Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
10.12.2018/10:00402830 Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού "Εκποίηση Άχρηστων Υλικών"
07.12.2018/10:00402827 - Διακήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού "Εκποίηση - Πώληση Πλεοναζόντων Υλικών"
04.12.2018/10:00402804 -Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την "Προμήθεια, Κατασκευή & Τοποθέτηση Μεταλλικής Γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 70tn & μήκους 14m"
03.12.2018/10:0041845 Ηλεκτρον.Διαγωνισμός"Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπογείων καλωδιών για την υπογειοποίηση τμημάτων εναέριων ΓΜ 150kV απλού και διπλού κυκλωματος περιοχής Λαυρίου και σύνδεση με Υπόγεια καλώδια ΑΜ/Σ 400/150 kV 50 MWA με το νέο Υ/Σ GIS Λαυρίου"
29.11.2018/10:0041857 ΔΕΑ για το έργο"Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση συρματοκιβωτίίων για την αντιστήριξη του Πύργου 19 της ΓΜ 400kV ΠΑΤΡΑ-ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και επίχωση σε αδρανή περιβάλλοντος χώρου"
22.11.2018/10:0041859 για το έργο"Εργασίες κατασκευής 15 θεμελιώσεων ιστών της ΓΜ 150kV ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΤΑΠ ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ(ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ)
12.11.2018/14:0041847-Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την : «Συνεργασία-Υποστήριξη (co-sourcing) του Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
12.11.2018/10:00ΔΕΑ-407816 Διαγωνισμός με Ανοιχτή Διαδικασία για την προμήθεια "ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 12V/92AH– AGM/VRLA"
09.11.2018/16:00403806 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια "Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και προληπτική συντήρηση δύο (2) νέων ψυκτικών συγκροτημάτων (υδρόψυκτων ψυκτών και πύργων ψύξης) στο κεντρικό κτίριο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε."
07.11.2018/10:0041862 Μίσθωση μικρού ερπυστριοφόρου φορτωτή ≥ 90HP και του χειριστή του για τον καθαρισμό δρόμων πρόσβασης σε πύργους


Εμφανίζονται αποτελέσματα 91 μέχρι 100 από τα συνολικά 486