Διακηρύξεις ΔΣΣΜ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
30.08.2016/09:00ΔΣΣΜ-640800 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
11.08.2016/14:00ΔΣΣΜ-1204 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ
29.07.2016/14:00ΔΣΣΜ-64077 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΛΑΔΙ Μ/Σ
28.07.2016/10:00ΔΣΣΜ-640670 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1
22.07.2016/10:00ΔΣΣΜ-1183 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ ΤΟΥ ΠΤΔΜ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1
20.07.2016/10:00ΔΣΣΜ-1184 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150KV ΣΤΟ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ
15.07.2016/11:0011860 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥΤ ΚΑΙ ΥΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥ ΠΤΣΕ ΤΗΣ ΔΣΣΜ
14.07.2016/09:00ΔΣΣΜ-11900 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Υ/Σ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕΟ, ΤΟΥ ΠΤΒΕ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1
08.07.2016/00:00ΔΣΣΜ-640680 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
04.07.2016/11:0011770 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΤΣΕ


Εμφανίζονται αποτελέσματα 91 μέχρι 100 από τα συνολικά 308