Διακηρύξεις ΔΣΣΜ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
28.07.2016/10:00ΔΣΣΜ-640670 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1
22.07.2016/10:00ΔΣΣΜ-1183 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΓΜ ΤΟΥ ΠΤΔΜ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1
20.07.2016/10:00ΔΣΣΜ-1184 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150KV ΣΤΟ ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ
15.07.2016/11:0011860 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΥΤ ΚΑΙ ΥΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥ ΠΤΣΕ ΤΗΣ ΔΣΣΜ
14.07.2016/09:00ΔΣΣΜ-11900 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Υ/Σ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕΟ, ΤΟΥ ΠΤΒΕ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ 1
08.07.2016/00:00ΔΣΣΜ-640680 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
04.07.2016/11:0011770 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΤΣΕ
04.07.2016/10:00ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΣΜ-640530 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ
04.07.2016/10:00ΔΣΣΜ-11800 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ ΓΜ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
28.06.2016/11:0011810 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε ΣΤΟ ΡΟΥΦ


Εμφανίζονται αποτελέσματα 91 μέχρι 100 από τα συνολικά 305