Διακηρύξεις ΔΔΠΕΑ
Ημερομηνία/ΏραΤίτλος
28.06.2018/16:0041818 ΔΔΠΕΑ για το έργο"ΓΜ 400 kV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ-ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (Ενσυρμάτωση Τμήματος Π183-Π268)
27.06.2018/12:00407810 - Διαγωνισμός με αντοιχτή διαδικασία για την προμήθεια "ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ & ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ"
26.06.2018/10:00408803 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1- ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
25.06.2018/16:00407808 Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Τριφασικών Μετασχηματιστών Εσωτερικής Υπηρεσίας 30/0,4 KV, 630KVA »
19.06.2018/16:0041806 – Για την Παροχή Υπηρεσιών με αντικείμενο την Τεχνική βοήθεια για την ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Κωδίκων Σύνδεσης στα Ηλεκτρικά Δίκτυα (Connection Network Codes – CNCs) στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργε
16.06.2018/10:00407803 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ
13.06.2018/10:0041830 Συνοπτικός για τη μίσθωση ανυψωτικού γερανού για την ανέγερση πύργων σειράς 5, της ΓΜ 400 kV KYT ΠΑΤΡΑΣ-ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ"
13.06.2018/10:0041813 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Νο 5 ΤΟΥ Υ/Σ 150/20kV ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ
12.06.2018/10:00407806 - ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
11.06.2018/16:0041805 Διακήρυξης ΔΔΠΕΑ για το έργο "Αντικατάσταση συστήματος ασφαλείας-πρόσβασης & πυρανίχνευσης στο κτίριο του ΒΠΚΕΕ


Εμφανίζονται αποτελέσματα 141 μέχρι 150 από τα συνολικά 482