Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
25.04.2019/11:0041910 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού για την κατασκευή Νέας Πλατφόρμας Δημοπρασιών για την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου και την Υπηρεσία Παροχής Ισχύος Ευελιξίας»
19.04.2019/12:0041849 ΔΕΑ Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο "Εναέρια ΓΜ 150 kV Μολάοι- Τερματικός Πελοποννήσου"
17.04.2019/12:0041921 "ΕΛΕΓΧΟ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ–ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IG-541 ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΕ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ–ΑΤΤΙΚΗΣ & ΤΟΥ ΠΚΕΕΒΕ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΚΟΖΑΝΗΣ "
17.04.2019/11:0041916 ΔΕΑ Διαγωνισμός με συλλογή προσφορών για την Υπηρεσία"Εκπόνηση μελέτης βιομηχανικής έρευνας για την αξιοποίηση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης-Τεχνιτής Νοημοσύνης από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
12.04.2019/11:0041935 ΔΕΑ Διαγωνισμός με διαδικασία συλλογής σφραγισμένων προσφρορών για τηνυπηρεσία "Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε Υ/Σ & ΚΥΤ αρμοδιότητας του ΠΤΚΕ&ΔΜ της ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ"
09.04.2019/10:00ΔΕΑ -408903 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 52kV»
03.04.2019/10:00ΔΕΑ 402903 Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια "ΘΕΡΙΝΑ ΕΙΔΗ (ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)"
29.03.2019/12:0041922-«ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 8 ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (Υ/Σ) 150/20 KV ΜΟΛΑΩΝ»
22.03.2019/12:0041918 Έργα Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή βάσεων Η/Μ εξοπλισμού και καναλιών νέας πύλης Α/Ε 400 kV στο ΚΥΤ 400/150 kV Διστόμου
20.03.2019/10:00ΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΕΑ 407817 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαδικασία με συλλογή προσφορών, για την προμήθεια «Τριφασικών Μετασχηματιστών εσωτερικής υπηρεσίας 630KVA, 30/0.4 KV»


Εμφανίζονται αποτελέσματα 91 μέχρι 100 από τα συνολικά 519