό κτηριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας
03.03.2017ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΜΗΕ (101 ατόμων - ΣΟΧ 1/2017)
25.01.2017ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενός (101) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών


Displaying results 1 to 10 out of 44
<< First < Previous 1 2 3 4 5 Next > Last >>