Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
24.07.2019/10:00ΔΕΑ-402918 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών για την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ SF6
23.07.2019/12:00ΔΕΑ/408915 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την μεταφορά, με ειδική βαθυδάπεδη πλατφόρμα, μιας Αυτεπαγωγής, από τον Ασπρόπυργο στο ΚΥΤ Αχελώου.
22.07.2019/12:0041955 "Έργα Πολιτικού Μηχανικού & Η/Μ Εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση νέων πυλών αυτεπαγωγών 400kV στο KYT Μεγαλόπολης"
18.07.2019/12:00Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408914 για υποβολή προσφοράς για την κατασκευή βάσης και τοποθέτησης βαρούλκου επί του υπηρεσιακού. οχήματος με αρ. κυκλοφορίας YBM9716 – Εκπόνηση μηχανολογικής μελέτης.
18.07.2019/10:00ΔΕΑ 407906 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών για την προμήθειαΦΙΛΤΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ
03.07.2019/11:0041959 «Μεταφορά προσωπικού ΑΔΜΗΕ, από Κοζάνη & Πτολεμαΐδα, προς το ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ και αντίστροφα»
03.07.2019/10:00ΔΕΑ 408908 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαγωνιστική διαδικασία με συλλογή Προσφορών για την προμήθεια Διακοπτών Αυτεπαγωγών Εσωτερικού τύπου 36kV
02.07.2019/12:00 Πρόσκληση αρ. ΔΕΑ/408913 για υποβολή προσφοράς εκφόρτωσης δύο Αυτεπαγωγών στο ΚΥΤ Αχελώου.
28.06.2019/12:0041924 «Έργα Πολιτικού Μηχανικού για την κατασκευή του νέου Τερματικού Σταθμού 400kV ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ»
21.06.2019/12:0041940-«Εργασίες αντικατάστασης μεταλλικών κατασκευών, κατασκευών αλουμινίου και ελαιοχρωματισμού μεταλλικών επιφανειών, στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι Αττικής»


Εμφανίζονται αποτελέσματα 61 μέχρι 70 από τα συνολικά 513