Διακήρυξη

402830 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού "Εκποίηση Άχρηστων Υλικών"

10.12.2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1