Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
07.10.2019/10:00ΔΕΑ 402917 - Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών για την προμήθεια «Μονωτικών Λαδιών Μ/Σ & ΑΜΣ»
30.09.2019/19:0041877 «Μελέτη Προμήθεια και Εγκατάσταση υπογείων και υποβρυχίων καλωδίων XLPE 150 kV για την καλωδιακή Γ.Μ. 150 kV Μαντούδι - Σκιάθος»
20.09.2019/10:00ΔΕΑ 403905 -Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών για την προμήθεια «Μεταλλικές Βάσεις Έδρασης Ικριωμάτων Διακοπτών».
16.09.2019/12:0041952 Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος θερμικής ραδιομετρίας για την απεικόνιση, καταγραφή και έγκαιρη προειδοποίηση για την πρόληψη αστοχιών στους αυτομετασχηματιστές του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.) Παλλήνης
16.09.2019/10:00ΔΕΑ 407818 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ & ΦΟΡΤΙΣΤΩΝ
13.09.2019/10:00ΔΕΑ 407901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΠΟΖΕΥΚΤΕΣ 420 kV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
13.09.2019/10:00ΔΕΑ 408901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV – 12,5MVar & 30kV – 50MVar»
06.09.2019/12:00ΔΕΑ-41986 για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε"
03.09.2019/11:0041983 «Εκπόνηση Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Plan) για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε»
02.09.2019/10:0041939 «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού και Διαχείρισης εφαρμογών λογισμικού για τα Συστήματα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ»


Εμφανίζονται αποτελέσματα 61 μέχρι 70 από τα συνολικά 530