Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
08.02.2019/12:0041850 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΕΑ για το έργο "Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος ελέγχου στο ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ"
04.02.2019/13:0041902 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΕΑ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο "Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με εναέρια δίκτυα ΥΤ, ΓΜ 150 kV και 400 kV, αρμοδιότητας ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
04.02.2019/12:0041901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΕΑ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την "Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε ΥΣ & ΚΥΤ, αρμοδιότητας της ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
25.01.2019/12:0041864 ΔΕΑ συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές της ΓΜ 150kV ΠΑΛΑΙΟΣ Υ/Σ ΖΕΥΞΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ-ΤΑΠ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ(Αναβάθμιση)
25.01.2019/12:0041855-« ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ»
24.01.2019/10:00408830 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Συστήματος Επεξεργασίας Μονωτικών Λαδιών»
18.01.2019/10:00402817 Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την προμήθεια "ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"
14.01.2019/10:00402806 Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την προμήθεια « ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΣΕΩΝ»
08.01.2019/12:00ΔΕΑ-41871 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο «Υ/Σ GIS 150/20kV Πάρου, Έργα Πολιτικού Μηχανικού στα πλαίσια της Β΄ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων»
08.01.2019/11:0041869 ΔΕΑ ηλεκτρονικός διαγωνισμός για το έργο"Y/Σ GIS 150kV/ MT Mυκόνου, Έργα Πολιτικού Μηχανικού στα πλαίσια της Β’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων"


Displaying results 1 to 10 out of 413
<< First < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > Last >>