Διακήρυξη

12660 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΑΣΕΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ 150kV ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΥΜΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

02.05.2017

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3. ΓΕΩΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΛΑ1-86

4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΛΛΣ59-274

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ