Διακήρυξη

403806 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια "Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και προληπτική συντήρηση δύο (2) νέων ψυκτικών συγκροτημάτων (υδρόψυκτων ψυκτών και πύργων ψύξης) στο κεντρικό κτίριο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε."

09.11.2018

       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. 403806-ΤΕΥΧΟΣ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

2. 403806-ΤΕΥΧΟΣ 2- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3. 403806-ΤΕΥΧΟΣ 3-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. 403806- ΤΕΥΧΟΣ 4-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5. 403806-ΤΕΥΧΟΣ 5- ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

6. 403806-ΤΕΥΧΟΣ 6-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. 403806-ΤΕΥΧΟΣ 7- ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

8.403806-ΤΕΥΧΟΣ 8- TEYΔ

9. 403806- ΤΕΥΧΟΣ 9-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 10. 403806-ΤΕΥΧΟΣ 10-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

    Registration – cosmoOne – e- tenders

    Οδηγός Προμηθευτή ΑΔΜΗΕ_ν1.1