Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης συντήρησης θερμικής μονάδας παραγωγής

02.02.2013

Following a justified request of the producer PPC S.A. and after the latest modifications of the maintenance schedule for the current reliability year, the maintenance of thermal unit Agios Dhmitrios No. 2 will comence on 2-2-2013 instead of the scheduled date 22-03-2013 having the same maintenance period duration. As a result the maintenanance of thermal unit Agios Dhmitrios No. 1 will commence after the completion of the maintenance of the above thermal unit. The updated maintenance schedule will be announced in our web site.