Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
31.05.2019/12:0041879-«Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση νέων υποδομών του περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Κρήτης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε»
17.05.2019/12:0041876 Μελέτη γραφείου και αναγνωριστική ωκεανογραφική – βυθομετρική έρευνα για τη μελέτη και εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδιακού συστήματος Ε.Ρ. 150kVγια τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Δ)
17.05.2019/11:0041925 ΔΕΑ Διαγωνισμός με συλλογή σφραγισμένων προσφορών με αντικείμενο την υπηρεσία "Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε Υ/Σ & ΚΥΤ στις περιοχές Θεσ/κης & Θράκης, του ΠΤΒΕ/ΔΣΣΜ του ΑΔΜΗΕ"
15.05.2019/10:00ΔΕΑ 403901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 150kV & 400kV»
08.05.2019/10:00ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΑ 407904 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ»
06.05.2019/10:00ΔΕΑ 402915 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαδικασία με υποβολή προσφορών για την προμήθεια Χειμερινά είδη Ιματισμού & Μέσα φύλαξης Ιματισμού
02.05.2019/12:0041870 "Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία ενός συστήματος ελεγχόμενης σύγχρονης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (STATCOM) ±60MVar στον Υ/Σ 150/20kV Ηράκλειο ΙΙΙ"
02.05.2019/12:0041915 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
02.05.2019/10:00ΔΕΑ 402910 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΝΔΕΣΜΩN ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ»
02.05.2019/10:00ΔΕΑ 408832 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ 280MVA, 400/157,5/30 kV»


Εμφανίζονται αποτελέσματα 81 μέχρι 90 από τα συνολικά 519