Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
22.03.2019/12:0041918 Έργα Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή βάσεων Η/Μ εξοπλισμού και καναλιών νέας πύλης Α/Ε 400 kV στο ΚΥΤ 400/150 kV Διστόμου
20.03.2019/10:00ΑΚΥΡΩΣΗ - ΔΕΑ 407817 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαδικασία με συλλογή προσφορών, για την προμήθεια «Τριφασικών Μετασχηματιστών εσωτερικής υπηρεσίας 630KVA, 30/0.4 KV»
19.03.2019/10:00ΔΕΑ 407902 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΠΟΖΕΥΚΤΩΝ 150 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ»
15.03.2019/10:00ΔΕΑ-402907 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ελαστικών
12.03.2019/10:00ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΑ 408831 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 36kV»
11.03.2019/10:0041911 «Αναβάθμιση των αδειών χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων της εταιρείας Open Text που χρησιμοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, και εργασίες υλοποίησης νέας λειτουργικότητας»
27.02.2019/10:00ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΕΑ 402902 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαδικασία με συλλογή προσφορώνγια την προμήθεια «Μονωτικού Αερίου SF6»
18.02.2019/12:0041850 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΕΑ για το έργο "Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακού συστήματος ελέγχου στο ΚΥΤ ΑΧΑΡΝΩΝ"
14.02.2019/13:0041901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΕΑ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο την "Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε ΥΣ & ΚΥΤ, αρμοδιότητας της ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ
14.02.2019/13:0041902 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΔΕΑ για την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο "Εκτέλεση εργασιών κλαδέματος ή κοπής δέντρων που γειτνιάζουν με εναέρια δίκτυα ΥΤ, ΓΜ 150 kV και 400 kV, αρμοδιότητας ΔΣΣΜ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ


Εμφανίζονται αποτελέσματα 71 μέχρι 80 από τα συνολικά 491