Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
28.02.2020/12:0041995 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ
20.02.2020/12:0041985 «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη απασχόλησης και μισθοδοσίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας»
18.02.2020/10:00ΔΕΑ 402002 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΥΡΓΩΝ Γ.Μ»
11.02.2020/10:00ΔΕΑ 408920 Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΟΥ»
07.02.2020/10:00ΔΕΑ 403904 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΧΑΛΚΙΝΗΣ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣΣ»
31.01.2020/12:00ΔΕΑ-41984 «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Διαχείρισης της Κατάστασης των Παγίων (Asset Performance Management System)»
31.01.2020/12:0041912 «Αντικατάσταση κοινού Αγωγού Προστασίας SW με Αγωγό Προστασίας με ενσωματωμένες οπτικές ίνες τύπου OPGW σε Γ.Μ. 150kV (Υποέργο Α) και Γ.Μ.400kV (Υποέργο Β)»
22.01.2020/14:0041919 "Υλοποίηση διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων του ΑΔΜΗΕ"
21.01.2020/10:00ΔΕΑ 402922 Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ»
20.01.2020/10:00ΔΕΑ 408917 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ»


Displaying results 1 to 10 out of 501
<< First < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > Last >>