Αναβολή έναρξης συντήρησης ΑΗΣ Αγ. Δημητριου Νο1

10.09.2018

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη συντήρηση της μονάδας Νο1 του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου αναβάλλεται για τις 16/9/2018.