Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
18.06.2019/12:00ΔΕΑ 408912 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς επισκευής υπ. οχήματος με αρ. κυκλοφορίας YTI 1768
13.06.2019/10:0041938 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ»
12.06.2019/13:00ΔΕΑ 408911 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς επισκευής υπ. οχήματος με αρ. κυκλοφορίας IΚΒ2482
12.06.2019/12:00ΔΕΑ 408910 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς επισκευής υπ. οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ITE7733
31.05.2019/12:0041879-«Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση νέων υποδομών του περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Κρήτης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε»
17.05.2019/12:0041876 Μελέτη γραφείου και αναγνωριστική ωκεανογραφική – βυθομετρική έρευνα για τη μελέτη και εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδιακού συστήματος Ε.Ρ. 150kVγια τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Δ)
17.05.2019/11:0041925 ΔΕΑ Διαγωνισμός με συλλογή σφραγισμένων προσφορών με αντικείμενο την υπηρεσία "Εκτέλεση εργασιών αποψίλωσης σε Υ/Σ & ΚΥΤ στις περιοχές Θεσ/κης & Θράκης, του ΠΤΒΕ/ΔΣΣΜ του ΑΔΜΗΕ"
15.05.2019/10:00ΔΕΑ 403901 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 150kV & 400kV»
08.05.2019/10:00ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΑ 407904 Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΛΑΔΙΩΝ»
06.05.2019/10:00ΔΕΑ 402915 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στη διαδικασία με υποβολή προσφορών για την προμήθεια Χειμερινά είδη Ιματισμού & Μέσα φύλαξης Ιματισμού


Εμφανίζονται αποτελέσματα 31 μέχρι 40 από τα συνολικά 473