Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
05.09.2019/10:00ΔΕΑ 408901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV – 12,5MVar & 30kV – 50MVar»
04.09.2019/10:00ΔΕΑ 407901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 420 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
02.09.2019/14:0041877 «Μελέτη Προμήθεια και Εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150 kV για την καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Μαντούδι - Σκιάθος»
02.09.2019/10:00ΔΕΑ 407818 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ & ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ
19.08.2019/12:0041937 για το έργο «Εγκατάσταση Συστήματος Ενεργητικής Πυροπροστασίας κτηρίων της έδρας Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)»
02.08.2019/10:0041962-Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την δημιουργία κεντρικής ψηφιακής στρατηγικής της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, η οποία θα εναρμονίζεται με τα πρότυπα και τον ψηφιακό σχεδιασμό του ENTSO-E και θα οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Διαχειριστή (Digital TSO)
31.07.2019/12:0041858 Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και η συντήρηση – τεχνική υποστήριξη – αποκατάσταση βλαβών νέων Συστημάτων Κλιματισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΕ και του ΒΠΚΕΕ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
29.07.2019/12:00Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408916 για υποβολή προσφοράς για την επισκευή του υπηρεσιακού καλαθοφόρου οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ53518.
29.07.2019/10:0041939 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού και Διαχείρισης εφαρμογών λογισμικού για τα Συστήματα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ»
24.07.2019/10:00ΔΕΑ-402918 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ SF6


Displaying results 1 to 10 out of 462
<< First < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > Last >>