ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΝΙΣΜΟΥ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ (2nd Update 2)

14.09.2018

Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει  ότι  για τη συμμετοχή στην  επικείμενη δημοπρασία Ισχύος Ευελιξίας απαιτείται  εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων μέχρι και την 14η Σεπτεμβρίου 2018.

(ΦΕΚ Β’ 780/2018) αναφορικά με το Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας.