Διακήρυξη

13820 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥΤ ΚΑΙ ΥΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

12.06.2018

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

6.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ